Hoogte kinderbijslag 2019

De kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid. Dit ontvangt iedereen die één of meer kinderen opvoedt en verzorgt. Het gaat hier om eigen kinderen, maar bijvoorbeeld ook om stiefkinderen of pleegkinderen. Wat is de hoogte kinderbijslag 2019? Bedragen zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. Daarnaast wordt de hoogte ieder jaar vanuit de politiek aangepast.



Kinderbijslag en kindgebonden budget

Nederlandse ouders krijgen te maken met twee financiële tegemoetkomingen: de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Er is een duidelijk verschil tussen deze twee:

  • Kinderbijslag wordt door de SVB uitbetaald. Dit is niet inkomensafhankelijk
  • Kindgebonden budget ontvang je van de Belastingdienst. Deze tegemoetkoming is inkomensafhankelijk

Het maakt dus niet uit hoeveel (of hoe weinig) je verdient: alle ouders hebben recht op kinderbijslag.

Wanneer ontvang ik kinderbijslag?

Voordat we overgaan naar de hoogte kinderbijslag 2019, is het belangrijk om te kijken of je hier ook recht op hebt. De volgende situatie geldt voor jou:

  • Je hebt één of meerdere kinderen tot 18 jaar
  • Het kind behoort tot jouw huishouden/ co ouderschap
  • Je verzorgt een eigen kind, stiefkind pleegkind of adoptiekind

Het kan ook om een ander kind gaan, dat je net zo opvoedt en verzorgt als je bij je eigen kinderen doet. Je moet bij een niet-eigen kind wel aan kunnen tonen dat het kind bij jou staat ingeschreven.

Hoogte kinderbijslag 2019

Veel Europese landen keren een vorm van kinderbijslag of kindergeld uit. De hoogte van de kinderbijslag kan per land verschillen. Het Duitse kindergeld is een stuk hoger dan de Nederlandse versie. Toch is het lastig vergelijken, omdat in Duitsland ook weer andere belastingregels gelden.

Hoe ziet de hoogte kinderbijslag 2019 er in Nederland uit? Hieronder de bedragen kinderbijslag:

  • 0 tot en met 5 jaar: € 219,97
  • 6 tot en met 11 jaar: € 267,10
  • 12 tot en met 17 jaar: € 314,24

De bedragen kinderbijslag zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dit wordt tweemaal verhoogd: met 6 en 12 jaar. Sommige ouders maken extra hoge kosten, bijvoorbeeld bij een uitwonend gehandicapt kind. In deze gevallen is er mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. Hoe dit precies zit, lees je op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Keuze uit meer dan 350.000 speelgoed artikelen!

Hoogte kinderbijslag wanneer het kind werkt

De kinderbijslag 2019 is niet inkomensafhankelijk. Ook het vermogen telt niet mee. Toch kan er geen recht zijn op deze tegemoetkoming, ook al is het kind minderjarig. Dit is het geval wanneer het kind van 16 of 17 een bijbaan heeft. Kinderen van 16 of 17 mogen per kwartaal tot maximaal € 1296 bijverdienen. Het maakt hierbij niet uit of zoon of dochter thuis woont of elders woont. Tijdens de zomervakantie mag het kind extra bijverdienen. Dit bedraagt € 1330 netto en komt dus bovenop de € 1296 per kwartaal. Het gaat hier alleen om de zomervakantie, de periode tussen twee schooljaren. Verdient het kind extra bij in de kerstvakantie of voorjaarsvakantie? Dan valt dit onder de normale regeling.



Gevolgen teveel bijverdienen

Wat gebeurt er wanneer het kind meer dan € 1296 netto per kwartaal bijverdient? Dit is van invloed op de hoogte kinderbijslag 2019. De SVB zet deze financiële toelage dan geheel stop. Geef je niet door dat het kind teveel verdient? De SVB kan de kinderbijslag achteraf stopzetten en het te veel betaalde bedrag terugvorderen. Daarnaast loop je risico op een boete.

Houd er rekening mee dat het hier niet alleen om loon of salaris gaat, maar ook bijvoorbeeld stagevergoedingen, teruggave van loonheffing of vergoedingen van de werkgever. Denk hierbij aan kleding, reiskosten of veiligheidsartikelen. Zakgeld, vakantiegeld en rente van een spaarrekening tellen niet als inkomsten mee.

Wanneer worden de bedragen aangepast?

Kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag worden regelmatig aangepast. Zo werd in 2018 bekend dat deze drie toeslagen omhoog gingen, ingaand vanaf 1 januari 2019. Het Kabinet heeft 248 miljoen euro extra uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag. Ook de kinderbijslag is iets omhoog gegaan.

Wanneer past het Kabinet de bedragen kinderbijslag aan? Bij een normale economische groei gebeurt dit jaarlijks. Hiermee ligt de stijging gelijk met de inflatie. Er zijn echter ook situaties dat de bedragen kinderbijslag voor één of enkele jaren worden bevroren. Dit betekent dat de bedragen niet omhoog gaan. Dit gebeurt tijdens jaren van economische crisis.

Gaat de kinderbijslag omlaag gaan? Ja, dit is zeker mogelijk en in het verleden al eens gebeurd. In 2013 werd deze regeling voor oudere kinderen omlaag gebracht naar het bedrag voor kinderen tot 6 jaar. Hiermee heeft de overheid veel bespaard. Het is wel belangrijk om te weten dat Nederland toen nog in een economische crisis zat. Vanaf het jaar 2013 – 2014 is het hier langzaam uit geklommen. Sinds die tijd zijn de bedragen kinderbijslag langzaam omhoog gegaan.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.