Nieuwe kinderalimentatie 2019

De regels rondom kinderalimentatie veranderen geregeld. De huidige berekening blijkt te ingewikkeld en tevens wordt er te weinig rekening gehouden met de verdeling van de zorgtaken. Deze bijdrage wordt vaak via de tremanormen bepaald. In werkelijkheid blijkt dit niet altijd even geschikt te zijn. Nieuwe regelgeving moet het voor beide partijen eerlijker maken. Zo kan er geen onenigheid over de alimentatie bestaan. Bovendien moet deze beter aansluiten bij het ouderschapsplan. Ontdek de indexering kinderalimentatie 2019 en alle regels.
Nieuwe wetgeving omtrent kinderalimentatie

In 2015 kwam er een nieuw wetsvoorstel. Dit moest het berekenen van kinderalimentatie eerlijker en rechtvaardiger maken. Het oude stelsel werd hiermee op de schop genomen. Oude regels gaven vaak een gevoel van onrechtvaardigheid, met name bij de partij die alimentatie moet betalen. Kinderalimentatie leidt nog steeds tot veel ruzie tussen gescheiden ouders en ex-partners. Het nieuwe wetsvoorstel kan een vechtscheiding niet voorkomen, maar gehoopt wordt dat het aantal conflicten hiermee zal dalen. Voor de kinderalimentatie 2019 zijn er een aantal belangrijke veranderingen voorgesteld.

Indexering

Jaarlijks wordt de kinderalimentatie verhoogd (of verlaagd). Dit is het aanpassen op de nieuwe inkomens. Voor kinderalimentatie 2019 bedraagt de indexering 2,0 procent.

De meest belangrijke veranderingen

De veranderingen die voorgesteld zijn omvatten voornamelijk een eerlijke berekening van de alimentatie. Zo moet de alimentatie beter aansluiten bij het ouderschapsplan. Ook de kindgebonden kosten en zorgkosten moeten eerlijker verdeeld worden. Daarnaast zal er een minimum bijdrage per ouder gaan gelden. Dus ook de ouder met het minste inkomen zal maandelijks bij moeten dragen aan de kosten voor de kinderen. Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders bijdragen aan de kinderalimentatie 2019. Ook wordt er meer rekening gehouden met veranderende kindregelingen.

Vanaf 2015 kan een alleenstaande ouder meer kindgebonden budget ontvangen. Tijdelijk werd hier rekening mee gehouden door de kinderalimentatie te verlagen. Tussen 2013 en 2015 zijn er hierdoor foutieve berekeningen gemaakt. Dit geldt echter niet voor iedereen. Nog een belangrijke verandering die voorgesteld is betreft de nieuwe partner of stiefouder. In het verleden werd diens inkomen mee berekend. Dit is echter oneerlijk, omdat de stiefouder of nieuwe partner ook vaak weer elders een alimentatieplicht heeft. Bovendien is het niet de bedoeling dat de nieuwe partner moet gaan betalen voor andermans kinderen.

Verlaging van de kinderalimentatie 2019

In veel gevallen betekent het nieuwe wetsvoorstel een verlaging van de kinderalimentatie. Gekeken wordt naar het inkomen per maand en de kindgebonden kosten. Volgens de kindgebonden kosten zijn er bedragen vastgesteld, verdeeld over drie leeftijdsgroepen.
Voorbeeld Tremanormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak

Leeftijd kinderen: 4 en 10 jaar oud. Kinderen wonen bij moeder en zijn om de twee weken een weekend bij vader. Inkomen vader: €1900 netto. Inkomen moeder: €1200 netto. Moeder ontvangt maandelijks €400 kindgebonden budget. Vader betaalt aan alimentatie gemiddeld €300 per maand.

Bedraagt het inkomen van vader €2500, moeder €2000 en ontvangt ze €400 kindgebonden budget, dan wordt de alimentatie gemiddeld €250 per maand.

Heeft moeder een toeslagpartner en ontvangt ze geen kindgebonden budget? Is haar inkomen €1500 en dat van vader €2000? Dan wordt de alimentatie gemiddeld €350 per maand.

Volgens de nieuwe wet betalen beide partners minimaal €50 per maand per kind. Ouders mogen samen bepalen wie wat betaalt. Komen ze er niet uit, dan wordt dit in een ouderschapsplan vastgesteld.

Het kind moet soms inschikken

Vroeger werd de alimentatie berekend aan de hand van de situatie tijdens het huwelijk of samenwonen. Inmiddels is dit sterk achterhaald, want voor veel ex-partners verandert er na de scheiding veel. Hierdoor kan het voorkomen dat de draagkracht lager wordt. In dat geval zal het kind in moeten schikken. Pas als de draagkracht van beide ouders weer op peil is, kan er gekeken worden naar een nieuwe alimentatieberekening.

