Zwangerschapsvergiftiging

Al eens gehoord van zwangerschapsvergiftiging? Schrik niet, maar ruim 15% van alle zwangere vrouwen krijgt hiermee te maken. Zwangerschapsvergiftiging wordt niet veroorzaakt door een voedselvergiftiging maar door een te hoge bloeddruk. Daarom wordt het ook wel zwangerschapshypertensie genoemd. Bij een hoge bloeddruk kunnen verschillende zwangerschapsziekten ontstaan waaronder pre-eclampsie of het HELLP syndroom. Zwangerschapsvergiftiging is dus eigenlijk een oorzaak van verschillende ziekten.
Wat is zwangerschapsvergiftiging?

Een korte definitie: zwangerschapsvergiftiging is een te hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap.

Oorzaak van zwangerschapsvergiftiging

De benaming zwangerschapsvergiftiging kan voor verwarring zorgen. Het heeft niks met een voedselvergiftiging te maken, hoewel dit vaak wordt gedacht. Vroeger werd een zwangerschapsvergiftiging ook wel toxicose genoemd. Men ging ervan uit dat er sprake was van een toxine oftewel gif in het bloed. Dit is echter niet het geval, de zwangere vrouw heeft te maken met een hoge bloeddruk. Dit is dan ook gelijk de oorzaak van zwangerschapsvergiftiging.

Ontstaan van een hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk of hypertensie kent verschillende oorzaken. Het is belangrijk om te weten wat bloeddruk is en waarom deze soms te hoog wordt. De hartspier trekt ongeveer 80 keer per minuut samen. Bij elke samentrekking wordt het bloed door de bloedvaten gepompt. Dit gebeurt met een bepaalde kracht tegen de wanden van de bloedvaten. Deze kracht wordt de bloeddruk genoemd. We onderscheiden de bovendruk en onderdruk. De bovendruk is de druk op de vaatwanden wanneer het hart samentrekt. De onderdruk is wanneer de hartspier zich ontspant en de druk op de vaatwanden afneemt.

Wanneer is er sprake van een hoge bloeddruk? Voor mensen tot 60 jaar oud is er sprake van hypertensie wanneer de bovendruk hoger is dan 140 mmHg of een onderdruk hoger dan 90 mmHg. Het ontstaan van hypertensie heeft verschillende oorzaken, zoals een vernauwing van de grote lichaamsslagader of een ziekte. Bepaalde factoren kunnen hypertensie uitlokken. Dit zijn overgewicht, stress, diabetes/ zwangerschapssuiker of zout eten. Ook door een zwangerschap van de bloeddruk stijgen.

Oorzaak zwangerschapsvergiftiging

Het is dus niet altijd duidelijk waardoor zwangerschapsvergiftiging ontstaat. Vermoed wordt dat de ontwikkeling van de placenta en erfelijke aanleg een rol spelen. Vrouwen met zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapshypertensie staan onder regelmatige controle.

Is zwangerschapsvergiftiging gevaarlijk?

Zwangerschapsvergiftiging kan tot complicaties leiden. De volgende complicaties kunnen optreden:

 • Pre eclampsie
 • Eclampsie
 • HELLP syndroom
 • Afwijking in de bloedstolling

Zwangerschapsvergiftiging kan gevaarlijk zijn voor moeder en kind. Zo kan de werking van de placenta afnemen. Hierdoor krijgt de baby te weinig voedingsstoffen. Ook kan het kind een gegroeid achterstand oplopen. Eclampsie is een ernstige vorm van zwangerschapsvergiftiging. In dit geval kan er zelfs een levensbedreigende situatie ontstaan. Op de vraag is zwangerschapsvergiftiging gevaarlijk moet dan ook een bevestigend antwoord komen. Nog een reden om een hoge bloeddruk in de gaten te houden.

Symptomen van eclampsie

Eclampsie komt mij ongeveer 1 op de 400 vrouwen voor. De eclampsie symptomen zien er als volgt uit.

 • Hoge bloeddruk
 • Duizeligheid
 • Vochtophoping
 • Stuiptrekkingen
 • Eiwit in de urine
 • Pijnlijke en gespannen buik

Eclampsie is de ernstige vorm van pre-eclampsie. Behandeling is noodzakelijk. Vaak bestaat de behandeling uit het toedienen van medicijnen. Hiermee worden stuiptrekkingen gestopt en voorkomen dat er nieuwe ontstaan. Veel vrouwen met eclampsie worden opgenomen in het ziekenhuis.

