Hoogte AOW 2019

De hoogte AOW 2019 hangt van verschillende situaties af. De woonsituatie en de leeftijd van de partner spelen een belangrijke rol. Daarnaast wordt de AOW ieder jaar door de overheid bijgesteld. Benieuwd hoeveel je krijgt? In dit artikel lees je alles over de Algemene Ouderdomswet en hoeveel uitkering je opbouwt. Alle bedragen in dit artikelen gelden voor het jaar 2019, maar kunnen lichtjes afwijken.Wat is AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is een verplichte collectieve ouderdomspensioen in Nederland. Ook andere landen kennen soortgelijke wetten. De AOW valt onder de volksverzekeringen. Deze wet is sinds 1956 van toepassing.

AOW gerechtigde leeftijd

Er is recht op AOW-uitkering bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In 1956 werd deze vastgesteld op 65 jaar. Omdat de mens steeds ouder wordt, is de AOW-gerechtigde leeftijd bijgesteld. Niet alleen de leeftijd speelt een rol, maar ook de geboortemaand.

Wanneer AOW geboren in 1953

Wie in 1953 geboren is, mag volgens de plannen van 2019 met pensioen als deze 66 jaar en 4 maanden is, oplopend tot 66 jaar en 7 maanden.

Geboren in 1955

Wanneer AOW en geboren in 1955? Mensen die in 1955 geboren zijn ontvangen overheidspensioen als ze 67 jaar zijn.

50 plus? Let op de gezondheid! Bestel hier multivitaminen 50+ en 60+.

Hoeveel AOW krijg ik?

Benieuwd naar de hoogte AOW 2019? Dit hangt van een aantal zaken af. Ten eerste is het belangrijk hoeveel AOW er is opgebouwd. Opbouw hiervan vindt plaats door middel van het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest voor de AOW. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is in de meeste gevallen automatisch verzekerd. Voor ieder verzekerd jaar wordt er 2% opgebouwd. Wie gedurende 50 jaar voor het bereiken van de AOW leeftijd verzekerd was, ontvangt een volledig AOW pensioen.

Mensen die buiten Nederland wonen of werken zijn mogelijk niet verzekerd. Hierdoor kan de hoogte AOW pensioen lager uitvallen dan verwacht.

Voor de (exacte) bruto en netto bedragen, kijk je op een van deze pagina’s:

Nooit gewerkt, toch AOW

Is AOW voor iedereen gelijk? Ik heb nooit gewerkt, heb ik recht op een uitkering? Veelgestelde vragen met betrekking tot de Algemene Ouderdomswet. Iemand die nooit heeft gewerkt heeft evengoed recht op deze ouderdomsuitkering.

Iedereen kan tussen het 15e en 65e jaar 100% AOW opbouwen. Wie tussendoor een aantal jaar in het buitenland werkt of woont, krijgt bij het bereiken van de pensioenleeftijd mogelijk geen volledig AOW pensioen. Het pensioen wordt gekort met 2% voor elk jaar dat diegene niet verzekerd was. Dit heet ook wel het AOW gat.

Het AOW gat

De hoogte AOW kan beïnvloed worden. Er is in meerdere gevallen sprake van een AOW gat. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die voor de pensioenleeftijd stoppen met werken. Dit komt voor bij mensen die met prepensioen gaan. Het prepensioen stopt met 65 jaar. Omdat de AOW leeftijd tegenwoordig hoger ligt dan 65 jaar, ontstaat er een gat in het inkomen.

Sinds het verhogen van de pensioenleeftijd hebben duizenden mensen te maken gekregen met een AOW gat. Mensen met prepensioen of een VUT uitkering zijn hier de dupe van. Dit geldt ook voor ex-militairen en oud defensiemedewerkers die verplicht zijn om eerder met pensioen te gaan.

Het AOW-gat kan deels gerepareerd worden door middel van een overbruggingsregeling. De OBR is een tijdelijke regeling voor mensen die zich niet konden voorbereiden op het verhogen van de AOW-leeftijd. Niet iedereen komt in aanmerking voor de overbruggingsregeling. Zo mag het maandinkomen voor het bereiken van de oude AOW leeftijd niet hoger zijn dan €1103. Een samenwonend stel mag een maximaal inkomen van €4654 hebben.Hoeveel AOW krijgt een echtpaar netto?

