Dividendbelasting 2019 tarief

Dividendbelasting 2019 of opbrengstbelasting is een belasting die gegeven wordt op dividend. Dit is van toepassing op ondernemers, maar ook wanneer een vennootschap dividend uitkeert aan aandeelhouders. De dividendbelasting ligt in de politiek flink onder vuur.Dividend betekenis

Wat is dividend 2019? Dividendbelasting 2019 is een belasting over dividend. Wat betekent dividend precies? Dit is een winstuitkering vanuit een onderneming. Deze winstuitkering wordt verdeeld onder de aandeelhouders.

Andere benamingen of synoniem voor dividend zijn winstaandeel, winstuitkering of aandeel in de winst.

Geschiedenis

De dividendbelasting is ontstaan in 1965. In dat jaar is de wet op de dividendbelasting, afgekort DB 1965, in het leven geroepen. Deze belasting is een afzonderlijke heffing.

De wet op de dividendbelasting bestaat uit zes hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de belastingplicht omschreven. De belastingplichtige is diegene die een kapitaal in aandelen heeft, en hier dividend over krijgt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen belastingplichtigen in Nederland of uit een ander land. Het gaat om het bedrijf dat de aandelen uitgeeft, deze moet in Nederland gevestigd zijn.

Dividendbelasting 2019 tarief

Wat is het dividendbelasting 2019 tarief? Ook is de vraag ‘wie betaalt dividendbelasting 2019’ belangrijk. De vennootschap die het dividend uitkeert, moet belasting betalen. De hoogte van de tarief bedraagt 15%. De vennootschap doet aangifte bij de belastingdienst binnen één maand nadat dividend is uitgekeerd. Ook de betaling moet binnen een maand binnen zijn bij de belastingdienst. Doet de vennootschap niet op tijd aangifte of betaalt het bedrag niet op tijd, dan volgt er mogelijk een naheffingsaanslag inclusief boete.

Wie winstuitkering ontvangt hoeft zelf geen belasting te betalen. De vennootschap die uitkeert draagt zorg voor de aangifte en de betaling aan de belastingdienst. Ingehouden dividendbelasting kan verrekend worden met de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Teruggaaf dividendbelasting 2019

In een aantal gevallen is teruggave of vrijstelling van deze belasting mogelijk. Dit geldt voor een stichting of vereniging, deze kunnen vrijstelling aanvragen. Ook rechtspersonen die niet te maken krijgen met vennootschapsbelasting komen in aanmerking voor een vrijstelling.

Het kan zijn dat iemand geen vrijstelling heeft aangevraagd, maar hier toch recht op heeft. In dit geval is de belasting wel ingehouden. Bij de belastingdienst is het mogelijk om de dividendbelasting 2019 achteraf terug te vragen. Dit gaat door middel van het formulier ‘registreren voor teruggaaf dividendbelasting’. Dit formulier is terug te vinden op de website van de belastingdienst, onder inloggen voor ondernemers.

Verschil tussen vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Vennootschapsbelasting is niet hetzelfde als dividendbelasting. De eigenaar van een BV of NV moet vennootschapsbelasting betalen. Op 1 januari 2017 is de wet vennootschapsbelasting gedeeltelijk gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betreffen de milieu investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en nog een aantal wijzigingen.

Maar wat is nu het verschil tussen vennootschapsbelasting en dividendbelasting? De dividendbelasting is een belasting die alleen over winstuitkering wordt betaald. De vennootschapsbelasting is een directe belasting op inkomen. Deze wordt gegeven aan rechtspersonen of sommige rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. Het tarief vennootschapsbelasting bedraagt 20% over de eerste €200.000. Over het deel boven de €200.000 wordt een tarief van 25% gehanteerd.Dividendbelasting 2019 DGA

Er wordt wel eens gezocht op dividendbelasting 2019 DGA, wat wordt hiermee bedoeld? DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Dit is iemand binnen een BV of NV met een hoge bestuurlijke functie. De directeur grootaandeelhouder heeft vaak het grootste aandeel in het bedrijf oftewel bezit de meeste aandelen.

