Maximaal hypotheekbedrag 2019

Weten wat het maximaal hypotheek bedrag 2019 is? Een hypotheek is een lening waarbij de koopwoning als onderpand dient. Dit geeft de bank of instelling die het geld leent meer zekerheid. Wanneer de huizenbezitter de betalingsverplichtingen niet meer kan voldoen, kan het onderpand opgeëist en verkocht worden. De meeste mensen met een koopwoning hebben een hypotheek. In de 20e eeuw kon er vaak tot 110 procent van de woningwaarde geleend worden. Dit is in 2018 teruggebracht tot maximaal 100 procent. Daarnaast is de maximale hypotheek afhankelijk van de rentestand en het inkomen. Dit zijn de nieuwe regels hypotheek 2019.Een hypotheek nemen

De meeste mensen die een woning gaan kopen, kunnen dit niet uit eigen zak betalen. Er zal geld geleend moeten worden. Een geldlening op een woning noemen we een hypotheek. De woning wordt hierbij als onderpand ingezet. Het onderpand, in dit geval de woning, is opeisbaar wanneer de geldlener niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoet. Zolang de hypotheek niet is afbetaald, blijft het onderpand opeisbaar. Dit komt te vervallen zodra er geen sprake meer is van een hypotheek.

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Voorheen werd er makkelijk een maximaal hypotheekbedrag oftewel een tophypotheek verstrekt. Dit was een hypotheek die meer dan 90 procent van de executiewaarde van de woning bedroeg. Wie een woning koopt zit namelijk vast aan de ‘kosten koper’. Dit zijn onder anderen gelden om de hypotheek af te sluiten, overdrachtsbelasting, energielabel, notariskosten, taxatiekosten, makelaarskosten etc. In de 20e eeuw bedroeg dit gemiddeld tien procent van de aankoopsom. Hoeveel procent is kosten koper 2019? Dit bedraagt ongeveer 2 tot 3 procent van de aankoopsom.

In de 20e eeuw werden deze kosten nog bij de hypothecaire lening opgeteld. Hierdoor kon er vaak tot 110 procent van de waarde van de woning geleend worden. Dit is flink aan banden gelegd. Sinds het jaar 2013 wordt het maximaal hypotheekbedrag 2019 elk jaar met 1 procent verlaagd. Dit ziet er dan als volgt uit:

  • 2012: 106 % van de waarde van de woning
  • 2013: 105
  • 2014: 104%
  • 2015: 103%
  • 2016: 102%
  • 2017: 101%
  • 2018: 100%

In Duitsland is het nog lager

Zo vreemd is de verlaging van het maximaal hypotheekbedrag niet. Bij onze oosterburen is het heel normaal dat er maximaal 70% van de waarde van de woning geleend kan worden. Voor de overige 30% zullen woningkopers hun eigen spaargeld, een schenking of een tweede (persoonlijke) lening moeten inzetten. Dit geeft de Duitse banken meer zekerheid: wanneer de geldlener zijn betalingsverplichtingen niet meer na kan komen kan de bank het onderpand verkopen. Hierdoor zal de bank zelden tot nooit verlies lijden.

Maximale hypotheekrenteaftrek

Nog meer nieuwe regels hypotheek 2019. De maximale hypotheekrenteaftrek gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Dit geldt voor de hoogste belastingschijf. Uiteindelijk zal de maximale hypotheekrenteaftrek op 38 procent uitkomen. Dit gebeurt in het jaar 2042. Hierdoor zullen huizenbezitters zelf meer hypotheekrente gaan betalen.Maximaal hypotheekbedrag 2019 is afhankelijk van het inkomen

Iemand met een hoog inkomen kan een hoger maximaal hypotheekbedrag krijgen dan iemand met een minimuminkomen. Dat klinkt logisch, en dat is het ook. Mensen die meer verdienen hebben als het goed is ook vaak meer te besteden. Daardoor kunnen ze maandelijks meer afbetalen. Dus kan ook het maximaal hypotheekbedrag omhoog. Want de totale hypotheek moet wel in 30 jaar tijd worden afbetaald. Eerder mag natuurlijk altijd.

Ook de hypotheekrente speelt een rol

Het maximaal hypotheekbedrag 2019 wordt beïnvloed door de rente. Die kan nogal wisselen. In 1985 bedroeg de hypotheekrente voor 10 jaar vast iets meer dan 8 procent. In 1992 was dit meer dan 9 procent. Daarna daalde de hypotheekrente. In 2014 bedroeg deze, bij 10 jaar vast, gemiddeld 4.8 procent.

Het maakt verschil of je een hypotheek neemt met een rente voor 10 jaar (of meer) vast of voor minder dan 10 jaar. Wanneer je de rente vast laat zetten voor 10 jaar of meer, wordt er berekend met de actuele rente. Hoe lager de rente, hoe meer je kunt lenen.

Zet je de rente voor minder dan 10 jaar vast, dan wordt er berekend met de toetsrente van 5 procent. Wanneer deze 5 procent hoger ligt dan de huidige rentestand, dan kan je soms fors minder lenen. Waarom er met een korte renteperiode wordt berekend met een toetsrente van 5 procent? Omdat de rente in deze korte periode plots kan wijzigen. Hierdoor kan de huizenbezitter in de problemen raken. En dat is ongunstig voor de bank. Na 10 jaar is er al een gedeelte op de hypotheek afbetaald en loopt de bank minder risico. Overigens wordt de toetsrente ook tussendoor aangepast. De toetsrente beschermt de huizenkoper tegen een te grote hypotheeklast en beschermt de bank tegen een te groot risico.

Lage inkomens kunnen in 2019 iets meer lenen

Door verschillende veranderingen in de wetgeving konden lage inkomens in 2018 minder hypotheek krijgen. Inkomens tot 30.000 euro kunnen in 2019 weer een hoger maximaal hypotheekbedrag krijgen. Dit geldt ook voor inkomens vanaf 100.000 euro. Wie hiertussen zit, merkt geen veranderingen.

Er moet rekening worden gehouden met een stijgende hypotheekrente. Die stond in 2018 historisch laag. Het is logisch dat de rente toch weer stijgt. Een hogere rente betekent een lager maximaal hypotheek bedrag. Wil je profiteren van de lage rentes, dan is het belangrijk om niet te lang te wachten met het afsluiten of oversluiten van een hypotheek.

Bronnen en referenties
kostenkoperberekenen.nl/berekening
hypotheek-rentetarieven.nl/ informatie/begrippen/ toetsrente
http://www.z24.nl/ geld/je-huis-in-2015-alle- veranderingen-518464


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.