Nieuwe kinderalimentatie 2019

De regels rondom kinderalimentatie veranderen geregeld. De huidige berekening blijkt te ingewikkeld en tevens wordt er te weinig rekening gehouden met de verdeling van de zorgtaken. Deze bijdrage wordt vaak via de tremanormen bepaald. In werkelijkheid blijkt dit niet altijd even geschikt te zijn. Nieuwe regelgeving moet het voor beide partijen eerlijker maken. Zo kan er geen onenigheid over de alimentatie bestaan. Bovendien moet deze beter aansluiten bij het ouderschapsplan. Ontdek de indexering kinderalimentatie 2019 en alle regels.
Nieuwe wetgeving omtrent kinderalimentatie

In 2015 kwam er een nieuw wetsvoorstel. Dit moest het berekenen van kinderalimentatie eerlijker en rechtvaardiger maken. Het oude stelsel werd hiermee op de schop genomen. Oude regels gaven vaak een gevoel van onrechtvaardigheid, met name bij de partij die alimentatie moet betalen. Kinderalimentatie leidt nog steeds tot veel ruzie tussen gescheiden ouders en ex-partners. Het nieuwe wetsvoorstel kan een vechtscheiding niet voorkomen, maar gehoopt wordt dat het aantal conflicten hiermee zal dalen. Voor de kinderalimentatie 2019 zijn er een aantal belangrijke veranderingen voorgesteld.

Indexering

Jaarlijks wordt de kinderalimentatie verhoogd (of verlaagd). Dit is het aanpassen op de nieuwe inkomens. Voor kinderalimentatie 2019 bedraagt de indexering 2,0 procent.

De meest belangrijke veranderingen

De veranderingen die voorgesteld zijn omvatten voornamelijk een eerlijke berekening van de alimentatie. Zo moet de alimentatie beter aansluiten bij het ouderschapsplan. Ook de kindgebonden kosten en zorgkosten moeten eerlijker verdeeld worden. Daarnaast zal er een minimum bijdrage per ouder gaan gelden. Dus ook de ouder met het minste inkomen zal maandelijks bij moeten dragen aan de kosten voor de kinderen. Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders bijdragen aan de kinderalimentatie 2019. Ook wordt er meer rekening gehouden met veranderende kindregelingen.

Vanaf 2015 kan een alleenstaande ouder meer kindgebonden budget ontvangen. Tijdelijk werd hier rekening mee gehouden door de kinderalimentatie te verlagen. Tussen 2013 en 2015 zijn er hierdoor foutieve berekeningen gemaakt. Dit geldt echter niet voor iedereen. Nog een belangrijke verandering die voorgesteld is betreft de nieuwe partner of stiefouder. In het verleden werd diens inkomen mee berekend. Dit is echter oneerlijk, omdat de stiefouder of nieuwe partner ook vaak weer elders een alimentatieplicht heeft. Bovendien is het niet de bedoeling dat de nieuwe partner moet gaan betalen voor andermans kinderen.

Verlaging van de kinderalimentatie 2019

In veel gevallen betekent het nieuwe wetsvoorstel een verlaging van de kinderalimentatie. Gekeken wordt naar het inkomen per maand en de kindgebonden kosten. Volgens de kindgebonden kosten zijn er bedragen vastgesteld, verdeeld over drie leeftijdsgroepen.
Voorbeeld Tremanormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak

Leeftijd kinderen: 4 en 10 jaar oud. Kinderen wonen bij moeder en zijn om de twee weken een weekend bij vader. Inkomen vader: €1900 netto. Inkomen moeder: €1200 netto. Moeder ontvangt maandelijks €400 kindgebonden budget. Vader betaalt aan alimentatie gemiddeld €300 per maand.

Bedraagt het inkomen van vader €2500, moeder €2000 en ontvangt ze €400 kindgebonden budget, dan wordt de alimentatie gemiddeld €250 per maand.

Heeft moeder een toeslagpartner en ontvangt ze geen kindgebonden budget? Is haar inkomen €1500 en dat van vader €2000? Dan wordt de alimentatie gemiddeld €350 per maand.

Volgens de nieuwe wet betalen beide partners minimaal €50 per maand per kind. Ouders mogen samen bepalen wie wat betaalt. Komen ze er niet uit, dan wordt dit in een ouderschapsplan vastgesteld.

Het kind moet soms inschikken

Vroeger werd de alimentatie berekend aan de hand van de situatie tijdens het huwelijk of samenwonen. Inmiddels is dit sterk achterhaald, want voor veel ex-partners verandert er na de scheiding veel. Hierdoor kan het voorkomen dat de draagkracht lager wordt. In dat geval zal het kind in moeten schikken. Pas als de draagkracht van beide ouders weer op peil is, kan er gekeken worden naar een nieuwe alimentatieberekening.

