Miljoenennota 2017 en 2018

Ieder jaar op Prinsjesdag maakt de regering haar plannen bekend voor het komende jaar. De minister van financiën reikt de miljoenennota en de rijksbegroting aan. Dit gebeurt in de Tweede Kamer. Dit heeft vaak gevolgen voor de burgers, vooral wanneer het om stevige bezuinigingen gaat. Wat betekent dit allemaal voor jou? Nog voor Prinsjesdag zijn er vaak een hoop plannen uitgelekt. Zijn de plannen dit jaar ook uitgelekt? De bezuinigingen voor 2017 en 2018 lees je in dit artikel.
Miljoenennota Prinsjesdag

De miljoenennota is een toelichting op de inkomsten en uitgaven die de regering gaat verwachten. Besproken wordt hoe groot het tekort is en hoe dit tekort zal worden aangevuld. Het begrotingsoverschot neemt in 2018 toe naar 0,8 procent van het bruto binnenlands product. Hiermee gaat het een stuk beter dan andere in jaren. De economische groei komt voor 2018 uit op ongeveer 2,5 procent.

 

Rijksbegroting 2017 en 2018

In de rijksbegroting staat per begrotingshoofdstuk de begroting aangegeven. De begroting geeft aan wat de financiële effecten zijn wanneer er een beslissing is genomen. De begrotingen worden na Prinsjesdag behandeld en vastgesteld, daarna moet de Eerste Kamer de begrotingen afkeuren of goedkeuren. De eerste kamer mag een begroting niet meer wijzigen.

 

Bezuinigingen door de overheid

De afgelopen jaren heeft Nederland meerdere recessies doorgemaakt. Tijdens een recessie daalt de economische groei. In 2017 heeft Nederland een mooi herstel laten zien. In 2017 was er voor het eerst in negen jaar géén sprake vabn een begrotingstekort. Hierdoor kan er meer geld naar de burgers, en dat is goed nieuws. Wat betekent dit voor de burgers zelf en hoeveel gaan we erop vooruit? Hoewel het nog plannen zijn en nog niks zeker is, kan er wel globaal een schatting worden gemaakt wat ons te wachten staat. Hieronder een aantal plannen.

 

Eigen risico zorg

In 2014 lagen er plannen dat het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk zou worden. Dit zou betekenen dat hoge inkomens een veel hoger eigen risico zouden krijgen. Deze plannen zijn teruggedraaid. Het eigen risico blijft voor iedereen gelijk. In 2018 bedraagt het eigen risico 400 euro. Volgens de laatste berichten wordt er gestemd om het eigen risico toch op 385 euro te houden. De zorgpremie zal met minimaal 70 euro per jaar stijgen. Verwacht wordt dat dit neerkomt op een stijging van 6 euro per maand. DSW heeft echter als eerste de zorgpremie met 6 euro per maand verlaagd. De zorgtoeslag wordt voor de lage inkomens verhoogd. In 2018 stijgt de zorgtoeslag met maximaal 130 euro per jaar. Middeninkomens zijn de dupe: zij ontvangen geen zorgtoeslag en gaan zichtbaar meer betalen.

 

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting bedraagt in 2018 maximaal 2.254 euro. Iedereen die werkt heeft hier recht op. Hierdoor kan er een gedeelte belastingvrij verdiend worden. Hoe meer je verdient, hoe minder algemene heffingskorting je ontvangt. De algemene heffingskorting is voor de hoge inkomens enkele jaren geleden verdwenen. Inkomens die meer dan 67.000 euro per jaar verdienen kunnen geen gebruik maken van de algemene heffingskorting.

