Inkomensgrens en liberalisatiegrens sociale huurwoning 2019

De inkomensgrens huurwoning 2019 is bepalend voor het wel of niet krijgen van een huurwoning. In een klein aantal gevallen mag iemand meer verdienen dan de inkomensgrens, om toch in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. De rest moet uitwijken naar een woning in de vrije huursector. Deze woningen zijn niet gebonden aan de regels en wetten, waardoor de huurprijzen sneller op kunnen lopen. Daarnaast bepaalt de inkomensgrens ook of iemand huurtoeslag kan krijgen. Deze persoon moet in ieder geval in een geliberaliseerde huurwoning wonen.Verschil tussen een koopwoning en een huurwoning

Het klinkt heel simpel: een koopwoning koop je en een huurwoning huur je. Maar waarom zou je kopen of huren? In het verleden was een koopwoning een goede investering. De huizenprijzen stegen almaar en de woning werd daardoor meer waard. Tot het jaar 2008 bleven de huizenprijzen stijgen. Maar wie rond het jaar 2008 een woning kocht kwam later bedrogen uit. In de periode 2008-2015 zijn de woningprijzen met ruim 35.000 euro gedaald.

Voor veel huizenbezitters kwam daarmee de woning onder water te staan. Dit wil zeggen dat de hypotheeklast hoger is dan de waarde van de woning. Bij verkoop ontstaat er daardoor een restschuld aan de bank, die afbetaald moet worden. Veel mensen kunnen door de kredietcrisis de maandelijkse hypotheeklasten niet meer voldoen, bijvoorbeeld door een sterk gedaald inkomen. Maar ook door scheiding moet de koopwoning soms noodgedwongen verkocht worden. Voor veel mensen een reden om gehuurd te gaan zitten.

Voordeel huurwoning

Een andere reden om een woning te huren is omdat het inkomen niet toereikend genoeg is om te gaan kopen. Het maximale hypotheekbedrag dat geleend kan worden zal steeds lager uitvallen. Dit heeft te maken met aangescherpte regels vanuit de overheid. Deze wil de burgers beschermen tegen te hoge schulden.

Daarnaast zijn er mensen die er simpelweg niets in zien, een koopwoning. Een koopwoning moet immers maandelijks afbetaald worden. Daarbovenop moet ook rente betaald worden. Uiteindelijk betaal je aanzienlijk meer terug dan je geleend hebt, zelfs met de hypotheekrenteaftrek. Maar ook de hypotheekrenteaftrek staat op de schop. Deze zal steeds meer versoberd worden. Of deze uiteindelijk helemaal gaat verdwijnen, is nog onbekend. Een eigen koopwoning kost bovendien nog meer geld: je betaalt onroerendgoedbelasting, rioolheffing en bent zelf verantwoordelijk voor reparaties en verbeteringen aan de woning. Kosten die bij een huurwoning al in de maandelijkse huurprijs zijn meegenomen.

Sociale huurwoning of vrije huursector

Onder de huurwoningen onderscheiden we de sociale huurwoningen en de vrije huursector. Een sociale huurwoning mag in 2019 maximaal €720,42 per maand kosten (kale huur). Woningen in de vrije huursector liggen boven dit bedrag. Dit noemen we ook wel de liberalisatiegrens 2019. Sociale huurwoningen hebben een huur die wordt bepaald door een puntenstelsel. Ook mag er jaarlijks maar een maximale huurverhoging aanzitten. Voor een sociale huurwoning is, naast de liberalisatiegrens, ook een inkomensgrens huurwoning 2019 vastgesteld.

Bevriezen van de liberalisatiegrens in 2016 t/m 2018

In 2016 werd de liberalisatiegrens voor 3 jaar bevroren. Normaal gesproken stijgt deze grens ieder jaar, omdat de inkomens ook stijgen. Door deze grens te bevriezen zullen steeds meer mensen de vrije huursector instromen. Dit bevordert een betere doorstroming op de huurmarkt. Ook zullen mensen vanuit de vrije huursector gemakkelijker een woning gaan kopen. Dit is goed voor de economische groei.Inkomensgrens huurwoning 2019 is bepalend

Een sociale huurwoning is vooral bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Hier wordt de inkomensgrens huurwoning 2019 voor vastgesteld. Kom je boven de inkomensgrens uit, dan kom je (bijna) niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Je zult dan moeten uitwijken naar de vrije huursector. Met bijna niet bedoelen we: slechts 10 procent van de sociale huurwoningen mag worden toegewezen aan mensen die boven de inkomensgrens uitstijgen. In de periode 2015-2020 mag nog eens 10 procent extra worden verhuurd aan inkomens tussen de 34.000 en 38.0000 euro.

Dit jaar is de inkomensgrens huurwoning 2019 vastgesteld op €38.035. 80% van alle sociale huurwoningen moet naar mensen met een inkomen uit de eerste groep. Tien procent van de sociale huurwoningen mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436. Nog eens tien procent mag naar de hogere inkomens.

Huurtoeslag 2019

Huurtoeslag 2019 is een toelage vanuit de overheid (belastingdienst) om mee te dragen in de woonkosten (huurprijs) van de woning. Deze is vooral bedoeld om lage inkomens te ondersteunen. Voor het krijgen van huurtoeslag 2019 wordt het inkomen en het vermogen getoetst. Is het inkomen te hoog of is er sprake van veel eigen vermogen? Dan wordt er geen huurtoeslag uitgekeerd. In bepaalde gevallen is er recht op een gedeeltelijke huurtoeslag.

Ten eerste mag de huurprijs van de woning niet boven de eerder genoemde liberalisatiegrens 2019 uitkomen. De liberalisatiegrens 2019 bedraagt een huurprijs van meer dan €720,42.

Mensen met recht op huurtoeslag moeten altijd een passende woning toegewezen krijgen. Het (gezamenlijk) inkomen voor huishoudens met recht op huurtoeslag bedraagt in 2019:

  • Eenpersoonshuishouden: € 22.700
  • Eenpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 22.675
  • Meerpersoonshuishouden: € 30.825
  • Meerpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 30.800

Voor woningen in de vrije huursector geldt geen inkomensgrens. In principe kan iedereen hier een woning huren, ongeacht het inkomen. De verhuurder bepaalt of deze de woning daadwerkelijk wil verhuren. Het is logisch dat iemand met een laag inkomen een huurwoning op de vrije markt moeilijk kan betalen. De verhuurder zal hier dan ook zijn bedenkingen bij hebben. Ook kan er geen huurtoeslag worden aangevraagd voor een woning in de vrije huursector. Dit komt omdat de huurprijzen voor deze woning altijd boven de huurliberalisatiegrens 2019 liggen. Een grens die bepaalt of iemand wel of niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.