Merendeel Surinaamse kinderen wordt blootgesteld aan gewelddadige opvoeding

Dat de opvoeding wereldwijd sterke verschillen kent, laat een verontrustend bericht uit Suriname zien. Ruim 94% van de kinderen in Suriname wordt tijdens de opvoeding blootgesteld aan geweld. Dit is gebleken uit een onderzoek van het instituut voor Accreditatie Studies and Research. Onlangs werd dit besproken tijdens het evenement ‘samenwerking en bewustwording van de Kinderbescherming in Suriname’.

Een gewelddadige opvoeding is in strijd met de kinderrechten en mensenrechten. Dit zijn rechten die internationaal zijn vastgesteld en voor vrijwel alle landen van toepassing is. In Nederland werd eerder de corrigerende tik verboden, dit is sinds 2007 van toepassing. In 2017 is dit ook in Schotland doorgevoerd. In Suriname gaat het er nog steeds heel anders aan toe.
Psychisch thuisgeweld en fysiek geweld

Het onderzoek naar gewelddadige opvoeding in Suriname dateert uit 2016, maar is nu pas besproken tijdens een evenement.

Dit onderzoek werd gedaan naar schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen de 11 en 18 jaar. Gekeken werd naar lichamelijk en psychologisch geweld, maar ook geweld op school en in de woning. Ruim 94% van de kinderen komt in de thuissituatie in aanraking met geweld. Bij meer dan de helft hiervan gaat het om psychisch thuisgeweld zoals het beledigen, dreigen of schreeuwen door de ouders of verzorgers. Ook het vernietigen van persoonlijke spullen valt hieronder.

Op school is het niet veiliger

Kinderen die thuis met geweld te maken krijgen zijn op school echt niet beter af. Fysiek geweld vindt in 47% van de gevallen op lagere scholen plaats. Op mbo scholen voelen leerlingen zich het meest onveilig. Opvallend is dat op de lagere school leerlingen vaker bewapend rondlopen. In 27% van de gevallen wordt de leerling gepest. Het gaat hier niet alleen om leerlingen die zich schuldig maken aan pesten en fysiek geweld, ook leerkrachten kunnen er wat van. Ruim 25% van alle leerlingen in het basisonderwijs is wel eens door een leerkracht geslagen.

Schadelijke gevolgen van geweld

Kinderen kunnen blijvende schade van geweld op lopen. Het gaat hier niet alleen om pijn maar ook om angst en depressiviteit. Daarnaast verliest het kind zijn eigenwaarde en opstaan en gedragsproblemen. Een gewelddadige opvoeding zorgt ook nog eens voor een verstoring van de relatie tussen de ouders en het kind. Veel kinderen lopen in meer of mindere mate een trauma op en vallen later ten prooi aan verslaving of geweld tegen de eigen partner of kinderen.

In Nederland worden er naar verhouding minder kinderen gewelddadig opgevoed dan in Suriname. Van alle Nederlandse kinderen krijgt 1op de 30 ermee te maken: nog altijd te hoge cijfers.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.