Spraakstoornis peuter

Een spraakstoornis is ook wel een vertraagde spraakontwikkeling. Het kind blijft in de taal en uitspraak achter bij leeftijdsgenootjes. Dit uit zich door het herhalen van dezelfde klanken of woorden of het onduidelijk spreken. Spraakstoornissen worden vaak gezien bij autisme. Ook stotteren, brabbelen en verbale ontwikkelingsdyspraxie zijn duidelijke spraakstoornissen. In veel gevallen blijkt logopedie de aangewezen therapie te zijn. Hoe ontdek je een spraakstoornis bij je peuter.
Oorzaken van een spraakstoornis

In sommige gevallen is er geen duidelijke oorzaak te vinden. Vaak blijkt wel dat er problemen zijn met de aansturing van de spraakorganen. Spraakstoornissen zijn onder te verdelen in 4 groepen. Zo onderscheiden we de stemstoornis, articulatiestoornis, taalstoornis en stotteren. Hieronder noemen we de mogelijke oorzaken van al deze spraakstoornissen.

 

  • •Afwijkingen in de neusholte of te grote neusamandelen
  • •Slechthorendheid of doofheid
  • •Gespleten gehemelte en andere afwijkingen aan het gehemelte
  • •Aangeboren letsel van de spraakspieren of zenuwen
  • •Verkeerd stemgebruik
  • •Afwijkingen of ontsteking aan de stembanden en het strottenhoofd
  • •Kanker aan de stembanden, het strottenhoofd of andere organen die een rol spelen bij het stem geven
  • •Spreekangst tijdens de spraakontwikkeling
  • •Beschadiging van een bepaald hersengebied
  • •Aanleg en erfelijkheid

 

Spraakstoornis bij de peuter herkennen

Het is belangrijk om te weten wanneer een kind voor het eerst gaat praten. Veel ouders denken dat dit na zes tot acht maanden plaatsvindt. Dit kan inderdaad het geval zijn, maar de meeste peuters spreken hun eerste woordje rond de 12 maanden bewust uit. Het duurt nog enige tijd voordat de peuter in zinnen van drie tot vijf woorden kan praten. Het kind is dan gemiddeld 3 jaar oud. Omdat veel ouders denken dat hun peuter veel eerder gaat praten, wordt er al snel gedacht aan een spraakstoornis.

 

Bij een op de tien kinderen komt een spraakstoornis zoals broddelen of stotteren voor. Dit herken je doordat het kind in de taalontwikkeling achterblijft. Je maakt het beste een vergelijking door eens goed naar andere peuters van dezelfde leeftijd te luisteren. Wanneer een peuter van 2 jaar oud nog steeds onverstaanbaar brabbelt, kan er sprake zijn van een taalachterstand.

 

Met de peuter naar een logopedist

De logopedist behandelt communicatiestoornissen of een spraakstoornis. Dit omvat alle functies van de mond waaronder ook de taalontwikkeling en uitspraak. Steeds meer ouders gaan met hun kind naar logopedie. Ook scholen verwijzen kinderen vaker door. Twijfel je of je kind een spraakstoornis heeft, ga dan langs de huisarts. Deze kan het kind onderzoeken en doorverwijzen naar de logopedist.
Logopedie voor de peuter richt zich op het spreken, begrijpen van taal, goed luisteren en denken. De logopedist zal het kind eerst onderzoeken op logopedische problemen zoals een spraakstoornis. Hieruit volgt een advies en behandelplan. Dit wordt besproken met de ouders. Je kunt toestemming geven om deze informatie door te laten spelen aan school. Dit is wel een aanrader, omdat de school zo in kan springen op de huidige therapie.

 

Spelenderwijs leren

Bij peuters met een spraakstoornis is het belangrijk om spelenderwijs te leren. De logopedie bestaat dan ook uit spelletjes die het kind uitdagen om bepaalde klanken of woorden te maken. Vaak gaat dit gepaard met duidelijke afbeeldingen of gezelschapsspelletjes. Ook het blazen door een rietje is een goede oefening. Hierbij wordt er een watje zover mogelijk weggeblazen. De logopedist zal de spelletjes steeds meer uitbreiden en moeilijker maken. Zo wordt er langzaam naar een goede uitspraak gewerkt.

 

Een behandeling duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten. Dit is lang genoeg voor de jonge peuter. Ouders mogen er bij zijn, maar soms is het beter om het kind alleen met de logopediste te laten werken. Dit hangt er ook een beetje van af of jouw kind snel afgeleid is. Aan het einde van de behandeling doet de logopedist vaak nog een spelletje met jouw kind. Ook krijgt het een sticker of stempel. Dit motiveert om de volgende keer weer te komen. De meeste kinderen krijgen éé keer per week logopedie. Wanneer dit nodig is, kan dit verhoogd worden naar twee keer per week. Houd er rekening mee dat logopedie voor peuters erg vermoeiend kan zijn.

 

Vergoeding logopedie en de kosten

Logopedie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Ga je met de peuter zonder verwijzing naar logopedie, dan moet je de kosten zelf betalen.

 

De verwijzing van de huisarts is slechts beperkt geldig. Vaak zal de logopedist na enige tijd om een nieuwe verwijzing vragen. Hiervoor hoef je niet weer opnieuw naar de huisarts, deze verwijzing kan in de meeste gevallen telefonisch worden aangevraagd. Je moet hem wel zelf ophalen of aan de huisarts vragen deze door te sturen naar de logopedist. Vraag je niet op tijd een nieuwe verwijzing aan, dan kun je mogelijk zelf voor de kosten opdraaien.

 

Ben je niet verzekerd of moet je de kosten voor behandeling van de spraakstoornis zelf betalen, dan betaal je de huidige tarieven. Gemiddeld kost een reguliere behandeling van een half uur €40 tot €50. Eenmalig logopedisch onderzoek kost tussen de €70 en €90. Let erop dat deze kosten gemiddelden zijn, de actuele bedragen kunnen per logopediepraktijk wisselen.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.