Kindgebonden budget 2019 en 2020

Het kindgebonden budget vervangt de kindertoeslag sinds 2008. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit en met één of meer minderjarige kinderen heeft recht op het kindgebonden budget. Wanneer je zwanger bent en je eerste kindje verwacht is het vaak nog onduidelijk hoeveel je gaat ontvangen en hoe je deze moet aanvragen. Ook bij een volgend kind verandert er wat in de hoogte van het bedrag. Voor 2019 en 2020 zien de bedragen er anders uit dan voorafgaande jaren. De overheid bepaalt ieder jaar weer hoe hoog het kindgebonden budget zal zijn.
Bijdrage in het onderhoud van kinderen

Het kindgebonden budget is een bedrag dat wordt uitgekeerd door de overheid en bedoeld is als bijdrage in het onderhoud van een of meer kinderen. Het gaat hier om kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Dit kan om eigen kinderen gaan, om adoptiekinderen of om kinderen die u in belangrijke mate onderhoudt. In de meeste gevallen krijg je kindgebonden budget wanneer je ook kinderbijslag krijgt. Wanneer dit niet het geval is kan er in sommige gevallen toch recht zijn op kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is bedoeld om ouders te ondersteunen in het levensonderhoud van kinderen. De belastingdienst keert de bedragen uit aan de ouders. Er wordt niet gecontroleerd hoe het geld wordt uitgegeven: dit wordt aan de ouders zelf overgelaten.

Hoogte kindgebonden budget 2019

 • Gezin met 1 kind: maximaal € 1.150 per jaar.
 • Gezin met 2 kinderen: maximaal € 2.050 per jaar.
 • Gezin met 3 kinderen: maximaal € 2.335 per jaar.
 • Voor het vierde en ieder volgend kind: € 2.335 per jaar, plus € 295 extra per jaar.
 • Alleenstaande ouderkop krijgt € 3.101 per jaar.

De belastingdienst regelt het voor jou

Wanneer er een kind geboren is moet dit aangegeven worden bij de gemeente. De gemeente geeft deze gegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank. Deze regelt vaak automatisch het recht op kinderbijslag. Daarnaast wordt de belastingdienst op de hoogte gesteld van de geboorte van het kind. De belastingdienst zal het kindgebonden budget regelen. Hiervan krijg je vanzelf bericht. Dit gebeurt meestal binnen 8 weken na geboorte van het kind.

Zelf regelen

Je krijgt geen of minder kindgebonden budget wanneer het inkomen en/of vermogen boven een bepaalde grens uitkomt. Wanneer je geen bericht hebt gehad over het kindgebonden budget en toch denkt er recht op te hebben, moet je zelf contact opnemen met de belastingdienst. Op de website toeslagen.nl kun je een proefberekening laten maken. Aan de hand daarvan kan je bekijken of er eventueel recht is op kindgebonden budget. Je kunt deze toeslag aanvragen door in te loggen met je eigen DigiD. De belastingdienst bekijkt dan of je recht hebt of kindgebonden budget en hoeveel dat is. Verandert er gedurende het jaar iets in jouw situatie? Dan moet je dit direct doorgeven aan de belastingdienst. Dit voorkomt dat je later een bedrag terug moet betalen.

Kindgebonden budget: verdwijnt dat of niet?

Voor 2019 en 2020 wil de overheid het kindgebonden budget gaan aanpassen. Dit houdt in dat het niet verdwijnt, maar dat er wel aanpassingen in de bedragen zullen plaatsvinden. De plannen zijn terug te vinden in het wetsvoorstel hervorming kindregelingen. In het regeerakkoord 2017 staat dat er voor het kindgebonden budget bijna 500 miljoen euro extra wordt gereserveerd.Dit betekent een verhoging voor iedereen die recht heeft op kindgebonden budget.

Alleenstaande ouders hebben recht op meer kindgebonden budget. Dit is bepaald omdat er een aantal andere regelingen zijn verdwenen. Zo is de aanvulling in de bijstand stopgezet. De aanvullende alleenstaande ouderkorting werd ook stopgezet. Het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders werd vanaf 2015 verhoogd, in 2018  bedraagt dit maximaal 3.101 euro per jaar. Dit kan individueel verschillen.
Hoogte kindgebonden budget 2020

Het kindgebonden budget gaat voor ouders met een middeninkomen vanaf 2020 omhoog. Hiervoor trekt het kabinet vanaf 2020 ruim 500 miljoen euro uit.