Voordelig winkelen voor je kind:

Stiefouder of nieuwe partner betaalt niet mee

De nieuwe partner, in deze ook wel de stiefouder genoemd, betaalt niet mee aan de kinderalimentatie 2019. Beide biologische of wettelijke ouders zullen zelf moeten bijdragen in de kosten van de kinderen. Het is echter wel het geval dat de stiefouder waarbij de kinderen inwonen verplicht blijft het kind te onderhouden. Dit houdt theoretisch gezien in dat de stiefouder verplicht is het kind te voeden en te voorzien van de nodige zorg. Je mag als stiefouder dus niet zeggen dat het kind geen eten krijgt, terwijl hier wel voldoende geld voor is. Het inkomen van de stiefouder mag echter niet meegenomen worden in de berekening van kinderalimentatie.

Het studerend kind tot 23 jaar

In het nieuwe wetsvoorstel vervalt de alimentatieplicht wanneer het kind 18 jaar wordt. Het recht op kinderalimentatie kan verhoogd worden tot maximaal 23 jaar wanneer het kind studeert. Het is voor het kind hierbij niet nodig om naar de rechter te stappen.

Conclusie nieuw wetsvoorstel

Het berekenen van kinderalimentatie blijft een grijs gebied. Hier kunnen nieuwe wetsvoorstellen wel verandering in brengen, maar toch blijven veel mensen zich afvragen hoe dit precies berekend wordt. Of het bepalen van de hoogte eerlijker wordt, dat blijft de vraag. Want voor alimentatieplichtigen kan het beter uitpakken, terwijl het voor alimentatiegerechtigden (ontvangers van de alimentatie) juist minder goed kan uitpakken. Dit kan per situatie verschillen. Het beste blijft nog steeds om een advocaat in de arm te nemen. Deze kan kijken naar de nieuwe regelgeving en de berekening van de kinderalimentatie.

Bronnen en informatie:
Rijksoverheid.nl
Nibud.nl
Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

8 comments

 1. Dag Remco, denk dat je via een advocaat je convenant aan moet laten passen zodra de nieuwe regeling die tot 23jaar alimentatie door laat gaan een feit is. Liefst in samenwerking met de moeder.
  Groetje

 2. Echt te gek voor woorden! Ik moet nog maar zien of die nieuwe regel over stiefouders overeind blijft. In mijn geval zou het betekenen dat ik 150% meer moet gaan betalen. Dat zou de belastingdienst of je bank eens moeten proberen! Wederom een goed voorbeeld van rechtsongelijkheid tussen vaders en moeders. Werkte er maar meer gescheiden mannen bij die ‘onafhankelijke’ instanties die dit soort veranderingen bedenken.

  1. Het is toch niet meer dan logisch dat de biologische ouders van een kind voor de kosten opdraaien voor dat kind dat ze zelf hebben gemaakt. Dat een stiefouder hierin wil helpen is prima maar zou nou een plicht moeten zijn.

 3. Wanneer is de verwachting dat dit wetsvoorstel erdoor gaat? Wil graag trouwen met mijn nieuwe partner maar niet als hem dat flink veel geld meer gaat kosten naar zijn ex toe.

  1. Vanuit de politiek is er nog geen duidelijkheid. Over het algemeen mag jouw inkomen nooit mee berekend worden. Wel is het zo dat je vriend/ partner de woonkosten met jou kan delen, waardoor hij mee overhoudt voor alimentatie. Dit is zelfs zo wanneer je officieel samenwoont.

  2. Mijn ex is ook opnieuw getrouwd. Alleen worden de draaglasten gedeeld zoals huur gas water licht ect dus er is meer draagkracht over. Dus zal er berekening worden gemaakt in hoeveel er over blijft . Dus in theorie hou je meer over en moet je dus ook meer betalen

 4. In mijn echtscheidingsconvenant uit 2003 staat een kinderalimentatieplicht tot 27 jaar als het kind met een beroepsopleiding bezig is of studeert. In het convenant is niet verwoord wat leidend is: de inhoud van het convenant of veranderende wetgeving. Vraag: moet ik als vader nu tot 27 jaar betalen of tot 23 jaar?

  1. Wat in het convenant staat, is leidend. Jullie maken hier immers zelf afspraken over. Overigens ben je er vrij in om dit met je zoon/dochter zelf te bespreken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.