Voordelig winkelen voor je kind:

Stiefouder of nieuwe partner betaalt niet mee

De nieuwe partner, in deze ook wel de stiefouder genoemd, betaalt niet mee aan de kinderalimentatie 2019. Beide biologische of wettelijke ouders zullen zelf moeten bijdragen in de kosten van de kinderen. Het is echter wel het geval dat de stiefouder waarbij de kinderen inwonen verplicht blijft het kind te onderhouden. Dit houdt theoretisch gezien in dat de stiefouder verplicht is het kind te voeden en te voorzien van de nodige zorg. Je mag als stiefouder dus niet zeggen dat het kind geen eten krijgt, terwijl hier wel voldoende geld voor is. Het inkomen van de stiefouder mag echter niet meegenomen worden in de berekening van kinderalimentatie.

Het studerend kind tot 23 jaar

In het nieuwe wetsvoorstel vervalt de alimentatieplicht wanneer het kind 18 jaar wordt. Het recht op kinderalimentatie kan verhoogd worden tot maximaal 23 jaar wanneer het kind studeert. Het is voor het kind hierbij niet nodig om naar de rechter te stappen.

Conclusie nieuw wetsvoorstel

Het berekenen van kinderalimentatie blijft een grijs gebied. Hier kunnen nieuwe wetsvoorstellen wel verandering in brengen, maar toch blijven veel mensen zich afvragen hoe dit precies berekend wordt. Of het bepalen van de hoogte eerlijker wordt, dat blijft de vraag. Want voor alimentatieplichtigen kan het beter uitpakken, terwijl het voor alimentatiegerechtigden (ontvangers van de alimentatie) juist minder goed kan uitpakken. Dit kan per situatie verschillen. Het beste blijft nog steeds om een advocaat in de arm te nemen. Deze kan kijken naar de nieuwe regelgeving en de berekening van de kinderalimentatie.

Bronnen en informatie:
Rijksoverheid.nl
Nibud.nl

Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

18 comments

 1. In een nieuwe berekening heeft mijn ex door het samenwonen geen recht meer op kindgebondenbuget. Ze woont samen met haar nieuwe partner die ook 2 kinderen heeft (co-ouderschap met zijn ex)en ze hebben samen net een baby gekregen. Ik bracht en haalde de kinderen altijd vanuit Noord Holland naar Brabant op mijn kosten daarnaast betaalde ik 612 euro per maand voor 2 kinderen. Ik zie/zag mijn kinderen maar 1 weekend per 2 weken, ik ben verhuisd zodat ik mijn kinderen meer kan zien. In het nieuwe plan zie ik ze 1 dag in de oneven week en 3 dagen in de even week, mijn ex vind dit wel genoeg. Ik mag ze van haar dus niet meer zien en ze wil al helemaal geen co- ouderschap de rede : ik wil het niet, ik vind het wel genoeg zo.(blijkbaar mag dit gewoon) De omgangsregeling gaat pas in als de nieuwe berekening er is, eerder mag dit niet ingaan van haar. De berekening die dus zonder kindgebondenbuget( vanwege haar nieuwe partner) is gemaakt valt veel hoger uit dan eerst terwijl ik mijn kinderen nu meerzie dan voorheen het bedrag is van 612 naar 842 euro is gegaan. Ik vraag me af hoe het kan dat er geen rekening gehouden wordt met nieuwe partners m.b.t. tot inkomsten maar dat ik wel meer moet gaan betalen als mijn ex geen kindgebondenbuget ontvangt door de inkomsten van haar nieuwe partner. Ik ging er vanuit dat ik minder moest gaan betalen juist omdat ik mijn kinderen meer zou zien, kan ik hier nog iets tegen in brengen? ik betaal na berekeningen al mee aan de luires van hun baby en nu ik veel meer moet gaan betalen weet ik ook zeker dat dat niet aan mijn kinderen opgaat, wat kan ik nu nog ondernemen hier tegen?

 2. Ik ben in 2004 gescheiden.
  Door de jaren heen zijn er verscheidenen wetsvoorstellen ingevoerd mbt kinderalimentatie.
  De nieuwe wetsvoorstellen gelden die dan ook voor de mensen die daarvoor al gescheiden waren of gelden deze voor de mensen die na de invoering gescheiden zijn.
  Bij mijn weten (in 2004) moest je kinderalimentatie betalen tot het 18e jaar.
  Mijn zoon is inmiddels 20 (studerend) moet ik nog steeds alimentatie betalen?

 3. In mijn situatie staan de 2 kinderen ingeschreven bij mijn ex (de moeder dus). Ik betaal keurig kinderalimentatie en ik heb co-ouderschap. Mijn ex is nu gaan samenwonen en de kinderen zijn mee verhuisd. Ik snap dat de nieuwe partner van mijn ex geen kinderalimentatie voor mijn kinderen hoeft te betalen. Maar het is wel zo dat de draagkracht van de moeder behoorlijk verhoogd is. Zou het dan niet fair zijn als zij gaat meebetalen aan de kinderalimentatie, lees, mijn kinderalimentatie omlaag kan?

