Vaderschapsverlof of partnerverlof naar 5 weken

Tot nu toe hadden kersverse vaders recht op 2 dagen partnerverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd. Vanaf 2019 wordt dit uitgebreid naar 5 dagen. Nog een jaar later kunnen nieuwe vaders zich verheugen op maar liefst 5 weken verlof. Dit laatste is een aanvullend kraamverlof dat door het UWV wordt doorbetaald.

Steeds meer bedrijven omarmen het vaderschapsverlof. Ondanks het feit dat de nieuwe regelgeving nog niet helemaal rond is, geven bedrijven vaker aan nieuwe vaders een aantal dagen tot weken betaald verlof. Dit is niet alleen beter voor vader en kind, ook krijgt het bedrijf er een gemotiveerde werknemer voor terug. Voor een loyale werkgever zullen werknemers zich beter inzetten.
Wie gaat dat betalen?

De overheid is nog druk bezig met het uiteenzetten van de nieuwe plannen voor vaderschapsverlof. In het jaar 2020 moet het in totaal om 6 weken betaald verlof gegaan. De nieuwe vader krijgt gedurende dit verlof 70% van het loon doorbetaald. Dit wordt uitgekeerd door het UWV, dus niet rechtstreeks door de werkgever zelf.

Werkgevers die kersverse vaders voor de ingang van de nieuwe wet extra verlof willen geven kan, draaien zelf voor de kosten op. Toch zijn er al een aantal bedrijven die ervoor gekozen hebben, zoals de ING, de Nederlandse tak van Microsoft en de Tilburgse school xpect primair. Het zijn voornamelijk de grote bedrijven die dit aanbieden, voor kleine bedrijven is het tot nu toe onbetaalbaar of kan de werknemer niet gemist worden. Daarnaast zijn er ook bedrijven die fel tegen het verlengde vaderschapsverlof zijn.

Premier Mark Rutte doet het rustig aan

Binnen de Europese Unie wordt al langer gediscussieerd over het vaderschapsverlof. Zo ligt er een voorstel om dit in alle landen op minstens 10 dagen vast te stellen. Daarnaast zou het vaderschapsverlof moeten worden uitgebreid tot 4 maanden. Mark Rutte is niet van plan om dit direct in te voeren, hij vindt een vaderschapsverlof van maximaal 6 weken voorlopig genoeg.

Vaders die van deze nieuwe regelgeving gebruik willen maken, moeten dit wel binnen een half jaar na de geboorte doen. Na deze periode vervalt het recht op vaderschapsverlof.

Overigens moet rekening worden gehouden tussen het verschil tussen vaderschapsverlof en ouderschapsverlof. Dit laatste is een wettelijke regeling waarbij ouders op eigen kosten tijdelijk minder kunnen gaan werken. Ouderschapsverlof is van toepassing tot het kind 8 jaar oud is.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.