Geboortepremie Nederland aanvragen

Geboortepremie behoort tot de Belgische gezinsuitkeringen. Dit geeft de pasgeborene een mooie start, daarom heet het ook wel Startbedrag. Geboortepremie Nederland aanvragen? De financiële tegemoetkoming voor Nederlandse ouders ziet er heel anders uit. Er is recht op een of meerdere uitkeringen. Toch kan er ook recht zijn op de Belgische geboortepremie.

Dit is de geboortepremie

Belgische ouders kunnen bij een zwangerschap geboortepremie aanvragen. Dit is de oude benaming, tegenwoordig heet het Startbedrag. De hoogte van dit bedrag bedraagt €1297 (2019). Voor een volgend kind ontvangt de moeder €976. Het is altijd de moeder die het startbedrag ontvangt. Ze krijgt dit op zijn vroegst 2 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum op de rekening gestort. Het geld is bedoeld voor aanschaf van baby verzorgingsproducten, babykleding of de babykamer.

Wordt de baby in België ingeschreven? Dan moet de moeder het geboortebewijs of het origineel van het Attest bij het kinderbijslagfonds of FAMIFED afgeven.

Geboortepremie Nederland aanvragen

Is de zwangere vrouw in België in dienst als werknemer maar woont ze in een ander land van de EER? Dan is er mogelijk recht op geboortepremie. Dit geldt ook wanneer de zwangere vrouw of jonge moeder als zelfstandige in België werkzaam is. Het is hierbij belangrijk dat de vrouw op de dag van de geboorte in België in dienst is of zelfstandige is. Onder bepaalde voorwaarden wordt de geboortepremie dan uitbetaald.

Tip: bekijk hier alles voor baby van 0-6 maanden oud

Wie in Nederland woont en in België werkt, kan dus geboortepremie Nederland aanvragen. Dit verloopt vrijwel hetzelfde als voor Belgische werknemers. Neem in ieder geval contact op met FAMIFED: het federaal agentschap voor de kinderbijslag.

Nederlandse regelingen: kinderbijslag en kindgebonden budget

In Nederland bestaat er geen geboortepremie. Ouders krijgen voor of na de bevalling geen eenmalige uitkering. Nederland kent wel een aantal andere financiële tegemoetkomingen. Dit zijn de kinderbijslag en het kindgebonden budget (KGB). Gaat het kind naar de kinderopvang, dan is er mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

De ene tegemoetkoming moet je aanvragen, terwijl de ander automatisch geregeld wordt. Hieronder een korte omschrijving van alle financiële tegemoetkomingen voor Nederlandse ouders. Let op: ook wanneer iemand in Nederland woont en in België werkzaam is, is er vaak toch recht op deze financiële tegemoetkoming. Een en ander hangt natuurlijk van de situatie af. Het is namelijk niet mogelijk om dubbele toeslagen te ontvangen.

Kinderbijslag: overheid betaalt mee

De kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid. Hiermee betaalt de overheid mee aan de kosten voor opvoeding van een kind. Dit geldt voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Er is recht op kinderbijslag wanneer iemand hier ook voor verzekerd is. Je bent verzekerd voor deze volksverzekering wanneer je rechtmatig in Nederland woont. Wie in Nederland woont maar buiten Nederland werkt, is in veel gevallen niet verzekerd.

Kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk. Ook het vermogen telt niet mee. Hierdoor heeft nagenoeg iedere Nederlandse ouder recht op de kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag kan jaarlijks iets worden aangepast. Bekijk het artikel hoogte kinderbijslag en ontdek de actuele bedragen.

Kinderbijslag aanvragen? Dit is in veel gevallen niet nodig. Na de geboorte van een baby doet een van de ouders aangifte bij de gemeente. De gemeente geeft deze gegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank. Ouders ontvangen al snel een brief van de SVB. Hierin staat waar recht op is en wanneer de eerste uitbetaling plaatsvindt. Alleen in uitzonderlijke gevallen moet iemand zelf kinderbijslag aanvragen, bijvoorbeeld bij verhuizing naar Nederland.

Kindgebonden budget – KGB

Het kindgebonden budget, afgekort tot KGB, is de tweede financiële tegemoetkoming. Niet iedereen heeft hier recht op. Het kindgebonden budget is namelijk inkomensafhankelijk. Ook het vermogen speelt mee. Kindgebonden budget aanvragen kan via de belastingdienst. Het is verstandig om eerst gebruik te maken van de rekenhulp (proefberekening). Hiermee kan bekeken worden of en hoeveel kindgebonden budget de ouders krijgen. kindgebonden budget aanvragen kan via Mijn toeslagen. Voor het inloggen is een DigiD vereist.

Kinderopvangtoeslag: tegemoetkoming bij kinderopvang

Werkende ouders maken vaak gebruik van de kinderopvang. Omdat dit kosten met zich meebrengt en de overheid werken wil stimuleren, is er de kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten voor de opvang. Hier is recht op wanneer beide ouders werken. In een aantal gevallen is er ook recht op wanneer een van beide ouders niet werkt maar bijvoorbeeld studeert.

De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag niet automatisch uit. Ouders moeten dit zelf aanvragen. Ook dit verloopt via Mijn toeslagen. Het is belangrijk om dit binnen 3 maanden nadat het kind naar de kinderopvang gaat, te doen. Wie hier te lang mee wacht, loopt mogelijk kinderopvangtoeslag mis. De belastingdienst keert dit niet met terugwerkende kracht uit.

Andere toeslagen en tegemoetkomingen

Er zijn nog meer (financiële) regelingen voor ouders. Zo is er de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze is bedoeld voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. Ook alleenstaande ouders of de minstverdienende partner heeft hier recht op.

Voor pleegouders is er de pleegvergoeding. Deze wordt via een organisatie uitgekeerd. Wie pleegvergoeding ontvangt, krijgt geen kinderbijslag voor dit pleegkind. Pleegvergoeding is niet belast en wordt dan nog niet als inkomen gezien.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*