Ik heb een hekel aan mijn stiefkind

Het overkomt veel stiefmoeders, ze hebben een hekel aan hun stiefkind of stiefkinderen. Dit kan diverse oorzaken hebben. Spil in het verhaal is dat het stiefkind hen ongelukkig maakt. Zo kan het zijn dat jij je geen moeder voelt voor je stiefkind, of blij bent wanneer het kind weer vertrekt. Probleem is dat veel stiefmoeders dit niet aan de partner of de buitenwereld durven te vertellen. Weerstand tegen stiefkinderen is echter een veel voorkomend probleem. Het kan zelfs zo ver gaan dat je het stiefkind ronduit gaat haten.
Hieronder staan de 7 meest voorkomende problemen die stiefmoeders ervaren

 

1. Stiefkinderen irriteren meer dan eigen kinderen

Het is gewoon een feit, stiefkinderen irriteren je altijd meer dan je eigen kinderen. Zo kunnen jouw eigen kinderen rommel achterlaten of de regels aan hun laars lappen, je gaat hier over het algemeen vrij mild mee om. Van je stiefkinderen accepteer je dit gewoon niet. Ze hebben naar jou te luisteren en jouw regels na te leven. Dit is een volkomen normaal gevoel waar jij je niet voor hoeft te schamen. Helaas kijken stiefkinderen hier anders tegenaan. Ze verwachten immers dat ze bij de andere ouder en dus ook de stiefouder veel meer mogen en kunnen. En daar begint het probleem al.

 

2. De vader verwent ze te veel

Nog een probleem dat veel gezien wordt: de vader verwent zijn kinderen teveel. Dit wordt vooral veel gezien bij alleenstaande vaders. De kinderen zijn alles in zijn leven, hij hoeft immers niets te delen met een partner of met anderen. Het is dan ook logisch dat alle tijd, aandacht en geld aan zijn kinderen besteed wordt. Wanneer er een nieuwe partner in zijn leven komt is het voor hem vaak moeilijk om dit terug te draaien. Bovendien zijn de kinderen niet anders gewend. Wanneer de stiefmoeder hier een stokje voor gaat steken dan kunnen de kinderen een aversie tegen de stiefmoeder krijgen. Maar ook kan de stiefmoeder juist een aversie tegen de kinderen krijgen. Want de stiefkinderen krijgen voor haar gevoel teveel.

 

3. Niet gesteund voelen door de partner

Veel stiefmoeders voelen zich gewoon niet gesteund door hun partner. Er worden samen regels opgesteld maar vader gaat hier te soepel mee om. Ook kan het zijn dat hij zich helemaal niet met de opvoeding of de regels bemoeit. Als stiefmoeder sta je dan al snel machteloos, want je stiefkinderen accepteren jouw gezag vooral in het begin niet. Ook zijn kinderen er goed in om hun ouders en stiefouders tegen elkaar uit te spelen. Het is belangrijk dat man en vrouw op een lijn staan en de kinderen hier niet tussen laten komen. Het maakt hierbij niet uit of het om je eigen kinderen of stiefkinderen gaat.

 

4. De kinderen tonen geen respect

Respect is iets dat je al vroeg moet leren. Dit krijgen kinderen van hun ouders mee. Soms spreken kinderen hun ouders met de voornaam aan of noemen hun vader bijvoorbeeld pipo, loser of sukkel. Dit laatste kan als grapje bedoeld zijn maar getuigt absoluut niet van respect. Dit gedrag kunnen kinderen ook naar de stiefouder vertonen. logisch, want er is hen niet geleerd om respectvol naar volwassenen toe te reageren. Hier kan jij je als stiefmoeder mateloos aan irriteren.

 

5. Gevoelens van jaloezie

Het meest voorkomende probleem is het gevoel van jaloezie. Zo kun jij je jaloers voelen wanneer je stiefdochter hand in hand loopt met haar vader. Of je kan in woede uitbarsten wanneer vader een hele dag tijd besteedt aan zijn zoon. Ook met betrekking tot geld kunnen er gevoelens van jaloezie opkomen. Waarom wordt er zoveel geld aan het stiefkind besteed, en krijgt jou bloedeigen kind veel minder? Of kan het zijn dat je het sowieso niet nodig vindt dat het stiefkind van alles krijgt. Er wordt immers al kinderalimentatie betaald. Het probleem in dit alles is de bloedband die het stiefkind en jouw partner met elkaar hebben. Deze bloedband voel jij feilloos aan. Je weet dat je hier nooit tussen zal kunnen komen. En daar wringt nou net de schoen.