  1. Het klopt dat de nieuwe partner niet mee hoeft te betalen, maar bij een huwelijk wel een zorgplicht richting zijn inwonende stiefkinderen heeft. De alimentatie wordt berekend aan de hand van het inkomen van jou en de expartner. Dat ze samenwoont en deze persoon inkomen heeft, doet hier niet toe. Het verandert wel zodra je ex inkomen heeft. Dan kun je om een herberekening vragen.

  1. Dat hangt ervan af. De meest verdienende ouder kan alimentatie moeten betalen aan de andere ouder (minst verdienende). Dan moeten de verschillen wel flink zijn, wil dit voorkomen. In andere gevallen delen jullie de kosten gewoon.

 4. Hoe is de huidige wetgeving? Ik wil graag gaan trouwen in 2020, maar ik zit er niet op te wachten dat mijn ex na het trouwen meteen aan de bel trekt voor meer geld, wat ze ongetwijfeld gaat doen. het nieuwe wetsvoorstel is nog niet door. hoe is de situatie nu? als ik trouw. moet zij dan gaan meebetalen? of dat nu de helft is van de woonlasten blabla, dat ik ook gewoon meerekenen ook al noemt men het anders. het zo slecht geregeld in dit land dat je als man bijna geen nieuw leven mag en kan beginnen.

  1. Hallo Marc,
   Het inkomen van jouw partner zal nooit worden meegeteld, niet in de oude of de nieuwe berekening. Wel krijg je inderdaad te maken met gedeelde woonlasten. Nieuwe wet met betrekking tot kinderalimentatie geldt alleen voor nieuwe situaties. Jullie zitten in een bestaande situatie.
   Wist je overigens dat het niet uitmaakt of je getrouwd bent of samenwoont? In beiden gevallen worden beoordeeld dat jullie de woonlasten kunnen delen.
   Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust.

 5. Dag Remco, denk dat je via een advocaat je convenant aan moet laten passen zodra de nieuwe regeling die tot 23jaar alimentatie door laat gaan een feit is. Liefst in samenwerking met de moeder.
  Groetje

 6. Echt te gek voor woorden! Ik moet nog maar zien of die nieuwe regel over stiefouders overeind blijft. In mijn geval zou het betekenen dat ik 150% meer moet gaan betalen. Dat zou de belastingdienst of je bank eens moeten proberen! Wederom een goed voorbeeld van rechtsongelijkheid tussen vaders en moeders. Werkte er maar meer gescheiden mannen bij die ‘onafhankelijke’ instanties die dit soort veranderingen bedenken.

  1. Het is toch niet meer dan logisch dat de biologische ouders van een kind voor de kosten opdraaien voor dat kind dat ze zelf hebben gemaakt. Dat een stiefouder hierin wil helpen is prima maar zou nou een plicht moeten zijn.

  2. gm

   tis zeker te gek voor woorden dat je niet eens voor je eigen kinderen wil zorgen.
   ik zou zeggen vertel het ze maar later, ik heb je op de wereld gezet maar ja toen we gingen scheiden gunde ik jullie niks.

   ik ben stiefvader geworden van 2 lieve kinderen en ik zorg ook voor ze samen met der moeder maar ze hebben net zo n vader als jij helaas.

   ps ik betaal ook mijn ex waar mijn dochter woont meer dan de helft van mijn loon.

   gr H

  3. Beste mannen, mijn ex weigert alimentatie te betalen voor onze kinderen. Ik wil ook graag hertrouwen met een man die wel zijn verantwoording wil nemen. Mijn ex man zal hier weer flink op vooruit gaan. Dus het geldt net zo goed voor vrouwen als voor mannen!! Jullie worden echt niet achter gesteld.

 7. Wanneer is de verwachting dat dit wetsvoorstel erdoor gaat? Wil graag trouwen met mijn nieuwe partner maar niet als hem dat flink veel geld meer gaat kosten naar zijn ex toe.

  1. Vanuit de politiek is er nog geen duidelijkheid. Over het algemeen mag jouw inkomen nooit mee berekend worden. Wel is het zo dat je vriend/ partner de woonkosten met jou kan delen, waardoor hij mee overhoudt voor alimentatie. Dit is zelfs zo wanneer je officieel samenwoont.

  2. Mijn ex is ook opnieuw getrouwd. Alleen worden de draaglasten gedeeld zoals huur gas water licht ect dus er is meer draagkracht over. Dus zal er berekening worden gemaakt in hoeveel er over blijft . Dus in theorie hou je meer over en moet je dus ook meer betalen

 8. In mijn echtscheidingsconvenant uit 2003 staat een kinderalimentatieplicht tot 27 jaar als het kind met een beroepsopleiding bezig is of studeert. In het convenant is niet verwoord wat leidend is: de inhoud van het convenant of veranderende wetgeving. Vraag: moet ik als vader nu tot 27 jaar betalen of tot 23 jaar?

  1. Wat in het convenant staat, is leidend. Jullie maken hier immers zelf afspraken over. Overigens ben je er vrij in om dit met je zoon/dochter zelf te bespreken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.