Zwangerschapsverlof berekenen doe je zo

Ben je zwanger en werk je in loondienst, dan heb je recht op zwangerschapsverlof. Dit verlof duurt in Nederland tenminste 16 weken en wordt berekend aan de hand van de uitgerekende bevallingsdatum. Het zwangerschapsverlof berekenen voor het UWV, het onderwijs of andere situaties: waar zit het verschil in? Lees alles over zwangerschapsverlof aanvragen en wat je moet doen als je eerder (of later) bent bevallen.
Recht op zwangerschapsverlof

Wanneer heb je recht op zwangerschapsverlof? Dit geldt voor alle zwangere vrouwen die in loondienst werken. Vrouwen die als zelfstandige werken hebben recht op een zwangerschapsuitkering. Ook in dit geval is er sprake van verlof, hoewel dit als zzp’er natuurlijk heel anders eruit ziet.

Zwangerschapsverlof berekenen UWV

Het vaakst wordt gekeken naar zwangerschapsverlof berekenen UWV. Dit komt omdat het UWV de zwangerschaps- en bevallingsuitkering regelt. Dit is een uitkering die 100% van het dagloon bedraagt. Het is dan ook logisch dat het UWV wil weten wanneer het verlof ingaat.

Zelf het zwangerschapsverlof berekenen gaat heel eenvoudig door middel van een calculator. Het is wel belangrijk dat je vooraf met een aantal zaken rekening houdt:

  • Zwangerschapsverlof duurt minstens 16 weken
  • Hiertoe behoort ook het bevallingsverlof
  • Het verlof gaat in vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum
  • Het verlof mag niet korter dan 4 weken voor de uitgerekende datum ingaan
  • Bij een meerling gaat het verlof tussen 8 en 10 weken voor de uitgerekende datum in
  • Bij een meerlingzwangerschap bedraagt het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof samen minimaal 20 weken

Uitgerekende datum bepalen

De uitgerekende datum bepaalt wanneer je recht hebt op zwangerschapsverlof. Het is daarom belangrijk om eerst de uitgerekende datum te berekenen. Dit gaat door middel van de eerste dag van de laatste menstruatie. Tel hier 40 weken of 280 dagen bij op. De uitkomst is de uitgerekende bevallingsdatum. Houd er rekening mee dat slechts 5% van alle vrouwen exact op deze datum bevalt. Toch is de uitgerekende datum belangrijk, omdat dit moet worden doorgegeven aan de werkgever en het UWV. De verloskundige geeft een officiële verklaring met de uitgerekende datum mee.

Aantal weken zwangerschap berekenen

Hoe zit dat nu met de 16 weken verlof? Dit is waar je minimaal recht op hebt, maar het kan ook meer worden. We leggen het uit aan de hand van onderstaand voorbeeld.
Een vrouw is uitgerekend op 1 mei. Ze laat het zwangerschapsverlof 6 weken van tevoren in gaan. Het verlof begint dan op 20 maart. Het kind wordt twee weken te vroeg geboren, namelijk op 17 april. Omdat het zwangerschaps- en bevallingsverlof samen minimaal 16 weken bedraagt, is er na de zwangerschap recht op geen 10 maar 12 weken bevallingsverlof.

In situatie 2 wordt het kind twee weken te laat geboren. Niet op 1 mei maar op 15 mei kondigt de bevalling zich aan. In dit geval heeft de vrouw recht op 10 weken verlof na de bevalling. In deze situatie bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof samen 18 weken.

Zwangerschapsverlof berekenen in het onderwijs

Wie werkzaam is in het onderwijs heeft net als bij andere sectoren recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. De verlofperiode kan samenvallen met vakanties in het onderwijs. In de wet zijn hier geen speciale regels voor, de werkgever bepaalt zelf hoe dit zit met loon en vakantiedagen. Toch mag de werkgever niet vragen om het verlof te compenseren met vakantiedagen.

Valt het zwangerschaps- en bevallingsverlof in een vakantieperiode zoals de zomervakantie, maak met de werkgever dan afspraken over de opname van de verlofdagen. Hier blijf je namelijk recht op hebben.Stel dat het zwangerschapsverlof 1 week voor de vakantieperiode ingaat. Vervolgens volgt 6 weken zomervakantie. Deze 6 weken tellen niet mee voor het totaal van minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Na de zomervakantie heb je dus recht op de rest van het verlof.

Wanneer het misgaat

Soms wordt de zwangerschap voortijdig geëindigd. Na een zwangerschap van 24 weken spreken we van een vroeggeboorte. In dit geval heeft de vrouw recht op een bevallingsuitkering gedurende 16 weken. Wanneer de zwangerschap tijdens de eerste 24 weken wordt geëindigd, is er geen recht op een zwangerschapsuitkering. Wel kan het zo zijn dat de vrouw zich ziek meldt als gevolg van de voortijdige beëindiging. In dit geval gaat de ziektewetuitkering lopen.

Zwangerschapsverlof en geen werk

Ook vrouwen met een uitkering hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tijdens deze periode hoeft een zwangere vrouw niet te solliciteren of werk aan te nemen. Gedurende minstens 16 weken is er recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Deze staat los van de WW uitkering.

Zwangere vrouwen met een bijstandsuitkering worden vaak vanuit de gemeente verplicht tot het volgen van een opleiding of het zoeken naar werk. Ook hierbij wordt rekening gehouden met het zwangerschaps-en bevallingsverlof. Tijdens deze periode mag een zwangere vrouw niet aan het werk worden gezet en heeft ze geen sollicitatieplicht. Na de bevalling gelden andere regels. Moeders met kinderen tot 5 jaar zijn vaak vrijgesteld van de sollicitatieplicht of er wordt anders mee omgegaan.

 


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.