Kinderbijslag 2019 bedragen

Hoeveel kinderbijslag je ontvangt, hangt af van het aantal kinderen en de leeftijd van het kind af. Zo ontvang je meer kinderbijslag als het kind 6 of 12 jaar wordt. In dit artikel lees je meer over de kinderbijslag 2019 bedragen. Deze bedragen zijn per kind. Je ontvangt tips over kinderbijslag aanvragen of het wijzigen van de gezinssituatie.

Recht op kinderbijslag

De kinderbijslag valt onder de volksverzekeringen. Dit betekent dat iedereen die in Nederland woont (of werkt) hier automatisch voor verzekerd is. Je kunt kinderbijslag krijgen wanneer je een (eigen) kind opvoedt en verzorgt. Het hoeft hier dus niet om een eigen kind te gaan, maar bijvoorbeeld ook een adoptiekind, pleegkind of een stiefkind. Voorwaarden is dat je dit kind verzorgt alsof het je eigen kind is. Bovendien moet het ook tot je huishouden behoren.

Recht op kinderbijslag blijft bestaan totdat het kind 18 jaar oud wordt. Op dat moment keert de SVB niet langer deze bijslag uit. In sommige gevallen is er ook geen recht wanneer het kind 16 of 17 is. Hoe dat zit, lees je verderop in het artikel.

Kinderbijslag bedragen 2019

Benieuwd naar de kinderbijslag bedragen 2019? Deze vind je hieronder. Let op dat alle bedragen per kwartaal zijn. Dit betekent dat je 4 keer per jaar kinderbijslag ontvangt hier. Hier volgen de kinderbijslag 2019 bedragen:

 • Leeftijd 0-5 jaar: €219,97
 • Leeftijd 6-11 jaar: €267,10
 • Leeftijd 12-17 jaar: €314,24

Je ziet dat de kinderbijslag 2019 bedragen tweemaal worden aangepast. Dit is op het moment dat het kind 6 jaar en 12 jaar oud wordt. Hoe ouder het kind, hoe hoger de kosten voor opvoeding en verzorging. De overheid gaat hierin mee en zorgt dan ook voor een hogere bijdrage.

Dubbele kinderbijslag

In sommige gevallen heb je recht op dubbele kinderbijslag. Dit is bijvoorbeeld bij een gehandicapt kind dat niet thuis woont. Wanneer het kind minder dan 4 nachten per week thuis is, dan is het voor de SVB uitwonend. Het moet hier dan wel om een periode langer dan 6 maanden gaan. Recht op dubbele kinderbijslag kan alleen wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het kind is minimaal 6 maanden uitwonend (ziekte, handicap, onderwijs)
 • Je betaalt maandelijks minstens €377 voor onderhoud van het kind
 • Het kind verdient per kwartaal niet meer dan €1296

Dit laatste geldt niet voor kinderen jonger dan 16 jaar. Deze mogen onbeperkt bijverdienen. Het zou echter vreemd zijn dat een kind jonger dan 16 jaar meer dan €400 per maand verdient.

Aanpassing kinderbijslag 2019 bedragen

Bovenstaande kinderbijslag bedragen 2019 gelden voor het hele jaar. Het kan dat het kabinet besluit om deze bedragen aan te passen. Dit gebeurt regelmatig, om zo de bestedingsruimte van gezinnen te vergroten. Bovendien is er jaarlijks sprake van inflatie. Ook om deze reden worden de bedragen kinderbijslag aangepast. Mocht dit het geval zijn, dan geldt dit altijd voor het volgend jaar of een later jaar. Tijdens een lopend jaar past het kabinet de bedragen niet aan.

Moet ik kinderbijslag zelf aanvragen?

Het is in de meeste gevallen niet nodig om zelf kinderbijslag aan te vragen. Bij de geboorte van een kind doe je binnen 3 dagen aangifte bij de betreffende gemeente. Dit is dus de gemeente waarin het kind geboren is niet de gemeente waarin je woont!

De gemeente geeft de geboorte door aan de Sociale Verzekeringsbank. Deze verwerkt de gegevens en stuurt een brief met informatie over de kinderbijslag. In de brief staat het kwartaalbedrag en vanaf wanneer dit ingaat. De kinderbijslag stopt automatisch wanneer het kind 18 jaar wordt.

Soms moet je wel zelf kinderbijslag aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer iemand vanuit het buitenland in Nederland komt wonen en één of meerdere kinderen heeft.

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk om bepaalde wijzigingen zo snel mogelijk door te geven. De volgende wijzigingen moet je binnen vier weken aan de Sociale Verzekeringsbank doorgeven:

 • Je kind is in het buitenland geboren
 • Er komt een kind in het gezin wonen dat niet je eigen kind is (bijvoorbeeld adoptie- of pleegkind)
 • Je kind gaat ergens anders wonen (zorginstelling, op kamers)
 • Je kind komt toch weer thuis wonen
 • Verhuizing (een of meerdere gezinsleden, ook naar het buitenland)
 • Samenwonen
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap buiten Nederland
 • Beëindigen van samenwonen
 • Ontvangst van een pleeggeldvergoeding of andere vergoeding
 • Veranderingen in de voogdij
 • Het kind volgt particulier onderwijs of stopt hiemee
 • Inkomen van het kind van 16 of 17 jaar

Verdient het 16-of 17-jarig kind meer dan €1296 netto per kwartaal? Dit komt omgerekend uit op ongeveer €432 per maand. Houd dit goed in de gaten: wanneer het kind namelijk meer dan €1296 per kwartaal verdient, stopt het recht op de kinderbijslag. Geef dit tijdig door, anders kom je terug aan het betalen. Stel dat het kind eerst €1300 netto per kwartaal verdiende en nu minder gaat verdienen. Geef deze verandering ook door! Je hebt dan namelijk weer recht op kinderbijslag. De kinderbijslag 2019 bedragen gelden dan ook weer voor jouw situatie.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.