Welke sterrenbeelden passen niet bij elkaar

Het sterrenbeeld bepaalt gedeeltelijk jouw karakter, zo wordt er beweerd. Nou moeten we dit niet al te letterlijk opvatten, maar van sterrenbeelden is wel te zeggen dat ze een bepaalde eigenschap bezitten die minder vaak voorkomt bij andere sterrenbeelden. De gevoeligheid van kreeft bijvoorbeeld, of de de directheid van Ram. Lees welke sterrenbeelden kunnen botsen met elkaar, zowel in de liefde als in de ouder-kind relatie.

 
 

Wat is een sterrenbeeld?

Er zijn 12 sterrenbeelden, net als dat er 12 maanden zijn. De maand waarin je geboren bent, evenals de dag, bepaalt wel sterrenbeeld je bent. Een sterrenbeeld is een verzameling van sterren die samen een figuur vormen wanneer je ze met elkaar zou verbinden middels lijntjes. De benaming van een sterrenbeeld is afkomstig van wat de mens erin ziet. De zodiak of de dierenriem bevat twaalf van de meest bekende sterrenbeelden. Door deze sterrenbeelden beweegt de zon. In feite zijn er dertien sterrenbeelden waardoor de zon loopt, maar de mens heeft er twaalf van gemaakt. Aan de oostelijke horizon duiken telkens nieuwe sterrenbeelden op die in het westen weer ondergaan. Na een jaar staan deze weer op dezelfde plaats. Zo heel precies klopt het allemaal niet, want stond de zon 2.000 jaar geleden op 21 maart nog in Ram, in 2015 staat deze op 21 maart in Vissen en daarna in Waterman. Toch wordt de oude berekening aangehouden. De onderstaande sterrenbeelden hebben de zon in hun teken staan. Ben jij geboren in de periode dat de zon in dat teken stond? Dan heb jij ook dat sterrenbeeld!

 

 • Ram (Aries) 21 maart-20 april
 • Stier (Taurus) 20 april-20 mei
 • Tweelingen (Germini) 21 mei-21 juni
 • Kreeft (Cancer) 22 juni-22 juli
 • Leeuw (Leo) 23 juli-22 augustus
 • Maagd (Virgo) 23 augustus-22 september
 • Weegschaal (Libra) 23 september-23 oktober
 • Schorpioen (Scorpius) 24 oktober-22 november
 • Boogschutter (Sagittarius) 22 november-21 december
 • Steenbok (Capricornus) 22 december-20 januari
 • Waterman (Aquarius) 21 januari-19 februari
 • Vissen (Pisces) 19 februari-20 maart

 

Sterrenbeelden en de liefde of de relatie met je baby/ kindje

Een sterrenbeeld is een astrologisch teken. Ze worden ook wel gebruikt ome en horoscoop mee te maken. Dit is een voorspelling die gebaseerd is op de stand van de hemellichamen. De geboortehoroscoop is gebaseerd op het moment van geboorte en de stand van de zon in het geboorteteken. Hiermee zou talent, karakter en nog veel meer bepaalt zijn. Het berekenen van de horoscoop vergt wat tijden moeite en is verbonden aan regels. In de horoscooprubriek in tijdschriften en op internet is deze moeite niet gedaan en wordt er zodanig geschreven, dat iedereen zich wel in een bepaalde uitleg kan vinden.

 

Omdat sterrenbeelden een bepaalt karakter en eigenschappen aan personen toekennen, worden sterrenbeelden ook vaan gebruikt om te bekijken of twee personen in de liefde om moeder/ vader en kind wel bij elkaar passen. Over het algemeen kloppen de karakterbeschrijvingen van veel sterrenbeelden wel, maar kunnen toch altijd afwijken.

 

Welke sterrenbeelden passen niet bij elkaar in de liefde?

