Omgaan met ADD

ADD wordt vaak verward met ADHD. ADD staat voor attention deficit disorder. Er is veel minder informatie over deze vorm te vinden. Het gaat hier om een erfelijke afwijking in de kleine hersenen. In veel gevallen is deze afwijking aangeboren. Patiënten ondervinden voornamelijk aandachtsproblemen en disfunctioneren. Lees hier alles over omgaan met ADD.Verschil met ADHD

Veel symptomen van ADD komen overeen met die van ADHD. Toch is er een groot verschil tussen beiden. Bij ADD komt geen overmatige hyperactiviteit voor. De drukte speelt zich hier vooral in het hoofd af, dit uit zich in afdwalen of dromerigheid. Bij ADHD zou de patiënt juist veel bewegen, wriemelen of praten.

Hyperactiviteit komt bij attention deficit disorder dus veel minder voor. Komt het wel voor, dan uit hyperactiviteit zich in moeite met stilzitten en friemelen. Een ander verschil tussen ADHD en ADD is de impulsiviteit. Woede uitbarstingen of ongeduldig zijn komt vooral bij ADHD-patiënten voor.

Oorzaak van ADD

ADD wordt ook wel als het zusje van ADHD gezien. Attention deficit disorder komt voornamelijk bij vrouwen voor. Hierbij draait het om een erfelijke afwijking. Hersenletsel kan ADD veroorzaken. Pas sinds het jaar 2005 wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen HDD en ADHD. Vanaf 2011 worden deze twee ook apart aangemerkt als verschillende typen concentratiestoornissen.

ADD symptomen volwassenen

Omgaan met ADD begint met het herkennen van de symptomen. Volwassen mensen met ADD kunnen zich moeilijk concentreren. Ze dwalen af tijdens het luisteren of tijdens een taak. Ook raken ze snel uitgekeken op iets.

ADD’ers  hebben moeite met hun motivatie. Vaak stellen ze bepaalde taken tot later uit. Wanneer ze ergens aan beginnen, werken ze grotesk en zijn snel afgeleid. Vaak ontstaan er nieuwe ideeën en plannen. Het ontbreekt echter aan motivatie om deze ideeën door te zetten.

Vergeetachtigheid en vaak te laat komen is een van de bekende symptomen. Vaak zijn ADD patiënten erg dromerig of komen afwezig over.

De persoon met ADD heeft in veel gevallen een goede intelligentie en een goed gevoel voor humor. Ze hebben een eigen kijk op de wereld en houden van uitdagingen. Dankzij het praktisch inzicht is de  ADD’ er goed in staat om met oplossingen te komen. Ze zijn visueel ingesteld.

Opvallend is de emotionele betrokkenheid en hooggevoeligheid. Toch heeft iemand met ADD vaak moeite met het onderhouden van relaties of vriendschappen.

In de werksituatie zal opvallen dat een volwassenen met ADD slecht kan plannen en organiseren. Het lezen van iets moet niet te lang duren. Concentratie is er alleen wanneer het onderwerp ook interessant is. Het invullen van formulieren kan problemen met zich meebrengen. De volwassen ADD’er is vaak vergeetachtig of raakt spullen kwijt. Dit komt chaotisch over.ADD kenmerken kind

Bij kinderen wordt ADD niet altijd tijdig opgemerkt. Dat maakt omgaan met ADD lastig. Wat opvalt is dat het kind nogal dromerig overkomt en niet lijkt op te letten in de klas. Aandachtsproblemen en een impulsieve denkwijze horen bij het kind met ADD. Daarnaast heeft het kind moeite om aan het werk te blijven. Ook wordt het werk vaak half afgemaakt. Details spelen niet echt een belangrijke rol van het kind met ADD, deze is te snel afgeleid. Als er iets gebeurt in de klas, dan is de concentratie bij het kind weg. Veel kinderen met deze stoornis vertonen passief gedrag. Doordat deze kinderen geen of minder storend gedrag vertonen, wordt het onderliggend probleem vaak te laat opgemerkt. Hierdoor zal de gemiddelde ADD’er weleens een klas moeten blijven zitten.

Minder vaak komt impulsiviteit of hyperactiviteit voor. Het hyperactieve ADD kind heeft moeite met het afwachten van zijn beurt. Ook kan het moeilijk stilzitten of is overbeweeglijk. Het heeft vaak moeite met luisteren. De meeste kinderen met ADD vertonen in meer of mindere mate leerproblemen en leerstoornissen. Bij 20% van de kinderen komt een tic voor. Ook een ontwikkelingsachterstand wordt gezien, vaak is er moeite met de spraak.

Behandeling van ADD

ADD is niet te genezen. Voor veel mensen is het een kwestie van leren omgaan met deze stoornis. In een aantal gevallen wordt er gekozen voor medicatie. Een veelgebruikt medicijn is Ritalin, dat zowel bij ADD als ADHD wordt voorgeschreven. Dit medicijn verbetert de aandacht en de stemming. Veel mensen die dit medicijn gebruiken merken dat ze een betere concentratie hebben. Nadeel van Ritalin is dat er eerder nervositeit of angst kan optreden. Ook slapeloosheid en hoofdpijn komen vaker voor. Bij chronisch gebruik kan er een zekere mate van gewenning optreden.

Concerta is een medicijn dat de werkzame stof veel langzamer in het bloed afgeeft. Ook dit wordt voorgeschreven bij zowel ADD als ADHD. Het is een prima vervanger voor het eerdergenoemde Ritalin. Andere medicijnen bij ADD zijn onder andere Medikinet, Exefor en Strattera. Wanneer en hoeveel medicijnen er gebruikt worden hangt van de persoonlijke situatie af.

Behandeling met therapie

Bij ADD is het belangrijk om de juiste diagnose te stellen. Alleen zo kan er een goede behandeling plaatsvinden. Voor mensen met ADD is het moeilijk om structuur in het leven aan te brengen. Middels therapie is het mogelijk om dit te leren. Ook leren omgaan met medicijngebruik hoort bij therapie. Eventueel kan begeleiding thuis plaatsvinden, zodat het gezin ermee leert omgaan. Er zijn immers veel meer mensen betrokken bij ADD dan alleen de patiënt zelf.

Psychotherapie richt zich op de acceptatie van deze stoornis. Van hieruit wordt gewerkt naar een verdere groei en ontwikkeling. De patiënt leert dat hij zich niet altijd aan hoeft te passen, maar dat er ook andere manieren zijn. Zo kan de omgeving zich ook aanpassen door rekening te houden met ADD.

Omgaan met ADD

Voor leraren is het belangrijk om te weten wat ADD is, maar ook hoe het kind het beste begeleid kan worden. Voor deze kinderen is het goed om korte en duidelijke opdrachten te krijgen. Met behulp van tekeningen kan de lesstof duidelijker worden gemaakt. Ook structuur en regelmaat is belangrijk. Dit geldt niet alleen op school maar ook in de thuissituatie. Het kind heeft soms extra tijd nodig om taken af te maken. Deze omgangstips gelden ook voor volwassenen met ADD. Daarnaast zijn er diverse fora, verenigingen en groepen waar leeftijdsgenoten of volwassenen met ADD met elkaar in contact kunnen komen. Dit helpt bij omgaan met ADD.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.