Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof, de duur en deze berekenen. In Nederland en België heeft iedere zwangere vrouw recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof wanneer ze voor een werkgever werkt. Dit verlof houdt in dat gedurende een aantal weken voor en na de bevalling niet gewerkt hoeft te worden, en deze weken ook betaald worden. De duur bedraagt voor Nederland 14 tot 16 weken. Voor België bedraagt het totale verlof 15 weken. Het verschil tussen beiden landen is dus klein. ZZP’ers hebben recht op een zwangerschapsuitkering.
Zwanger en werken in Nederland

In Nederland heeft iedere werkende vrouw recht op zwangerschapsverlof. Dit wordt ook wel eens bevallingsverlof genoemd. Tijdens dit verlof ontvangt de zwangere vrouw een zwangerschapsuitkering. Het verlof is onderverdeeld in twee delen, te weten zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof bedraagt de periode vóór de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum kan dit verlof opgenomen worden. Uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum moet het verlof opgenomen worden. Zwangerschapsverlof duurt daarmee 4 tot 6 weken. Het kan zijn dat het zwangerschapsverlof langer of korter duurt, omdat de baby te vroeg wordt geboren of juist later wordt geboren. Wanneer de baby te vroeg wordt geboren, is dit van invloed op de duur van het bevallingsverlof. Bij een te late bevalling is dit niet van invloed.

Bevallingsverlof

De duur van het bevallingsverlof bedraagt minimaal 10 weken. In totaal bedraagt het zwangerschaps-en bevallingsverlof 16 weken. Wanneer er maar 4 weken zwangerschapsverlof wordt opgenomen (het verlof vóór de uitgerekende datum), dan is er recht op 12 weken bevallingsverlof. Bij 5 weken zwangerschapsverlof is er recht op 11 weken bevallingsverlof. Zolang het totaal maar op 16 weken uitkomt. Wanneer de baby te laat wordt geboren, is er vaak sprake van een te lang zwangerschapsverlof. Dit is verder niet van invloed op de duur van het bevallingsverlof: deze bedraagt altijd minstens 10 weken. Bij een te vroege bevalling mogen de weken die overblijven van het zwangerschapsverlof, meegenomen worden naar het bevallingsverlof. Zo komt ook hier het totaal weer uit op 16 weken.

Moederschapsrust in België

In België wordt het verlof ook wel moederschapsrust genoemd. Ook hier bestaat deze uit twee delen, het zwangerschaps-en het bevallingsverlof. Deze wordt bij een meerling verlengd naar 17 tot 19 weken. Ook in België is er geen sprake van verlies wanneer je later bevalt. Wel zal de uitkering aangepast worden. Deze bedraagt dan 60 procent.
Aanvragen bij de werkgever

Het verlof moet bij de werkgever aangevraagd worden. Voor de aanvraag is een verklaring van zwangerschap nodig. Deze wordt via de verloskundige of arts verkregen. De werkgever bewaard deze verklaring bij zijn eigen administratie. Het UWV kan tot een jaar na het aangevraagde verlof nog vragen om deze verklaring. Bewaar bij voorkeur een kopie voor je eigen administratie. Voor Nederland geldt dat het zwangerschapsverlof uiterlijk 3 weken van te voren aangevraagd moet worden. Dit houdt in dat dit minstens 7 weken voor de uitgerekende datum moet zijn gebeurd. Het is voor de werkgever fijn wanneer het verlof veel ruimer van te voren aangevraagd wordt. De werkgever moet immers voor vervangend personeel zorgen, wat niet altijd even makkelijk blijkt. In alle gevallen mag het aangevraagde verlof niet door de werkgever geweigerd worden. Wanneer deze dit toch weigert, is het zaak om zo snel mogelijk contact op te nemen met de ondernemingsraad of het hogerop te zoeken. Gelukkig komen zit soort zaken zelden voor.

De werkgever vraagt de zwangerschapsuitkering voor de zwangere vrouw aan bij het UWV. De werkgever krijgt een ontvangstbevestiging toegestuurd, of het UWV neemt contact op wanneer de aanvraag niet compleet of juist is. Binnen vier weken zal het UWV de beslissing over de aanvraag schriftelijk toesturen. De vrouw krijgt de beslissing in de meeste gevallen toegestuurd, de werkgever ontvangt hier een kopie van. In de beslissing staat onder andere de hoogte van de uitkering.

Uitbetalen

De zwangerschapsuitkering loopt via het UWV. Deze betaalt de uitkering aan de werkgever, waarna de werkgever het verrekent met het uit te betalen loon. In de meeste gevallen zal de zwangerschapsuitkering dus via de werkgever binnenkomen als loon en merkt de zwangere vrouw niks van de uitkering. In sommige gevallen is het beter om rechtstreeks via het UWV uitbetaald te krijgen, bijvoorbeeld wanneer het dienstverband tijdens het zwangerschaps-of bevallingsverlof stopt. De zwangerschapsuitkering blijft gewoon doorlopen indien het dienstverband tijdens deze periode stopt. Het recht op de uitkering blijft dan bestaan en er is geen sprake van een sollicitatieplicht tijdens het verlof. Wanneer de uitkering rechtstreeks door het UWV wordt uitbetaald, zal dit nooit meer dan het maximum dagloon bedragen.

Rechten en plichten

Tijdens het verlof is het van belang om belangrijke zaken direct door te geven, bijvoorbeeld wanneer je bevallen bent voordat het zwangerschapsverlof in zou gaan. Ook een verhuizing binnen Nederland of naar het buitenland moet gemeld worden. Wanneer het wenselijk is om het verlof op een andere datum in te laten gaan, moet dit ook doorgegeven worden. Bespreek deze zaken tijdig met de werkgever of direct met het UWV. Wanneer belangrijke informatie achtergehouden wordt of niet tijdig wordt doorgegeven, kan het zijn dat een teveel aan uitkering terugbetaald moet worden. Ook ontstaat er een kans op een boete. Het UWV bepaalt dit.

De bevalling hoeft niet doorgegeven te worden aan het UWV: deze komt daar vanzelf binnen wanneer het kind is aangegeven bij de gemeente. Na het verlof is het de bedoeling dat je gewoon weer aan het werk gaat. Lukt dit niet omdat je ziek bent geworden door de bevalling of door een andere oorzaak? Meldt dit dan tijdig aan de werkgever. De zwangerschapsuitkering verloopt na 16 weken. Bij ziekte is er recht op een ziektewet-uitkering. Deze uitkering verschilt van die van een zwangerschapsuitkering. De rechten en plichten zijn anders, maar ook de bedragen zijn anders.

 

Bronnen en informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof/vraag-en-antwoord/hoe-lang-duurt-zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof
https://www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-met-uitkering/ik-ben-zwanger-en-heb-een-uitkering/detail/zwangerschapsverlof-hoelang-en-wanneer

Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.