 

6. Jaloezie jegens de ex-partner

Jouw partner heeft een kind met een andere vrouw, dat is een feit. Daar verander jij niks aan. Het probleem is dat zijn verleden een grote rol in jouw huidige leven speelt. Want dat wat jouw partner met zijn ex-vrouw heeft, kan jij jouw partner niet bieden. Of jullie hebben wel samen een kind maar de gevoelens van jaloezie blijven bestaan. Want de ex-partner was tenslotte eerder. Deze gevoelens van jaloezie kunnen overslaan op het stiefkind. Want deze is de spil van alle ellende die je voelt. Sommige ex-partners (biologische moeders) zijn er ook nog eens goed in om jou het gevoel te geven dat het stiefkind vooral niet aan jou toebehoort.

 

7. Geldkwestie

Veel vrouwen bepalen graag waar het inkomen aan uit gegeven wordt. Vaders kunnen gigantisch de mist in gaan door gewoon even €100 te pinnen en aan hun kind mee te geven. Vaak blijkt dat er bij onderling overleg wel ruimte is voor deze besteding. De vrouw bepaalt toch nog steeds waar het geld aan uit besteed wordt. Dit geeft de vrouw nu eenmaal een veilig gevoel.
Leren omgaan met negatieve gevoelens

Stiefmoeder zijn is een zwaar onderschatte taak. Vaak wordt er gezegd dat je er zelf voor gekozen hebt. Gedeeltelijk is dit waar. Veel mannen gaan de fout in door de verzorging van hun kinderen aan hun partner over te laten. De stiefmoeder hoort niet verantwoordelijk te zijn voor de verzorging en opvoeding van de stiefkinderen. De vader speelt hier een belangrijke rol in. Hij moet optreden wanneer regels overtreden worden. Hij moet zijn vrouw het gevoel geven dat zij belangrijk is in zijn leven. Hij moet zijn kinderen laten zien dat ze respect hebben ze tonen richting hun vader en stiefmoeder.

 

Negatieve gevoelens kunnen in eerste instantie dus omgezet worden wanneer de man en de vrouw op een lijn staan. Niet alleen met betrekking tot besteding van het geld, maar ook met de opvoeding en verzorging van de stiefkinderen. Belangrijk is dat jouw partner jouw negatieve gevoelens erkent en begrijpt. Maar ook moet je leren zelf deze negatieve gevoelens te begrijpen en aan te passen. Dan kan je werken aan een positieve toekomst.

 

Hoe ga je met de stiefkinderen om?

Het blijft lastig en veel vrouwen krijgen een knoop in hun maag wanneer de stiefkinderen er weer aankomen. Verplaats je eens in hun situatie. Een kind vraagt niet om een echtscheiding. Het wordt ineens weggerukt bij de andere ouder en moet soms verhuizen. Dat kinderen ondankbaar lijken of zich zo gedragen heeft deels met de opvoeding te maken, deels met hoe jouw partner met zijn kinderen omgaat. Maar ook het karakter van het kind is hierin bepalend. Het blijft moeilijk om hier op een juiste manier mee om te gaan.

 

Belangrijk is om de relatie met je stiefkind te verbeteren. Een goede relatie verbetert ook de sfeer in huis. Bovendien is het goed voor de ontwikkeling van de kind en zorgt het voor een betere verstandhouding tussen jou en je partner. Belangrijk is dat het kind aan beide biologische ouders loyaal mag en kan zijn. Hier is dan ook een rol weggelegd voor de man en zijn ex-partner. Pas wanneer het kind loyaal kan zijn aan beide ouders, zal er ook een plek ontstaan voor de stiefouder. Ook de band die jij met je partner hebt speelt een belangrijke rol hierin.

 

Ga niet geven om te nemen. Stiefkinderen lijken altijd ondankbaar te zijn. Je doet je best terwijl het kind niet eens dankjewel kan zeggen of zijn blijdschap toont. Belangrijker is geven om te geven, uit liefde of omdat je dit zou zo graag wilt. Verwacht hier niets voor terug.

 

Kijk naar jezelf

Waarom ben je jaloers op het stiefkind? Zo kan het zijn dat jij nooit een sterke band met je vader hebt gehad. Wanneer jouw partner met zijn dochter knuffelt dan voel je een stekende jaloezie. Dit zou dus kunnen komen omdat jouw vader dit nooit bij jou heeft gedaan. Dit kan littekens veroorzaken die nooit zullen verdwijnen. Dit is echter niet bij iedereen het geval.

 

Wat mag je verwachten van het kind?

Van je stiefkind mag je verwachten dat het de basisregels naleeft en beleefd is. Ook mag je gedrag verwachten dat bij zijn of haar ontwikkeling hoort. En je mag best verwachten dat het kind dankjewel zegt of jou groet. Negeert het kind jou, bespreek dit met je partner. Je mag niet verwachten dat het stiefkind in het begin de eerste stap gaat zetten. Samen moeten jullie hieruit komen. Je stiefkind heeft jou en jullie regels te respecteren, maar andersom is ook het geval. Respecteer dat het stiefkind er is. Lukt dit niet, bekijk dan of therapie een optie is.

