Prinsjesdag 2019: de plannen

Elk jaar wordt op Prinsjesdag de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Dit noemen we ook wel de Miljoenennota. Voor gezinnen met kinderen gaat er vanaf 2018 een en ander veranderen. Ben jij ook benieuwd of je er voor – of achteruit op gaat? Hoeveel geld krijg je meer of minder wanneer je een gezin met kinderen vormt? We bespreken alle situaties. Dus zowel voor een alleenstaande ouder als gezinnen met één of meer kinderen.Een stijging van het kindgebonden budget in 2019

Heel veel ouders hebben recht op het kindgebonden budget. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen. Hoeveel je krijgt hangt af van het totale inkomen en eigen vermogen. In 2018 kreeg een gezin met 1 kind maximaal €1150 per jaar. Dit bedrag wordt in 2019 verhoogd. Deze verhoging geldt voor het eerste en tweede kind. Zodra de precieze bedragen bekend zijn, lees je dit in het artikel kindgebonden budget 2019.

Meer geld voor arme kinderen

Sommige gezinnen leven op of onder de armoedegrens. In 2017 werd hier 100 miljoen euro voor uitgetrokken. Zo wordt het voor kinderen mogelijk om op sport te gaan of om mee te gaan op schoolreisje. Dit is goed nieuws voor veel gezinnen. Het geld wordt onder andere ook besteed voor sportspullen, schoolspullen en kleding voor de kinderen. Dit geld wordt in natura uitgekeerd. Dit betekent dat er niet direct geld wordt gestort, maar dat dit vrijkomt in de vorm van bijvoorbeeld schoolboeken of zwemlessen. Deze regeling voorkomt dat het geld door gezinnen aan andere dingen wordt besteed.

Stijging van de koopkracht

In 2016 gaan alle Nederlanders erop vooruit. De koopkracht stijgt met gemiddeld met 1,5 procent. Voor werkenden geldt een koopkrachtstijging van 1,6 procent. Een werkend gezin met kinderen (en 2 inkomens) gaat er gemiddeld 1,5% op vooruit. In 2018 profiteerden uitkeringsgerechtigden het meest. In 2018 profiteert deze groep nog steeds en kan rekenen op een koopkrachtstijging van 0,9%.  Ruim 96% van de bevolking gaat er in 2019 op vooruit. Het complete overzicht is altijd bekend na het aanreiken van de Miljoenennota. Nog meer goed nieuws: de werkeloosheid zal dalen naar ongeveer 3.5% werklozen (was in 2018 ruim 4,9%).

Meer geld over? Lekker shoppen doe je hier
(speelgoed, kleding, sport en nog veeeeel meer!)

Meer algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting ging in 2018 omhoog. Hierdoor was er sprake van een hogere korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hoe dit voor 2019 uitziet, is als volgt:

€ 20.000 € 2.425
€ 30.000 € 1.925
€ 40.000 € 1.425
€ 50.000 € 925
€ 60.000 € 425
€ 67.000 € 75
€ 69.000 € 0

De belastingdienst kampt nog  steeds met grote problemen. Ook hier gaat extra geld naartoe.

Hogere huurtoeslag

De huurtoeslag ging in 2018 omhoog. Voor 2019 moet dit met ongeveer €24 verlaagd worden.Verplicht eigen risico stijgt niet

Het verplicht eigen risico voor de zorg zal in 2019 niet stijgen en blijft €385. De premie voor de zorgverzekering zal volgens plannen met gemiddeld 10 euro per maand stijgen. Het basispakket zal worden uitgebreid met een aantal behandelingen. De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ging in 2018 omhoog. De maximale zorgtoeslag gaat €92 per jaar omhoog.

Er gaat vanaf 2018 jaarlijks 435 miljoen naar de verpleegzorg, plus 130 mijoen extra. Hierdoor kan er betere verpleegzorg worden geboden.

Meer geld voor onderwijs

Er gaat in totaal 270 miljoen euro naar basisschoolleraren: een mooie salarisverhoging. Hiermee wordt getracht het tekort aan leraren recht te trekken.

Vanaf het studiejaar 2018-2019 halveert de overheid het collegegeld eerstejaars hoger onderwijs.

Het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat ouders beter kunnen werken en profiteren van de kinderopvang.

Wat betekent dit voor mijn gezin en kinderen?

Zoals eerder uitgelegd zal iedereen er gemiddeld 1,5 % op vooruit gaan. Een stel met kinderen en een minimumuitkering gaat er gemiddeld 0,9% op vooruit. Niet veel, maar alle beetjes helpen. Een gezin met kinderen en een alleenverdiener met een inkomen van €74.000 gaat er 1,4% op vooruit.

Alleenstaande ouder in de bijstand of werkend

Een alleenstaande ouder met een kind gaat er gemiddeld 1,5% in koopkracht vooruit. Uitkeringsontvangers gaan er het minst hard op vooruit. Werken loont dus nog steeds.

Gezin met kinderen in de bijstand of met werk

Een gezin met kinderen gaat er 1,6% tot 1,7% op vooruit. Waar ligt dit grote verschil in? De koopkracht stijgt het hardst bij gezinnen waarbij beiden ouders werken. Heeft één van beiden een inkomen van €74.000 en de ander een inkomen van €18.000, dan stijgt de koopkracht tot wel 1,7%. De laagste koopkrachtstijging zien we bij alleenverdieners en gezinnen met een minimumuitkering. De verschillen zijn echter miniem.

Gezin met kinderen profiteert niet langer

Over het algemeen ging een gezin met inkomen er in 2018 er meer op vooruit dan andere situaties. Dit verschil is in 2019 nauwelijks zichtbaar.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.