Franse regering adviseert zwangeren geen wijn te drinken

De Franse overheid is een voorlichtingscampagne voor zwangere vrouwen begonnen. Hierin wordt geadviseerd om tijdens de zwangerschap geen wijn of andere alcoholische dranken te nuttigen. Hiermee moet het aantal baby’s met het foetaal alcohol syndroom teruggedrongen worden.

Jaarlijks worden er ruim 400 Franse baby’s met het alcohol syndroom geboren. In 12 tot 15% van de gevallen leidt dit tot ernstige misvormingen of groeiachterstanden. Ook geheugenproblemen bij het kind zijn een ernstig gevolg.Oudere vrouwen drinken vaker alcohol

Uit onderzoek blijkt dat ouderen Francaises vaker alcohol tijdens de zwangerschap drinken. Dit geldt ook voor hoger opgeleide vrouwen. In exacte cijfers komt het neer op ruim 10% van alle zwangere vrouwen. Nog een opmerkelijk feit: ruim 40% van de Franse vrouwen weet niet dat alcohol gevaarlijk is voor het ongeboren kind.

De Franse overheid waarschuwt al langer voor alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Op Franse wijnflessen staat een logo van een drinkende zwangere vrouw met een rode streep erdoor. Dit speciale logo is ruim 10 jaar geleden ingevoerd. Dit zet echter niet veel zoden aan de dijk, nog steeds drinken teveel zwangere vrouwen alcohol. De overheid gaat in ieder geval met een groter logo voor wijnflessen komen. Omdat wijn als een dodelijk product afgestempeld wordt, is de wijnbranche hier niet blij mee.

Over het foetaal alcohol syndroom

Het foetaal alcohol syndroom wordt ook wel afgekort tot FAS. Het betreft hier een hersenaandoening die veroorzaakt wordt door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.

Alcohol kan tot hersenbeschadigingen bij de baby leiden. Dit komt omdat de ongeboren baby de alcohol niet in de lever kan afbreken. De giftige stoffen bereiken de hersenen. Een baby met het foetaal alcohol syndroom heeft over het algemeen kleinere hersenen en een lager geboortegewicht. Dit uit zich in moeite met rekenen, slecht verwerken van informatie en weinig controle over de emoties. Over het algemeen blijft de sociaal-emotionele ontwikkeling achter.

Een dunne bovenlip en kleine oogspleetjes zijn uiterlijk kenmerken van FAS. Er is geen behandeling hiertegen mogelijk. Kinderen met FAS zullen altijd een achterstand hebben. Deze kinderen kampen vaker met psychische problemen, vroegtijdige schoolverlating en gedragsafwijkingen.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.