Karakter en andere eigenschappen worden bepaalt door de stand van de zon, de maan en andere sterren tijdens de geboorte van iemand. Per sterrenbeeld kan er een grove schets gemaakt worden van hoe iemand is. Alleen in een persoonlijke horoscoop kan hier dieper op ingegaan worden. De volgende sterrenbeelden passen minder goed bij elkaar wanneer het om de liefde gaat. Let op, hier staan alleen de negatieve kanten besproken. Iedere combinatie heeft ook kans van slagen. Staat jouw combinatie er niet bij? Dan zijn er geen negatieve kanten aan deze combinatie.

 

 • Ram met Stier: geeft vooral in het begin problemen, later ontstaat er een diepere band.
 • Ram met Tweelingen: vooral tussen de lakens ontstaan er meningsverschillen.
 • Ram met Kreeft: geeft teveel verschillen in de relatie. Ram is ongeduldig, Kreeft gevoelig.
 • Ram met Leeuw: beiden willen de baas zijn, dit kan voor grote problemen zorgen.
 • Ram met Maagd: Maagd onderzoekt eerst, Ram wil direct handelen. Dit kan voor ruzies zorgen.
 • Ram met Weegschaal: deze liggen lijnrecht tegenover elkaar!
 • Ram met Schorpioen: reageren beiden agressief, wat tot grote ruzies kan leiden.
 • Ram met Steenbok: de Ram voelt zich in deze relatie afgeremd, de Steenbok opgejaagd.
 • Ram met Vissen: stuit vaak op onbegrip voor elkaar.

 

 • Stier met Stier: moeten goede afspraken maken met elkaar.
 • Stier met Kreeft: Stier kan Kreeft kwetsen doordat deze zijn zin doordrijft. Als Stier zich aanpast, kan deze relatie slagen.
 • Stier met Leeuw: moeizame relatie, veel conflicten.
 • Stier met Schorpioen: deze relatie zal zeer moeilijk verlopen en tot conflicten en ruzies leiden.
 • Stier met Boogschutter: groeien later vaak uit elkaar.
 • Stier met Waterman: Stier begrijpt Waterman soms moeilijk.

 

 • Tweelingen met Kreeft: te grote verschillen, houdt vaak niet lang stand. Tweelingen wil vrijheid, Kreeft geborgenheid.
 • Tweelingen met Leeuw: zullen zich moeten aanpassen aan elkaar.
 • Tweelingen met Maagd: kan mislukken als ze telkens in gesprek of discussie willen gaan.
 • Tweelingen met Boogschutter: twee tegenpolen van elkaar. Weinig begrip voor elkaar.
 • Tweelingen met Steenbok: denken beiden anders over het leven.
 • Tweelingen met Schorpioen: Tweelingen reageer agressief, Schorpioen nerveus. Dit geeft problemen.
 • Tweelingen met Vissen: Tweelingen zal zich aan moeten passen. Soms een rommelig gezinsleven.

 

 • Kreeft met Leeuw: Leeuw staat graag in de belangstelling, Kreeft niet. Uit elkaar groeien kan het gevolg zijn.
 • Kreeft met Maagd: bij conflicten wint Maagd het. Kreeft kan gevoelig reageren op stekelige opmerkingen van Maagd.
 • Kreeft met Schorpioen: Schorpioen kan sarcastisch overkomen wat gevoelige Kreeft kan kwetsen.
 • Kreeft met Boogschutter: Kreeft wil geborgenheid, Boogschutter wil vrijheid. Dit kan botsen.
 • Kreeft met Steenbok: elkaars tegenpolen Slaagt alleen als beiden zich aanpassen.
 • Kreeft met Waterman: vaak bindingsproblemen.

 

 • Leeuw met Leeuw: zullen met elkaar in discussie gaan. Kan tot problemen leiden.
 • Leeuw met Maagd: zullen begrip voor elkaar moeten hebben.
 • Leeuw met Schorpioen: reageren vaak agressief naar elkaar toe.
 • Leeuw met Steenbok: te grote verschillen, relatie kan moeizaam verlopen.
 • Leeuw met Waterman: liggen lijnrecht tegenover elkaar. Slaagt alleen als ze elkaar begrijpen.
 • Leeuw met Vissen: Leeuw kan dominant of agressief reageren, Vissen is hier gevoelig voor.

