Scheuren van de navelstreng

Een gescheurde navelstreng tijdens de bevalling kan voor zuurstofgebrek bij de baby zorgen. In ernstige gevallen kan de baby zelfs komen te overlijden. Bij het scheuren van de navelstreng is snel handelen dan ook vereist. In dit artikel lees je de oorzaak van een gescheurde navelstreng, de symptomen en mogelijke gevolgen.
Functie van de navelstreng

We beginnen met de exacte functie van de navelstreng. Dit is een streng die de verbinding tussen de placenta en het ongeboren kind vormt. De navelstreng heeft een lengte van 50 tot 60 centimeter en bestaat uit twee slagaders en een ader. De slagaders voeren afvalstoffen van het ongeboren kind naar de placenta. De enkele ader voert zuurstofrijk en voedselrijk bloed vanuit de placenta naar de baby toe.

De navelstreng wordt al vroeg in de zwangerschap aangelegd. Bij het ontwikkelen van de placenta ontstaat ook de navelstreng, die vanuit de buik van het vruchtje richting de placenta loopt.

We hebben 3 bevallingsboeken voor jou geselecteerd:

  1. Mama worden: €29,99
    Het boek dat élke zwangere vrouw in huis moet hebben
  2. De grote geboorte gids: €22,50
    Geschreven door een gynaecoloog en een verloskundige
  3. Duik in je weeen: €19,99
    een bewuste voorbereiding op de bevalling

Oorzaak van scheuren van de navelstreng

Het scheuren van de navelstreng is een ernstige aandoening. Gelukkig komt het vrij weinig voor. Tijdens het ontwikkelen van de navelstreng gaat er soms iets niet goed. De navelstreng hecht dan niet goed aan de placenta. In veel gevallen heeft dit tijdens de zwangerschap geen nadelige gevolgen. Kort voor of tijdens de bevalling kan de navelstreng loskomen van de placenta.

Wanneer de navelstreng niet goed is gehecht aan de placenta is dat altijd het gevolg van een aanlegfout. Het is van tevoren niet te voorspellen wie hiermee te maken krijgt. Het scheuren van de navelstreng is niet erfelijk. Vrouwen die dit eerder hebben meegemaakt, lopen per definitie niet meer risico bij een volgende zwangerschap. Wel wordt dit altijd goed in de gaten gehouden.

Bij een vasa previa kan de navelstreng tijdens de bevalling scheuren. Hierbij ligt de navelstreng onder de baby en voor de uitgang van de baarmoeder. Tijdens de bevalling drukt de baby op de navelstreng, waardoor deze kan scheuren. Vasa previa is een zwangerschapscomplicaties die bij 1 op de 2500 tot 6500 zwangerschappen voorkomt.

Vasa previa ontstaat eerder bij een meerlingzwangerschap, afwijkende vorm van de placenta of wanneer de navelstreng niet in het midden maar aan een zijkant aan de placenta is gehecht. Ook bij een zwangerschap na IVF of een operatie aan de baarmoeder wordt de kans op een vasa previa vergroot.

Symptomen van een gescheurde navelstreng

Wanneer de navelstreng vlak voor of tijdens de bevalling scheurt, brengt dit een aantal symptomen met zich mee. De baby wordt niet langer voorzien van zuurstofrijk bloed. Ook afvalstoffen kunnen niet meer worden afgevoerd. Als gevolg hiervan krijgt de baby het benauwd. Tijdens een onderzoek is op te merken dat de hartslag van de baby snel daalt. Snel ingrijpen is absoluut noodzakelijk.

De gevolgen voor moeder en kind

Het scheuren van de navelstreng heeft in veel gevallen ernstige gevolgen. Wanneer de verloskundige of gynaecoloog niet direct ingrijpt, komt de baby te overlijden. Bij een vasa previa verliest de baby in korte tijd veel bloed. Voor de bevallende vrouw is dit vooral een traumatische ervaring. Ook krijgt ze zelf te maken met hevig bloedverlies, dat direct behandeld moet worden.
Behandeling van een gescheurde navelstreng

Wanneer de navelstreng kort voor of tijdens de bevalling scheurt, moet de gynaecoloog/arts direct ingrijpen. De baby wordt versneld gehaald. Dit gebeurt vaak via een keizersnede. Hierbij worden de hartslag en conditie van de baby goed in de gaten gehouden.

Soms scheurt de navelstreng vlak voordat het kind ter wereld komt. De verloskundige heeft een goede hartslag gehoord en heeft niet in de gaten dat de navelstreng is gescheurd.

Gevolgen van zuurstofgebrek tijdens de geboorte

Afhankelijk van de duur van het zuurstofgebrek kunnen er later problemen ontstaan. Bij weinig zuurstofgebrek is de kans op neurologische afwijkingen beperkt. Belangrijk is dat het kind binnen een kwartier na de geboorte een goede apgar-score heeft.

Zuurstoftekort tijdens de geboorte kenmerkt zich door een onregelmatige of langzame hartslag. Vlak na de geboorte ademt een kind onregelmatig of helemaal niet. Ook is er sprake van een trage reactie en een lage spierspanning.

Bij een flink zuurstofgebrek treedt er later een achterstand in de verstandelijke ontwikkeling op. Ook motorische stoornissen zoals spasticiteit komen vaker voor. Hersenbeschadiging is helaas niet te genezen. Hierdoor zullen deze kinderen altijd aangepaste hulp nodig hebben.

Bij snel ingrijpen heeft het geen ernstige gevolgen voor het kind. Het kan wel slap en grauw ter wereld komen, de apgar score is vaak een stuk lager. Wanneer de apgar-score bij een volgende test weer normaal is, dan is er geen verdere behandeling nodig.

Kun je het scheuren van de navelstreng voorkomen?

Dat de navelstreng niet goed aan de placenta hecht, is een kwestie van toeval. Het scheuren van de navelstreng is dan ook niet te voorkomen. Een onjuiste aanhechting is soms tijdens de zwangerschap op te merken. Vaak wordt dit ontdekt tijdens een echo of een ander onderzoek. In deze gevallen zal er gekozen worden voor een bevalling middels een keizersnede.

Overige aandoeningen van de navelstreng

Naast het scheuren van de navelstreng komen ook andere aandoeningen voor. Dit zijn een navelomstrengeling of knoop in de navelstreng. Ook de eerder genoemde vasa previa komt soms voor.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.