Symptomen pre-eclampsie

Op zoek naar pre eclampsie symptomen? Dit is de mildere vorm van eclampsie. Bij pre-eclampsie komen de volgende symptomen voor:

 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Vochtophopingen
 • Wazig zien
 • Tintelend gevoel in de vingers
 • Mogelijk verminderde werking van lever, nieren en bloedvaten
 • Eiwit in de urine

Hoewel pre-eclampsie minder ernstig is dan eclampsie, is het toch belangrijk om onder controle te staan. Mogelijke behandeling van pre-eclampsie s medicatie coma waarbij de bloeddruk naar beneden wordt gebracht. Soms wordt pijnstilling, diazepam of magnesiumsulfaat voorgeschreven.
Symptomen HELLP syndroom

Het HELLP syndroom is net als bovenstaande aandoeningen een gevolg van zwangerschapsvergiftiging. Hierbij worden rode bloedcellen afgebroken, ontstaat er een tekort aan bloedplaatjes en is de leverfunctie verstoord. De volgende symptomen HELLP syndroom zijn voor veel vrouwen herkenbaar:

 • Hoge bloeddruk
 • Vochtophoping
 • Misselijkheid en braken
 • Pijn in de bovenbuik
 • Pijn in de bovenrug
 • Pijn onder de borst of tussen de schouderbladen
 • Tintelend gevoel in de vingers
 • Eiwit in de urine
 • Hoofdpijn
 • Sterretjes zien

Je ziet dat veel van deze symptomen overeenkomen met eclampsie of pre-eclampsie. Ervaar je meerdere HELLP syndroom symptomen, laat dit dan controleren door de verloskundige of arts. Deze zal het verder onderzoeken. Bij de diagnose HELLP syndroom volgt er een bloedonderzoek, ctg en echo. Behandeling bestaat uit het toedienen van medicatie en het bestrijden van de klachten. Soms is het nodig om de bevalling eerder in te leiden, ook een bevalling via een keizersnee is mogelijk.

Eiwit in urine en zwangerschap

Ben je zwanger en is er eiwit in de urine gevonden? De kans is groot dat je te maken hebt met eclampsie, pre-eclampsie of HELLP syndroom. Dit wordt veroorzaakt door een zwangerschapsvergiftiging, waarbij de nieren poreuzer worden. Hierdoor komt er eiwit in de urine terecht. Dit eiwit van opgespoord worden middels een urinetest.

Behandeling bij zwangerschapsvergiftiging

Om ernstige gevolgen te voorkomen, is het belangrijk zwangerschapsvergiftiging goed in de gaten te houden. Ten eerste zal de verloskundige of gynaecoloog de bloeddruk regelmatig controleren. In sommige gevallen zal de arts ervoor kiezen om bloeddrukverlagende medicijnen voor te schrijven. Deze medicijnen zijn niet schadelijk voor het ongeboren kind. Ze verlagen de algemene bloeddruk, waardoor problemen in de toekomst worden voorkomen.

Ook kun je zelf veel doen om de bloeddruk stabiel te houden. Soms zal de verloskundige of gynaecoloog adviseren om veel te rusten. De zwangere vrouw moet een bepaalde periode in bed blijven. Door deze rust zal de bloeddruk dalen, en dat is goed voor moeder en kind.

Zwangerschapsvergiftiging benauwd

Kun je benauwd zijn als gevolg van zwangerschapsvergiftiging? In bepaalde gevallen ontstaat er een strak en benauwd gevoel omdat de borst. Daarnaast komen ook andere symptomen voor.

Zwangerschapsvergiftiging na bevalling

Vrouwen met zwangerschapsvergiftiging krijgen over het algemeen een kleinere en lichtere baby. Zwangerschapsvergiftiging kan niet alleen tijdens de zwangerschap maar ook kort na de bevalling ontstaan. Soms worden de gevolgen pas na de bevalling ontdekt.

In dit geval bestaat de behandeling uit het houden van rust, soms aangevuld met medicatie. Zwangerschapsvergiftiging na de bevalling is goed te behandelen. De klachten verdwijnen na verloop van tijd.

Andere zoekopdrachten zijn zwangerschapsvergiftiging Wiki, zwangerschapsvergiftiging erfelijk en zwangerschapsvergiftiging dodelijk. Dit laatste klinkt zeer ernstig. Het meest ernstige gevolg van zwangerschapshypertensie is eclampsie. Dit kan in sommige gevallen dodelijk aflopen. Juist daarom is tijdige behandeling absoluut noodzakelijk.

 

Bronnen en meer informatie:
https://www.24baby.nl/zwanger/zwangerschapskwaaltjes/zwangerschapsvergiftiging/
https://wij.nl/zwanger-info-complicaties/artikel/pre-eclampsie-zwangerschapsvergiftiging
https://www.HELLP.nl/wat-is-HELLPpe/
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.