Huurwoning niet meer kunnen betalen

In 2018 stegen de huurprijzen voor sociale huurprijzen met maximaal 3,9% tot 5,4%. Een enorme stijging. Jaarlijks komen steeds meer huurders financieel in de problemen. Ruim 25 procent van de huurders kan de huur moeilijk betalen en zal daardoor andere betalingsverplichtingen niet kunnen voldoen. De huurwoning niet meer kunnen betalen betekent veelal een uithuiszetting. Ook dit wordt steeds meer gezien.Sociale huurwoning of huurwoning vrije sector

Er is een verschil tussen beiden huurwoningen. Een sociale huurwoning is een woning die, wat betreft huurprijs, niet boven de liberalisatiegrens uitkomt. Voor 2015 tot en met 2018 ligt deze grens op € 710,68. Wanneer de huurprijs boven deze grens uitkomt, dan spreken we van een vrije sectorwoning. Huurders die in een sociale huurwoning wonen kunnen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en/of vermogen, recht hebben op huurtoeslag. Voor vrije sectorwoningen geldt dit niet. (Gezamenlijke) inkomens boven het prijspeil komen niet in aanmerking of slecht in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Huurverhogingen zorgen voor problemen

De huurprijzen stijgen ieder jaar. Dit geldt voor zowel de sociale als de vrije sectorwoningen. In 2018 stegen de huurprijzen voor sociale huurwoningen met maximaal 5.4%. Voor de particuliere woningen (vrije sector) is er geen maximale huurverhoging. De huurverhogingen gelden voor zittende huurders. Huurwoningen die vrijkomen en opnieuw verhuurd worden krijgen soms te maken met een gigantische huurverhoging tot wel 22 procent. Dit maakt het voor de nieuwe huurders nog zwaarder. Dit leidt soms tot sociale huurwoning niet meer kunnen betalen.

Niet alleen de hogere huurprijzen zorgen voor een financiële last bij de huurders. Ook het bevriezen van de liberalisatiegrens in de periode 2016-2018 zorgt voor mogelijke problemen. De liberalisatiegrens geeft aan wanneer een woning onder de vrije sector of onder de sociale huurmarkt valt. Deze grens is bevroren, maar de huurprijzen kunnen in de periode 2015-2018 wel stijgen. Als gevolg daarvan kan een sociale huurwoning plots een vrije sectorwoning worden. Dit heeft gevolgen voor de huurtoeslag: deze komt dan te vervallen.

Maximale huurverhoging 2019

De maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen wordt ieder jaar door de overheid bepaald. De woningcorporatie beslist of het de maximale huurverhoging ook door zal voeren. In 2018 deed ruim 80% van de woningcorporaties dit. Dit had mede te maken met de verhuurderheffing die de overheid heeft ingevoerd. Verhuurders betalen een extra bedrag (heffing) over de waarde van de sociale huurwoning, die een huurprijs onder het prijspeil heeft. Voor woningcorporaties een stimulans om de huurprijzen op te voeren tot het maximale. Voor de vrije sectorwoningen geldt geen maximale huurverhoging. Overigens mag de huur voor een woning maximaal één keer per jaar verhoogd worden.Financiële problemen

Steeds meer huurders raken in de financiële problemen. Begin 2018 geeft ruim 20 procent van de huurders aan de huurprijs nog maar amper te kunnen betalen. Hierdoor blijven andere noodzakelijke uitgaven liggen en ontstaan er soms achterstanden op betalingen. Ook de huur zelf kan soms niet meer betaald worden. In 2018 vonden ruim 3.700 uithuiszettingen plaats. Hierbij wordt de huurder gedwongen uit de woning gezet omdat deze een huurachterstand van een aantal maanden heeft. In 2008 ging het om ruim 7.650 uithuiszettingen. Het aantal daalt dus, en dat is positief.

Huurachterstand, wat te doen?

Bij een huurachterstand is de verhuurder verplicht een betalingsherinnering/ aanmaning te sturen. Hierbij wordt geacht dat de huurder deze binnen 14 dagen betaald. Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder, wanneer een betalingsachterstand dreigt. Hoe eerder er contact wordt opgenomen, hoe positiever. In veel gevallen wil de verhuurder dan meewerken aan een betalingsregeling. Een betalingsregeling kan bestaan uit het later betalen van de huur of het in termijnen betalen van de achterstand.

Huur niet betalen, uitzetting

Wanneer de verhuurder niet mee wil werken aan een betalingsregeling, want dit is hij immers niet verplicht, dan kan er een uithuiszetting plaatsvinden. Dit kan ook wanneer er afspraken zijn gemaakt over een betalingsregeling, maar de huurder deze niet nakomt. De verhuurder zal een procedure moeten opstarten om de uithuiszetting te regelen. De rechter zal in veel gevallen akkoord geven voor uithuiszetting. Huur niet betalen, uitzetting dreigt? Neem daarom altijd op tijd contact op met de woningbouw of verhuurder.

Blokkeer de huurverhoging

De woonbond heeft in januari 2015 de actie ‘Blokkeer de huurverhoging’ gestart. In 2013 en 2014 zijn de huurprijzen enorm gestegen en staan niet in verhouding met de inflatie. Steeds meer huurders raakten daardoor zwaar in de problemen. Zowel de verhuurders als het kabinet moest een halt worden toegeroepen, concludeerde de woonbond. De woonbond hoopte dat het kabinet de plannen voor de hoge huurverhogingen weer terugtrok. Een hogere huurtoeslag heeft veel huurders geholpen.

Bronnen en referenties
http://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/huurwoning / vraag-en-antwoord/ hoe-kom-ik-aan- een-huur-woning- als-ik-te-veel- verdien-voor-een- sociale-huurwoning. html
https://www.juridischloket.nl/ wonen /huurwoning /huurachterstand
http://www.woonbond.nl/ nieuws/ 3650

 


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

One comment

  1. Wonen is een recht. Maar niet voor alle burgers. De jonge starters tussen de 25 en 35 jaar zijn zwaar de klos. Geen vaste baan, geen hypotheek. Vrije sector a la Bernhardhuizen onbetaalbaar. Sociale huurwoningen worden niet toegewezen aan deze jonge groep starters. Bedankt den Haag voor het discrimineren van je eigen bevolking. We zullen zien 23 mei.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.