Kindergeld 2019

Nederlandse en Belgische ouders ontvangen kindergeld. In Nederland wordt dit de kinderbijslag genoemd. Voor België is dit vanaf 2019 het groeipakket. Het kindergeld wordt ieder jaar aangepast. Hoeveel ontvang je dit jaar of hoe kun je dit berekenen? We bespreken alles over de uitbetaling, het aanvragen en wanneer je hier recht op hebt. Het artikel is opgesplitst in de regeling voor Nederland en België.Kinderbijslag Nederland

In Nederland wordt kindergeld ook wel kinderbijslag genoemd. Ouders krijgen dit ieder kwartaal uitgekeerd. Wat is de hoogte kinderbijslag 2019? Dit laten we hieronder zien:

Voor kinderen geboren op of na 1 januari 2001

 • 0 tot en met 5 jaar oud: €216,58
 • 6 tot en met 11 jaar oud: €262,99
 • 12 tot en met 17 jaar oud: €309,40

Voor kinderen vanaf 18 jaar is er geen bijdrage in de kosten voor opvoeding meer. Nederlandse kinderen vanaf 18 jaar worden financieel zelfstandig geacht. Ouders blijven tot hun 22e jaar wel nog verplicht om bij te dragen in de kosten voor huisvesting.

In tegenstelling tot andere landen keert Nederland per kwartaal uit. Dit betekent dat ouders 3 maanden lang met het bedrag rond moeten komen. Iedereen die kinderen jonger dan 18 jaar verzorgt of opvoedt, heeft recht op kinderbijslag. Dit geldt in ieder geval voor:

 • Eigen kinderen
 • Stiefkinderen
 • Pleegkinderen
 • Geadopteerde kinderen

Het moet duidelijk zijn dat het kind wordt opgevoed en verzorgd zoals de volwassenen het ook bij eigen kinderen zou doen.

Kinderbijslag in 2019 uitbetaling

De Sociale Verzekeringsbank oftewel de SVB is verantwoordelijk voor uitbetaling van de kinderbijslag. De betaling vindt altijd achteraf plaatsen. Dit betekent dat begin januari de kinderbijslag over het vierde kwartaal 2018 wordt uitgekeerd. De SVB betaalt op de eerste dinsdag van ieder kwartaal. Voor 2019 zien de betaaldata er als volgt uit:

 • 2 januari
 • 2 april
 • 2 juli
 • 1 oktober

De bank ontvangt het geld en stort dit dezelfde dag nog op de rekening van de ontvanger. Hierdoor hebben ouders of opvoeders dezelfde dag nog de beschikking over de kinderbijslag.

Tip:

Leukste speelgoed voor jongens

Het leukste meisjes speelgoed

Kinderbijslag kind in buitenland

Gaat het kind in het buitenland wonen? In sommige gevallen is er dan nog steeds recht op kinderbijslag. Voorwaarde is dat de ontvanger verzekerd is voor de kinderbijslag. Dit is bijvoorbeeld niet van toepassing bij mensen die buiten Nederland en zonder detacheringsverklaring werken. De SVB betaalt alleen kinderbijslag als het kind in een land woont waar Nederland een verdrag mee heeft. Op de website van de SVB kun je bekijken welke landen lid zijn van de EU of EER, óf waar Nederland een verdrag mee heeft.Kindergeld België

In België is het kindergeld iets anders geregeld. Hier gaat het om een maandelijkse bijdrage. Verschil is dat Belgische kinderen van 18 tot 25 jaar onder bepaalde voorwaarden recht hebben op kindergeld of kinderbijslag.

Vanaf 2019 zijn er veranderingen in het kindergeld 2019 aangebracht. Voor alle kinderen die vanaf 1 januari 2019 geboren zijn, geldt het groeipakket. Het groeipakket bestaat uit een eenmalig startbedrag van €1100. Daarnaast ontvangen ouders maandelijks een basisbedrag van €160. Afhankelijk van de leeftijd is er een jaarlijkse schoolbonus. Voor gezinnen met een laag inkomen is er ook een sociale toeslag. Het kindergeld België lijkt misschien beter geregeld dan in Nederland, maar dit valt wel mee. Nederland heeft naast kinderbijslag ook het kindgebonden budget, zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kindergeld?

De hoogte van het kindergeld België hangt af van het aantal kinderen. Daarnaast verschillen de bedragen per regio, hoewel dit verschil zeer klein is. We geven hieronder aan hoeveel kindergeld België je ontvangt. Let op, de bedragen zijn misschien niet helemaal actueel:

 • Voor het eerste kind: ongeveer €94
 • Je ontvangt voor het tweede kind: ongeveer €175
 • Voor elk volgend kind: ongeveer €260

Het groeipakket vanaf 2019 kent hele andere bedragen. Hierbij wordt niet meer gekeken naar het aantal kinderen. Het groeipakket voor België komt meer overeen met de kinderbijslag in Nederland.

Kindergeld of groeipakket aanvragen

Woon je in België en heb je kinderen tot 18 jaar die tot je huishouden behoren? In dit geval heb je recht op kindergeld of het groeipakket. Ben je loontrekkende, vraag dan aan de werkgever bij welk kinderbijslagfonds deze is aangesloten. Zelfstandigen vragen kindergeld bij het kinderbijslagfonds dat tot dezelfde sociale groep als het verzekeringsfonds behoort. Kinderbijslag of kindergeld aanvragen kan door het opsturen van het originele geboorteattest naar het juiste kinderbijslagfonds. Na een periode van werkeloosheid kan dit door een aanvraag om kinderbijslag in te vullen. Deze vind je op de website www.kids.partena.be

Alle documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits. Daarnaast zijn er ook Engelstalige documenten beschikbaar.

Kindergeld uitbetaling

Het kindergeld uitbetaling voor Nederland vindt aan het begin van elk nieuw kwartaal plaats. Voor België vindt de kindergeld uitbetaling maandelijks plaats. Heb je recht op kindergeld Duitsland? Mensen die in Duitsland wonen ontvangen het meeste kindergeld. Voor een eerste en tweede kind is dit €194 per maand. Voor een derde kind is dit zelfs €200 per maand.

Kindergeld en bijverdienen

Hoe zit het met kindergeld en bijverdienen? Nederlandse kinderen jonger dan 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten rekening houden met een maximumbedrag. Komt het loon boven dit maximumbedrag uit, dan ontvangt de ouder geen kinderbijslag meer. Het maximumbedrag wordt jaarlijks aangepast. Voor 2018 is dit €1285 netto per kwartaal. In de zomervakantie mag het kind nog eens €1319 extra netto bijverdienen.

Ook Belgische jongeren willen graag wat bijverdienen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen maximumbedrag. Voor kinderen van 18 tot 25 jaar hangt het van onderwijs of opleiding af. Studenten van het niet hoger onderwijs moeten minimaal 17 uur les per week volgen. Voor studenten van het hoger onderwijs geldt dat zij minimaal 27 studiepunten hebben. Met betrekking tot werken is er geen limiet tijdens de zomermaanden. Vanaf oktober mag het kind maximaal 240 uur per kwartaal werken. Bij deeltijds onderwijs mag het bruto inkomen niet hoger zijn dan €541 per maand. Je ziet dat het in België heel anders geregeld is dan in Nederland.

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of opmerkingen hebt over kindergeld. Hieronder vind je een reactieformulier. Vul dit in, dan geven we je zo snel mogelijk antwoord.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.