Wat wordt onder een echtpaar verstaan? Dit is een stel dat samenwoont of getrouwd is. Hoeveel AOW krijgt een echtpaar netto? Dit hangt ervan af of beide partners de AOW-leeftijd hebben bereikt. Is dit het geval, dan ontvangt een echtpaar of samenwonend stel 787,45 euro netto per persoon. Dit bedrag is netto en met heffingskorting.

Heeft de partner nog geen AOW leeftijd bereikt? Hier wordt geen verschil meer in gemaakt. Het echtpaar krijgt hetzelfde nettobedrag zoals boven. De hoogte AOW verandert dus niet.

Er gelden andere bedragen voor klanten die al AOW en een AOW toeslag hebben, waarbij de partner geen AOW krijgt.

Korting! Bespaar op heel veel elektronica. Bekijk hier alle elektronica aanbiedingen.

Hoeveel AOW krijg je als je partner nog werkt?

Zit er een verschil in hoogte AOW met een werkende of niet werkende partner? Dit was voorheen het geval met de AOW toeslag. Deze toeslag voor partners is vanaf het jaar 2015 vervallen. De berekening van de toeslag zag er als volgt uit:

Wanneer de partner werkt, wordt de AOW toeslag anders berekend. Over de eerste €234 van het bruto maandsalaris wordt niks afgehaald. Van het salaris dat hierboven uitkomt trekt de SVB tweederde van de toeslag af. Verdient de partner meer dan €1398 bruto per maand, dan is er geen recht meer op AOW toeslag.

Hoeveel AOW krijg ik als weduwe?

Als de partner is overleden, heeft de overgebleven partner recht op een nabestaandenuitkering. Dit geldt alleen wanneer de overleden partner in Nederland woonde of werkte en de achtergebleven partner de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Daarnaast moet deze de zorg hebben voor een kind jonger dan 18 jaar of voor minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn. De nabestaandenuitkering wordt maandelijks uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Hoe hoog de nabestaandenuitkering is, wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Deze bedragen zijn terug te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel AOW bouw je per jaar op?

Voor ieder jaar dat iemand woont of werkt in Nederland, bouwt deze 2% pensioen op. Dit gaat in vanaf het 15e levensjaar en loopt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze geschiedenis bepaalt de hoogte AOW.

Hoe veilig is het pensioen?

Er wordt regelmatig gesproken over de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er genoeg vermogen aanwezig is om de pensioenen in de toekomst te blijven betalen. Pensioenfondsen moeten rekening houden met de actuele rente, hierdoor kan de dekkingsgraad sterk wisselen. Zo daalde de dekkingsgraad tijdens de kredietcrisis en kwam uit op minder dan 90%. Als gevolg hiervan werden de pensioenuitkeringen gekort met 5 tot 6%. Opbouw van een pensioen is hierdoor niet gegarandeerd of helemaal veilig. Daarom doen mensen er goed aan om zelf extra te sparen voor hun pensioen.

Wat mag ik bijverdienen als AOW’er?

Mag je bijverdienen naast AOW en pensioen? AOW gerechtigden mogen onbeperkt bijverdienen. Dit is niet van invloed op de hoogte AOW. Wel moet er rekening worden gehouden met de gevolgen voor de loonbelasting.

Wat als de AOW verdwijnt?

Wat zou er gebeuren wanneer de AOW verdwijnt? In 2015 is de partnertoeslag verdwenen. Verdwijnt mogelijk ook de Ouderdomswet uitkering? Hier is geen sprake van, waardoor mensen verzekerd blijven van een inkomen na hun 67e levensjaar.

Niet alle landen hebben een zelfde pensioenstelsel. In Australië moeten werknemers verplicht deelnemen aan de superannuation schemes. Hierbij stort de werkgever 9% van het vaste salaris in een fonds.

In Chili is er een wettelijke verplichting dat werkgevers minimaal 10% van het salaris op een pensioenrekening storten.

Zouden de pensioenen verdwijnen, dan komen veel mensen zonder inkomen te zitten. Dit is weer van invloed op de economie.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.