 

Ik heb echt een hekel aan mijn stiefkind

Het is je goed recht om je stiefkind niet te mogen. Familie en dus ook stieffamilie wordt je zomaar opgedrongen, zelfs wanneer je bewust heb gekozen voor de relatie met je partner. Praten met je partner over je ergernissen kan helpen. Wellicht kan je partner met zijn kinderen praten of er iets aan doen. Probeer de aanwezigheid van het kind te respecteren, ondanks dat je een hekel aan dit kind hebt. Wees beleefd tegen het kind en laat je niet uit over jouw ergernissen. Bedenk dat jouw aversie tegen zijn kinderen de relatie met jouw partner kan verstoren. Daarom blijft het belangrijk om samen hierover te praten. Wellicht kan jouw partner één dag per week iets met zijn kinderen gaan doen zodat jij tijd voor jezelf hebt. Voel je jaloezie, bespreek dit dan ook. Wordt niet boos en ga je partner of de stiefkinderen ook niet negeren.

 

Ook kan je een hekel hebben aan je stiefkind omdat het dwars ligt, zijn zin doordrijft of een machtsspelletje speelt. Het is aan jouw partner om dit in goede banen te leiden. Praten en steun van je partner vragen. Maar ook dit blijkt in de praktijk vaak een lastig punt te zijn. Sommige vaders kruipen letterlijk voor hun kinderen terwijl andere mannen het niet door hebben dat hun kind ongewenst gedrag vertoont.

 

Praatgroep stiefmoeders

Sluit je aan bij een groep van stiefmoeders. Dit kan via Facebook, Twitter of een ander sociaal netwerk zijn. Ook zijn er praatgroepen of regionale groepen. Het kan opluchten om je frustratie even helemaal eruit te gooien. Andere stiefmoeders zullen jou zeker begrijpen. Ook zijn er zowel online als offline cursussen om een betere stiefmoeder te worden. Of dit helpt, daar zijn de meningen over verdeeld. Wel is het goed om in therapie te gaan wanneer je met jezelf in de knoop komt. Bedenk dat een stiefgezin 4 tot 7 jaar nodig heeft om op rolletjes te lopen. Het is dus helemaal niet vreemd wanneer je de eerste jaren tegen problemen en negatieve gevoelens en gedachten aanloopt.

 

Bronnen en informatie:
nieuwgezin.info
http://www.volkskrant.nl/archief/de-ongelukkige-stiefmoeder~a348932/
Foto: Pixabay

Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

4 comments

 1. Ik heb een hekel aan mijn stiefkind. Heel erg maar ik wou dat die niet bestond.
  Wanneer ik intresse toon en tegen hem praat negeert hij mij. Mijn vriend zegt hier niks van.
  Daarbij heeft die een grote mond een geen respect voor mij. Hij zegt bijvoorbeeld dat ik mijn mond moet houden etc.
  Hij is gruwlijk verwend en heeft geen regels lijkt het. Hij kan alles doen zonder ooit ergens echt voor bestraft te worden. Hij krijgt alles wat hij wil. Je kan neit ergens heen gaan of hij krijgt zijn zin als die iets ziet en hij wil het hebben krijgt hij het!
  Het ergste is dat hij 2 maal heeft verzonnen geslagen te zijn door mij. Wat moet je hiermee

  1. Gescheiden vaders verwennen hun kind soms, vaak uit schuldgevoel. Of om angst het kind kwijt te raken. Dit kan voor problemen gaan zorgen, vooral wanneer vader een nieuwe relatie krijgt. Op latere leeftijd krijgen dit soort kinderen vaker te maken met gezagsproblemen of relatieproblemen. Het lijkt erop dat hier bij jou sprake van is. Het kind kent geen regels, krijgt alles en mag brutaal zijn. Richt je woede niet op het kind, dat weet niet beter. Probeer hier met vader over te praten. Hij moet inzien dat dit niet goed is voor de opvoeding van het kind.

 2. Mijn stiefkind liegt steelt en manipuleert. Ik hou echt niet van haat, hoor graag ik ook wil. Ze heeft zelfs haat vader en stiefvader beschuldigd van vreselijke dingen. Het houdt niet op een ik ga knipoogt kapot

  1. Heel herkenbaar, mijn stiefdochter doet dat ook. Daarnaast heeft ze haar stiefvader beschuldigd van aanranding wat achteraf ook niet waar was. Ik heb een aversie tegen haar. Wij zien haar niet meer en eigenlijk voel ik mij erg opgelucht. Eerlijk gezegd hoop ik dat ze nooit meer terugkomt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.