Wat is autoriteit?

Wat is de autoriteit betekenis? Autoriteit kan op veel verschillende gebieden ter sprake komen. In alle gevallen heeft dit te maken met overwicht, gezag of de juiste kennis of ervaring. Hierin onderscheiden we autoritaire personen, websites, opvoeding en nog meer.Persoon: autoriteit betekenis

In veel gevallen heeft autoriteit betrekking op een persoon. Dit is iemand die gezaghebbend is of zo beschouwd wordt. Deze persoon heeft veel kennis en ervaring of kwaliteiten. Autoriteit komt binnen de politiek of het bedrijfsleven voor. Ook binnen het gezin komt autoriteit voor. Zo was er vroeger vaak sprake van een autoritaire vader. Kijken we naar de politiek, dan was na de verkiezing in 2012 en 2017 de partij VVD autoritair. Deze partij kreeg de meeste stemmen. Als gevolg hiervan werd de partij als autoritair gezien.

Autoritaire persoonlijkheid

Iemand met een autoritaire persoonlijkheid hecht veel waarde aan orde en gezag. Er zijn hele studies gedaan naar mensen met deze persoonlijkheid. Autoritarisme kenmerkt zich door een bepaalde mate van agressiviteit tegenover minderheidsgroepering of in hokjes denken. Ook kan het voorkomen dat iemand met deze persoonlijkheid zichzelf vergelijkt met machthebbers. Daarnaast kunnen deze mensen soms kleinerend richting anderen zijn. In ernstige gevallen slaat een autoritaire persoonlijkheid om in een dictatuur. Hierbij ligt de macht bij één persoon of één partij.

Nauw samenhangend is de autoritaire opvoeding. Hierbij maakt de ouder veel regels waaraan het kind moet gehoorzamen. Discussiëren tussen kind en ouder is niet mogelijk.

Autoritaire arts en leraar

Nog meer autoriteit betekenis. Binnen de gezondheidszorg zijn er autoritaire artsen. Niet iedere arts hanteert dezelfde werkwijze. Wanneer de arts leiding neemt in de behandeling, dan wordt er gesproken van een autoritaire arts. Dit kan tot tevreden patiënten leiden. Andere patiënten hebben juist dan meer behoefte aan een second opinion, omdat de autoritaire arts niet overlegd met andere artsen.

De autoritaire leraar is niet erg geliefd binnen het onderwijs. Deze leraar overlegt niet met andere leraren en houdt weinig rekening met de kinderen. De leraar of lerares kan erg streng zijn. Toch is een bepaalde mate van autoriteit binnen het onderwijs wel belangrijk. Een grote groep kinderen kan al snel over de grenzen van de leerkracht gaan. In dit geval moet de leerkracht goed en daadkrachtig optreden.Autoriteit in de relatie

Wat is autoriteit binnen een relatie? In een goede relatie zijn beide partners gelijkwaardig. Autoriteit in de relatie kan leiden tot relatieproblemen. Het kan voorkomen dat de ene partner meer verstand van zaken heeft dan de ander. De kunst is om de kennis en ervaring met elkaar te delen of elkaar te versterken. Wanneer de ene partner veel bepaalt, regels oplegt of de andere partner een minderwaardigheidsgevoel geeft, spreken we van een autoritaire partner. Dit moet niet verward worden met een manipulatieve of dominante partner. Toch kunnen deze persoonlijkheidskenmerken in elkaar overlopen. Ook bij narcisme worden deze kenmerken gezien.

Autoriteit op de financiële markt

De autoriteit financiële markten (AFM) houdt toezicht op financiële instellingen. Het gaat hierbij om verzekeren, lenen, sparen en beleggen. De autoriteit financiële markten beschermt de consument. Ze hebben bepaalde taken en bevoegdheden. Dit doen ze namens de overheid. Hierdoor kunnen ze snel ingrijpen. De AFM bestaat sinds 1 maart 2002.

Autoriteit woningcorporaties

Toezicht op woningcorporaties wordt uitgevoerd door de autoriteit woningcorporaties (AW). Ze houden niet alleen toezicht op het gedrag maar ook op het financieel beheer. In ernstige gevallen kan de AW sancties opleggen. De AW behandelt geen klachten van kopers, huurders of woningzoekenden. Hiervoor is de Consumentenbond of kan er een jurist worden ingeschakeld.

De autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op het consumentenrecht. Ook de telecommunicatie en de concurrentie tussen verschillende partijen valt hieronder. De ACM is opgericht op 1 april 2013. Het komt voort uit de opta, de Nederlandse mededingingsautoriteit en de consumentenautoriteit.

Websites, wat is autoriteit?

Binnen de online marketing speelt autoriteit een grote rol. Zoekmachines speuren het internet continu af naar oude en nieuwe websites. Aan de hand van verschillende punten wordt bepaald of een website autoritair is. Een belangrijk voorbeeld daarvan is Wikipedia. Deze website verschijnt bij veel zoekopdrachten bovenaan in de zoekresultaten. Ook overheidswebsites zijn vaak autoritair. Een autoritaire website wordt vertrouwd door de website bezoekers, maar ook door vakexperts. Veel andere websites linken naar de autoritaire website.

Autoriteit en oorlog

Hoe zit dit met autoriteit oorlog? Er wordt vaak oorlog gevoerd omwille van een autoriteit. In de Tweede Wereldoorlog werd er gevochten om de macht over landen en groeperingen. Hierbij zijn politieke leiders met elkaar in conflict. Ook bij een burgeroorlog gaat het om autoriteit. Een opstand is het in verzet gaan tegen een autoriteit. Ook dit gaat gepaard met geweld. Het nadeel van oorlog is dat er vaak weinig winnaars en veel verliezers zijn.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.