 

 • Maagd met Maagd: kunnen elkaars kritiek slecht verdragen en discussiĆ«ren soms veel.
 • Maagd met Weegschaal: Weegschaal is onverschillig, Maagd precies. Kan voor problemen zorgen.
 • Maagd met Schorpioen: kunnen hard tegen elkaar zijn. Zijn wel eerlijk tegenover elkaar.
 • Maagd met Boogschutter: grote verschillen. Denken beiden anders over het leven.
 • Maagd en Waterman: voelen elkaar niet goed aan.
 • Maagd met Vissen: elkaars tegenpolen. Moeten rekening houden met elkaar.

 

 • Weegschaal met Schorpioen: denken beiden anders over het leven. Teveel verschillen.
 • Weegschaal met Boogschutter: wanneer Weegschaal zich aanpast, kan deze relatie slagen.
 • Weegschaal met Steenbok: Steenbok geeft moeilijk warmte, Weegschaal verlangt hiernaar.
 • Weegschaal met Vissen: onzekerheid van beiden ligt hier op de loer.

 

 • Schorpioen met Schorpioen: vertrouwen elkaar weinig. Kan leiden tot grote ruzies.
 • Schorpioen met Boogschutter: loopt vaak mis. Schorpioen kan Boogschutter moeilijk vrij laten.
 • Schorpioen met Waterman: Waterman is sociaal voelend maar Schorpioen is bezitterig.
 • Schorpioen met Vissen: Schorpioen reageert fel, Vissen is snel gekwetst.

 

 • Boogschutter met Steenbok: Steenbok vervult graag plichten, Boogschutter geniet meer van vrijheid. Dit kan problemen geven.
 • Boogschutter met Vissen: Boogschutter wil vrijheid, Vissen wil geborgenheid. Hebben soms te hoge verwachtingen van elkaar.
 • Steenbok met Waterman: Steenbok wil aandacht en geen veranderingen. Waterman geeft anderen meer aandacht wil moderne dingen.
 • Steenbok met Vissen: onbegrip voor elkaars reageren. Vissen is gevoelig, Steenbok is gesloten.

 

 • Waterman met Vissen: Waterman kan tactloos zijn, Vissen reageert hier gevoelig op. Waterman besteedt soms meer aandacht aan anderen.

 

Sterrenbeeld baby past niet bij mij, hoe ga ik daarmee om?

Het kan dat je baby of kindje niet past bij jou wat sterrenbeeld betreft. Dit kan wel eens botsingen geven of op latere leeftijd zelfs uitlopen tot fikse ruzies. Of dit echter door de astrologie komt, blijft een vraagteken. Belangrijk is om te beseffen dat het karakter van je kindje deels is aangeboren, en deels door opvoeding gevormd wordt. Mochten er dus opvoedkundige problemen zijn, dan is het raadzaam om eerder naar de oorzaak dan naar het sterrenbeeld te kijken. Deskundige hulp kan hierbij ingeschakeld worden.

 

Toch kan het zo zijn dat jouw karakter botst met die van jouw kind. Jullie denken beiden anders over bepaalde zaken en komen er onderling niet uit. Het sterrenbeeld is hierin niet bepalend, karakter wel. Maar omdat ieder sterrenbeeld weer karakterbeschrijvingen met zich meedraagt, kunnen wij ons voorstellen dat jij je druk maakt wanneer het sterrenbeeld van je kindje niet bij die van jou past. Niet doen, maar doorgaan met deskundig opvoeden.

 

Bronnen en informatie:
http://www.kaartensterren.nl/pagina's/astrologie%206%20combinaties.html

Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*