Niet ontvangen kinderbijslag

De kinderbijslag van 2018  niet ontvangen? Dit is een veelgehoord probleem, waar een duidelijke oplossing voor is. Kinderbijslag ontvangen met terugwerkende kracht is mogelijk. Belangrijk is om te kijken naar de data van uitbetaling of wanneer het gestort is. Volg onze tips om de kinderbijslag alsnog te ontvangen.
Wanneer ontvang je kinderbijslag?

Kinderbijslag niet ontvangen, dan is het belangrijk om een aantal zaken op een rij te zetten. Niet iedereen heeft recht op kinderbijslag, daarom laten we eerst zien welke mensen dit ontvangen.

Je hebt recht op kinderbijslag wanneer je in Nederland woont of werkt én minderjarige kinderen verzorgt. Je kunt alleen kinderbijslag aanvragen voor je eigen kind, stiefkind dat tot jullie huishouden behoort of pleegkind.

Het recht op kinderbijslag valt samen met de peildatum, dit is de eerste dag van het kalenderkwartaal. Op deze dag moet je aan de voorwaarden voldoen om over dat kwartaal kinderbijslag te ontvangen. Hoeveel kinderbijslag je ontvangt, hangt af van een aantal factoren.

Geen kinderbijslag ontvangen, inkomen kind is te hoog

Tot de leeftijd van 16 jaar mag het kind onbeperkt bijverdienen. Is het kind 16 of 17 jaar oud, houd dan rekening met een maximumbedrag. Verdient het kind binnen een kwartaal meer dan het maximumbedrag, dan vervalt het recht op kinderbijslag.

In 2018 is dit maximumbedrag vastgesteld op €1.285 netto per kwartaal. Het kind mag extra bijverdienen tijdens de zomervakantie, in 2018 geldt een maximumbedrag van €1.319 netto. Dit komt bovenop het normale bedrag van €1.285.

Het kind is 18 jaar of ouder

Kinderbijslag geldt alleen voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Is het kind 18 jaar of ouder, dan hebben de ouders of verzorgers geen recht op kinderbijslag. Hierbij wordt gekeken naar de eerste dag van het kwartaal waarin het kind 18 is geworden. Wordt het kind op 1 januari 18 jaar, dan is deze op de eerste dag van het kwartaal 18 jaar. Je ontvangt voor het eerste kwartaal geen kinderbijslag meer. Is het kind op 2 januari jarig, dan ontvang je voor dat kwartaal wel nog kinderbijslag.

Kind is overleden

Een nare gebeurtenis, maar het recht op kinderbijslag stopt wanneer het kind is overleden. Je ontvangt geen bijslag meer in het kwartaal na het overlijden van het kind.

Niet ontvangen kinderbijslag bij uit huis wonen

Gaat het kind tijdelijk of permanent uit huis en draag je minder dan €416 per kwartaal bij aan de verzorging, dan ontvang je geen kinderbijslag meer. Dit is ook het geval wanneer het kind in het buitenland gaat wonen.
Kind ontvangt studiefinanciering of zit niet op school

In beide gevallen wordt de kinderbijslag niet ontvangen. Zit het kind overdag niet op school en is deze niet vrijgesteld van de verplichting met betrekking tot een startkwalificatie? Dan stopt het recht op kinderbijslag. Dit geldt ook wanneer het kind recht heeft op studiefinanciering.

Controleer de betaaldata

De betaaldatum van de Sociale Verzekeringsbank kunnen per jaar wisselen. Toch valt dit altijd op de eerste maandag van het nieuwe kwartaal. De betaaldata staan op de website van de SVB vermeld, ook is het vrij eenvoudig om dit zelf te achterhalen. Zoek in je agenda naar de eerste maandag in januari, april, juli en oktober. Dit zijn de juiste betaaldata.

Ik heb geen kinderbijslag ontvangen als gevolg van een storing

Is er van bovenstaande gevallen geen sprake, dan kan je te maken hebben met een storing bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ben je er zeker van dat je nog recht hebt op kinderbijslag, neem dan zelf contact op met de Sociale Verzekeringsbank. Kijk op de website van deze instantie, mogelijk staat hier de storing vermeld. Je ontvangt de kinderbijslag met terugwerkende kracht.

Wijziging nog niet verwerkt

Als rechthebbende van het geld ben je verplicht om wijzigen direct door te geven. Heb je nog niks ontvangen, dan is het goed mogelijk dat de wijziging nog niet gewerkt is. Let ook goed op de (digitale) post die je van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt. Soms vragen ze om een formulier in te vullen of bepaalde gegevens kenbaar te maken. Geef je hier geen gehoor aan, dan kan de Sociale Verzekeringsbank de betaling uitstellen of stopzetten.

Boete door de SVB

Iedereen die kinderbijslag ontvangt moet zich aan bepaalde regels houden. Deze regels houden het volgende in:

Geef wijzigingen binnen 4 weken door. Het gaat hier om wijzigingen zoals een andere samenstelling van het gezin, samenwonen of beëindigen hiervan of verhuizing. Ontvang je een bijzonder vergoeding voor de verzorging van het kind of volgt het een bijzondere opleiding, dan geef je dit ook door. Bekijk het complete overzicht van verplichte wijzigingen doorgeven op de website van de SVB.

Let goed op met onbedoelde of opzettelijke fraude. Woon je langere periode buiten Nederland, dan kan de SVB de kinderbijslag stopzetten. Inschrijving op een adres is niet voldoende, het is belangrijk dat je hier ook daadwerkelijk woont.

Ontvang je teveel kinderbijslag, geef dit dan direct door. Ontvang je teveel naar aanleiding van foutieve informatie die je hebt doorgegeven, dan riskeer je een boete. De standaard boete bedraagt de helft van het teveel ontvangen bedrag. De SVB doet bij fraude aangifte bij het openbaar ministerie. Houd je daarom altijd aan de regels, dit voorkomt problemen.

 

Bronnen en meer lezen:
svb.nl (website sociale verzekeringsbank)
Voor België gelden er andere regels

Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.