Dividendbelasting DGA heeft betrekking op de belasting die de directeur grootaandeelhouder betaalt. Hier zit een duidelijke verschil in. De BV of NV moet 15% op het dividend aan inhouden. De DGA of directeur grootaandeelhouder moet via zijn aangifte nog eens 10% inhouden. Dit komt uiteindelijk neer op een totaal van 25% aan belasting.

Valt deze belasting in box 2?

Box 2 is het inkomen uit aanmerkelijk belang. Heeft een belastingplichtige meer dan 5% aandelen uit een BV, NV of andere organisatievorm, dan wordt er gesproken van aanmerkelijk belang. Dividend valt in box 2. Het tarief in box 2 bedraagt 25%. Bij een negatief inkomen of verlies bedraagt het tarief €0.

Dividendbelasting afschaffen

In het regeerakkoord van 2017 is gesproken over het afschaffen van de dividendbelasting. De vraag is of deze plannen blijven staan. Er komt steeds meer kritiek over het afschaffen dividendbelasting. Wat heeft dit voor een gevolgen?

Afschaffen dividendbelasting corrigeert het voordeel van schuldfinanciering tegenover kapitaal financiering. Dit stimuleert burgers om hun spaargeld te spreiden. Door het afschaffen van dubbele belastingen durven mensen beter te investeren in risicovol kapitaal. Denk maar eens aan beleggingen, dat altijd een bepaald risico met zich meebrengt. Op deze manier zouden Europeanen hun geld van spaarrekening halen en meer investeren in beleggingsfondsen of aandelen.

Hoe kan het dat het afschaffen van dividendbelasting aantrekkelijk is voor kleine beleggers of de doorsnee burger? Wie aandelen koopt, verkrijgt een klein stukje bedrijf. Wanneer het bedrijf winst maakt, wordt een gedeelte van deze winst uitgekeerd over alle openstaande aandelen. Dit wordt dividend genoemd. Omdat de dividendbelasting vrij hoog is, is het voor kleine beleggers niet aantrekkelijk om te gaan beleggen. Met het afschaffen van de dividendbelasting ontstaan er nieuwe kansen.

Debat

In een debat werd november 2017 heftig gediscussieerd over het wel of niet afschaffen van de dividendbelasting 2019. Premier Rutte moest een aantal maal uitleg geven over deze maatregel. Het afschaffen van deze belasting maakt Nederland voor buitenlandse investeerders aantrekkelijker. Op deze manier hoeven deze investeerders geen belasting over de winstuitkering te betalen. Door het aantrekken van meer investeerders kunnen Nederlandse bedrijven groeien.

Dividend uitkeren uit eigen BV

Kun je als ondernemer dividend uitkeren uit eigen BV? De directeur grootaandeelhouder kan alleen geld uit zijn BV halen door middel van het uitbetalen van loon op winstuitkering. Het uitkeren van dividend is fiscaal aantrekkelijker, omdat het belastingtarief veel lager ligt. Toch moet voorzichtig worden omgegaan met winstuitkeringen. Een juiste verhouding dividend en loon is erg belangrijk. Is het loon te laag, dan wordt het lastig om te profiteren van winstuitkering. De overheid heeft bepaald dat er sprake moet zijn van een gebruikelijk loonregeling. Hiermee wordt voorkomen dat de directeur grootaandeelhouder zichzelf geen of een te laag loon toekent met als doel belastingontwijking.

Over dividendbelasting

Gerelateerde zoekopdrachten aan dividendbelasting zijn winst uitkeren BV of  uitkeringstoets dividenduitkering. Daarnaast wordt ook veel gezocht op dividendbelasting Zuid-Afrika, Italië of België. In Nederland is dit toch weer anders geregeld.

Bronnen:
https://www.belastingdienst.nl


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.