 

Iemand met een jaarinkomen van € 30.000 krijgt een algemene heffingskorting van € 1.774. Bij een inkomen van € 40.000 bedraagt dit 1.296. Daar tegenover staat een verhoging van de arbeidskorting:

  • € 19.000: € 165 + 28,317% x (arbeidsinkomen – € 9.309)
  • € 30.000: € 3.223
  • € 50.000: € 3.223 – 3,6% x (arbeidsinkomen – € 32.444)
Plannen met betrekking tot de zelfstandigenaftrek

In eerdere plannen zou de zelfstandigenaftrek geschrapt worden: het is al jarenlang punt van discussie. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag van 7.280 euro en is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Het schrappen van de zelfstandigenaftrek zou de overheid 500 miljoen besparen. Of de zelfstandigenaftrek ooit gaat verdwijnen, is onzeker. Zzp’ers hebben het al zwaar: het verdwijnen van deze aftrek kan het einde van veel bedrijfjes betekenen.

 

Schoolboeken 2018

In het onderwijs is jarenlang streng bezuinigd. Schoolboeken zouden in een eerder plan vanaf het jaar 2015 maximaal 300 euro kosten. Op 11 oktober 2013 is er een akkoord gesloten over de schoolboeken: deze blijven gratis. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn veel studieboeken en leermaterialen gratis.

 

Kindregelingen zoals kindgebonden budget

Voor gezinnen met kinderen is er sinds 2013 veel veranderd. Van de elf regelingen verdwenen er zeven. De koopkracht voor gezinnen zal in 2018 met gemiddeld 0,5% stijgen. In 2017 is dit 0,3%, dus we gaan erop vooruit. Met betrekking tot de bedragen kinderbijslag ziet deze er als volgt uit:

 

  • 0 t/m 5 jaar € 200,59
  • 6 t/m 11 jaar € 243,57
  • 12 t/m 17 jaar € 286,55

Voor 2018 zijn de nieuwe bedragen nog niet bekend. Deze vermelden we zodra hier meer duidelijkheid over is!

 

Eigen woning en hypotheek

Het maximale hypotheekbedrag bedraagt in 2018 tot 100% van de woningwaarde. In 2018 is het maximale tarief voor hypotheekrente aftrek 49,5%. Dit geldt alleen voor inkomens in de hoogste belastingschijf. Restschulden en bijbehorende rente ontstaan door verkoop woning zijn niet meer aftrekbaar.

 

Pensioenopbouw

Het kan niet op met de nieuwe plannen. Omdat iedereen langer moet doorwerken (pensioenleeftijd is verhoogd) heeft iedereen ook meer tijd om pensioen op te bouwen. Zo redeneert het kabinet tenminste. Vanaf 2018 geldt een fiscale pensioenleeftijd van 68 jaar. Het maximum opbouwpercentage in de middelloonregeling (1,875%) blijft in 2018 gelijk.

 

Voor belastingvrij sparen betaal je tot een spaarbedrag/ vermogen tot 25.000 euro geen belasting. Van 25.001 tot 100.000 euro betaal je 0,79% belasting. Deze spaartaks is een stuk lager dan een aantal jaar geleden. Dit moet sparen stimuleren. Vraag is echter of de burgers straks wel voldoende hebben opgespaard voor hun pensioen. Pensioenfondsen hebben het nu al niet makkelijk. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van de persoonlijke situatie. Hier is de laatste jaren ook flink in gesneden.

 

Wat betekent dit voor mij?

Nog niet heel veel. Er is ten tijde van Prinsjesdag 2017 nog geen nieuw kabinet. Hierdoor zullen de belastingpannen nog even op zich laten wachten. De Algemene Politieke Beschouwingen zijn dan ook uitgesteld, in ieder geval totdat er een nieuw kabinet is gevormd. Op de derde dinsdag van september vindt wel de Troonrede en de presentatie van de Miljoenennota plaats.

 

Bronnen en informatie:
Nibud: Traditioneel kostwinnersgezin met modaal inkomen heeft het financieel gezien zwaar
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/20/prinsjesdag-kabinet-presenteert-de-plannen-voor-2017
Prinsjesdag op 3e dinsdag 2017 maar uitstel Algemene Beschouwingen
https://www.eigenhuis.nl/actueel/blogs/2017/09/06/11/00/prinsjesdag-2017 Foto: Pixabay
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *