Kinderalimentatie aftrekbaar 2019

Betaal je kinderalimentatie voor de verzorging en opvoeding van een of meerdere kinderen? Benieuwd hoe het zit met kinderalimentatie aftrekbaar 2019? Je moet goed onderscheid maken tussen partneralimentatie en alimentatie die je voor kinderen betaalt. Deze laatste is geen standaard aftrekpost. Toch kán dit een fiscale aftrekpost levensonderhoud kind zijn.Kinderalimentatie in box 1 en 3

Slecht nieuws voor mensen die kinderalimentatie betalen: dit is vanaf 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar. Voorheen vielen deze bedragen in box 1 en in 2015 en 2016 in box 3. Dit leverde een mooi voordeel op. De overheid heeft echter besloten dat betaalde kinderalimentatie niet langer een aftrekpost is. Let op: dit geldt niet voor partneralimentatie. Deze kun je nog steeds aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Maar ook hier komt verandering in. Vanaf 2020 beperkt het kabinet de belasting aftrek partneralimentatie.

Hoe zit dit met kinderalimentatie aftrekbaar 2019?

Je bent op zoek naar informatie over kinderalimentatie aftrekbaar 2019. Vooral wanneer je veel alimentatie betaalt lijkt dit een aantrekkelijke aftrekpost. Waarom heeft het kabinet dit afgeschaft? Omdat dit de overheid teveel geld kostte. Bovendien zijn ouders financieel zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Alleen ouders met een laag inkomen hebben recht op kindgebonden budget.

Is kinderalimentatie aftrekbaar 2019? Nee, dit is sinds 2015 niet meer mogelijk dit zal dus ook in 2019 niet het geval zijn. Het kabinet bepaalt uiteindelijk of kinderalimentatie ooit weer aftrekbaar zal zijn.

Fiscale aftrekpost levensonderhoud kind

Iedereen die kinderalimentatie betaalt, kon tot 2015 in aanmerking komen voor de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. In 2019 kun je nog steeds aangifte inkomstenbelasting doen voor het jaar 2014 tot en met 2018. Heb je in 2014 kinderalimentatie betaald en nog geen aangifte inkomstenbelasting verstuurd? We raden aan om dit zeker in het jaar 2019 te doen. Dit is tevens het laatste jaar waarin je de kans hebt om aangifte inkomstenbelasting 2014 te doen. Betaalde kinderalimentatie in 2015 en 2016 kan je opgeven als schuld. Je hebt tot eind 2020 of 2021 de tijd om aangifte inkomstenbelasting voor deze jaren te doen. Kom je hier zelf niet uit, vraag dan een belastingadviseur of boekhouder om advies.

Kinderalimentatie na 18 jaar aftrekbaar

Tot het 18e levensjaar van het kind betaal je kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Voor kinderen vanaf 18 jaar betaal je dit rechtstreeks aan het kind zelf. Is kinderalimentatie na 18 jaar aftrekbaar? Het blijft hier nog steeds om kinderalimentatie gaan. Als betalende ouder heb je geen recht op een aftrekpost. Het kind (jongvolwassene) dat de alimentatie ontvangt hoeft dit niet als inkomen op te geven.

Wordt kinderalimentatie als inkomen gezien?

Ontvangen partneralimentatie vormt een deel van je inkomen. Dit betekent dat je hier inkomstenbelasting over moeten betalen. Wordt kinderalimentatie als inkomen gezien? Dat is niet het geval. Je betaalt hier dus ook geen belasting over. Aan de andere kant geldt de kinderalimentatie aftrekbaar 2019 niet meer. Zowel de betaler als de ontvanger krijgen dus niet met de belastingdienst te maken.Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Lig je in scheiding of wordt het samenlevingscontract verbroken? Hebben jullie samen één of meerdere kinderen? Dan ben je soms verplicht om kinderalimentatie te betalen. De overheid heeft bepaald dat dat alle alimentatieplichtigen minimaal €25 per maand per kind betalen. Dit geldt dus ook wanneer je een laag inkomen hebt.

Rechters gebruiken ingewikkelde normen voor het berekenen van de nieuwe kinderalimentatie. Eerst bepalen ze de behoefte van de kinderen aan alimentatie. Hierbij wordt uitgegaan van het inkomen zoals die vlak voor de scheiding was. Daarna wordt de draagkracht bepaald. Vervolgens wordt de draagkracht van beide partners met elkaar vergeleken en naar behoefte verdeeld.

Dit soort regels staat allemaal in de nieuwe wet kinderalimentatie beschreven. Meer hierover lees je in het artikel nieuwe kinderalimentatie.

Indexering kinderalimentatie

De kosten van levensonderhoud stijgen elk jaar. Daarom is er de indexering kinderalimentatie. Ieder jaar is dit een vooraf gesteld percentage. Beide partijen kunnen een andere indexering toepassen of de rechter hierom vragen. De indexering kinderalimentatie kan ook een of meerdere jaren worden uitgeschakeld. Dit moet altijd in goed overleg gebeuren.

De indexering kinderalimentatie 2019 bedraagt 2%. Voorbeeld: betaalde je in 2018 maandelijks €300 aan kinderalimentatie? Dan wordt dit bedrag vanaf 1 januari 2019 met 2% oftewel €6 verhoogd. Dit betekent dat je maandelijks €306 gaat betalen. Let op: de indexering kinderalimentatie is ieder jaar anders. In 2018 was deze 1,5% en in 2009 kwam deze op 3,9% uit. Indexering geldt voor iedereen: ook wanneer je geen salarisverhoging ontvangt.

Ben je de indexering vergeten toe te passen? Dan moet je dit alsnog betalen. Dit geldt echter niet wanneer de indexering ouder dan 5 jaar is. In dit geval is de verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing. De ontvangende ouder moet dus dit wél in de gaten houden.

Moet je alimentatie betalen voor stiefkind?

Samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Hierbij heeft een van de partners één of meerdere kinderen uit een vorige relatie of huwelijk. Tijdens het huwelijk ben je verplicht om het stiefkind in het levensonderhoud te voorzien. Dit betekent dat je noodzakelijke kosten voor levensonderhoud niet mag weigeren. Deze verplichting stopt zodra het huwelijk wordt ontbonden.

Bij het uit elkaar gaan heb je geen kinderalimentatieplicht voor stiefkinderen. Wel kun je eventueel een omgangsregeling opstellen. Ook staat het je vrij om je stiefkinderen financieel te ondersteunen. Let op dat dit geen verplichting is en je deze financiële ondersteuning op elk moment kunt stopzetten.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

2 comments

  1. Na mijn huwelijk ben ik samen gaan wonen en dat was maar goed ook ik betaal 439 euro voor 1 kind omdat hij studeert maar mijn salaris is wel naar beneden gegaan omdat ik nu in dagdienst ben gaan werken als je van 1700 euro rond moet komen en je betaald 439 euro dan heb je net genoeg over om je rekeningen te betalen maar niets om te eten of kleding

  2. Belachelijk allemaal

    Hoeveel vaders worstelen wel niet om rond te kunnen komen dat je moet betalen prima het zijn je kinderen maar je kunt het ook te bont maken er moeten nieuwe afspraken op tafel komen want die berekeningen vallen steeds veel te hoog uit iemand met een minden inkomen is vaak al de Sjaak veel allemitatie betalen maar de vaste lasten worden vaak geen rekening mee gehouden en daarom gaan die vaak het schip in of moeten elk dubbeltje omdraaien om rond te kunnen komen terwijl het als geen.inkomen wordt gezien je ook nergens op kunt verhalen en meestal de ontvanger wordt er beter van en de betaler kan slikken en dit wordt gewoon genegeert door de overheid ze zien niet wat voor inpact dit heeft

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.