Let op: hieronder de bedragen van 2019. We passen dit zsm aan.

 • Gezin met 1 kind: maximaal € 1.150 per jaar.
 • Gezin met 2 kinderen: maximaal € 2.050 per jaar.
 • Gezin met 3 kinderen: maximaal € 2.335 per jaar.
 • Voor het vierde en ieder volgend kind: € 2.335 per jaar, plus € 295 extra per jaar.
 • Alleenstaande ouderkop krijgt € 3.101 per jaar.

Stopzetten of weigeren van het budget

Het is belangrijk om wijzigingen in de situatie tijdig door te geven. Denk hierbij aan veranderingen in het inkomen of wijzigingen in de gezinssituatie zoals samenwonen, trouwen, scheiden of de geboorte van een kind. Iedere wijziging kan van invloed zijn op de hoogte van het kindgebonden budget. De belastingdienst zal de wijzigingen doorvoeren en aan de hand daarvan een nieuwe berekening maken. Het kan zijn dat er achteraf nog recht is op geld of dat er terugbetaald moet worden.

Om dit te voorkomen is het belangrijk om niet te lang te wachten met het doorgeven van wijzigingen. Dit kan makkelijk via de website van de belastingdienst door in te loggen met je DigiD. Hier kan men ook makkelijk inzien wanneer de belastingdienst de wijzigingen heeft doorgevoerd. Geef wijzigingen per voorkeur liever niet telefonisch door. De praktijk wijst uit dat het hier wel eens mis gaat waardoor wijzigingen te laat of verkeerd doorgevoerd worden.

Kindgebonden budget 2019 weigeren

Soms wil men om bepaalde redenen het kindgebonden budget weigeren. Dit houdt in dat je afziet van je recht op het kindgebonden budget. Je bent dan gemoedsbezwaard. Het kindgebonden budget 2019 is er in het belang van het kind. Gemoedsbezwaard mag je in principe alleen zijn wanneer het jezelf betreft, bijvoorbeeld omdat je geen ziektekostenverzekering wil afsluiten. Kinderen tot 18 jaar vallen hier buiten.

Mocht je toch gemoedsbezwaar zijn omwille van het kindgebonden budget en geen gebruik willen maken van het recht hierop, dan bestaat er recht op een extra aftrek van uitgaven van levensonderhoud voor kinderen. Via de website van de belastingdienst kan dit aangevraagd worden. Het is ook mogelijk dit telefonisch te bespreken. Houdt er wel rekening mee dat gegevens of wijzigingen telefonisch niet altijd goed verwerkt worden. Nederland kent geen speciale regelingen wat betreft gemoedsbezwaarden. Om die reden moet men er zelf voor zorgen dat alles goed en duidelijk geregeld wordt.

Ben je niet langer gemoedsbezwaard, geef dit dan ook door aan de belastingdienst. Bekeken wordt of er dan weer recht is op kindgebonden budget. Deze zal dan zo spoedig mogelijk om de rekening gestort worden. Eventuele verrekeningen zullen na het belastingjaar behandeld worden. Dit houdt in dat je geld moet terugbetalen of nog ontvangt.

Bronnen en meer info:
https://www.belastingdienst.nl/wps/ wcm/connect/bldcontentnl/ belastingdienst/prive/toeslagen/ kindgebonden_budget/
https://www.belastingdienst.nl/wps/ wcm/connect/bldcontentnl/ belastingdienst/prive/toeslagen/ kindgebonden_budget/ kindgebonden-budget-2017/

Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

2 comments

 1. Info is zinloos zolang niet voor elk jaar de juiste bedragen kunnen worden gepubliceerd. Niet correcte info werkt enorm verwarrend en dient ook geen enkele doel, anders dan bijdragen aan de verwarring..

  1. Hoogte KGB is mede afhankelijk van jouw inkomen. Wij kunnen niet in jouw beurs kijken en dan ook geen exacte bedragen vermelden. Maak een proefberekening op de website van de belastingdienst. Let op: ook dat is een indicatie.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.