De waarheid over vluchtelingen en asielzoekers

De grote stroom aan vluchtelingen zorgt voor steeds meer weerstand. De asielzoekerscentra zitten overvol en de bewoners van deze centra laten een spoor van vernieling en geweld achter. De werkloosheid in Nederland was al hoog, maar wordt nu nog hoger. Ze hebben kindbruidjes en onder de vluchtelingen zitten IS-strijders die zich voorbereiden op terroristische aanslagen. Ons land zal volledig ingenomen worden en uiteindelijk zal het Nederlandse volk zelf moeten vluchten. Waarheid of niet?

Geldkwesties

Er heerst in Nederland, maar ook in België, onvrede over het feit dat vluchtelingen meer geld zouden krijgen dan de eigen burgers. Zo zouden vluchtelingen 40 euro per persoon per dag krijgen, voor een kind geldt de som van 29 euro per dag. Een gezin met twee kinderen zou dus in totaal 4.140 euro per maand ontvangen, bovenop huisvesting. En dat terwijl een Nederlands gezin met een uitkering moet zien rond te komen van een schamele 1.000 tot 1.200 euro per maand. De waarheid? Een opvangcentrum voor vluchtelingen/ asielzoekers krijgt dit bedrag inderdaad. Hiermee wordt de opvang, kleding, voedsel, schoolvoorzieningen, dagbestedingen etc. voor de vluchtelingen van betaald. De vluchtelingen zelf krijgen niets. Of ze krijgen een klein wekelijks bedrag aan leefgeld. Hiervan moeten ze hun eigen boodschappen betalen.

In België krijgen vluchtelingen zakgeld en soms ook leefgeld, omdat ze geen toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar vluchtelingen (vrijwilligers)werk mogen verrichten.

Nu we het toch over geld hebben: velen zijn van mening dat de vluchtelingen onze hulp helemaal niet nodig hebben. Ze komen immers met dure merkkleding en smartphones naar ons land. Blijkbaar hebben ze dus genoeg geld. Klopt dit? Het is inderdaad zo dat veel vluchtelingen in eigen land genoeg geld hadden, want zo konden ze ook de overtocht naar Europa bekostigen.

Laten we het even omdraaien: stel je behoort tot de Nederlandse middenstandsklasse. Je hebt een smartphone (die zelfs de uitkeringsgerechtigden in Nederland nog hebben) en je draagt merkkleding. Er breekt oorlog uit in Nederland en het geweld tegen burgers is zo groot, dat je moet vluchten. Wat neem je mee? Je kleding, want je gaat niet in je blootje over straat. En je smartphone, want je wil wel contact houden met familieleden. En gelukkig heb je nog geld om een boottocht naar een veilig land te maken. Want je leven is je alles waard. Betekent dit dan ook dat je geen hulp nodig hebt? Goed, dan is dit ook weer duidelijk.

Europa loopt vol met IS-strijders

Het lijkt wel alsof alle vluchtelingen naar Europa komen. Gelukszoekers, zo noemen we ze. Even voor de duidelijkheid: in Turkije stromen 1,9 miljoen asielzoekers binnen. Libanon herbergt er 1,1 miljoen en Jordanië bijna 1,5 miljoen. In heel Europa zijn er gemiddeld 350.000 vluchtelingen opgevangen (periode 2011-2015). Dit bedraagt slechts 0.05% van de totale Europese bevolking.

Tussen de vluchtelingen zouden 4.000 IS-strijders zitten. Dit zou door de Islamitische Staat zelf worden beweerd. Dit nieuws werd naar buiten gebracht door sensatiegerichte websites. Het betreft een bericht uit 2014 wat pas in opspraak kwam in september 2015. Het is best mogelijk dat IS-strijders met de vluchtelingen mee Europa binnen zijn gekomen. In hoeverre dit ook het geval is, blijft onduidelijk. Mogelijk is het bericht bedoeld om wantrouwen tegen Syrische vluchtelingen te kweken. Een andere mogelijkheid is dat het bericht uit angst voor aanslagen de wereld in is geholpen. In Nederland en België worden vluchtelingen streng gecontroleerd. Overigens heeft de IS aan alle moslims in de wereld opgeroepen om zich aan te sluiten bij de gedachten van de IS. Vele moslims zijn het hier niet mee eens en bestrijden dit dan ook. De angst dat jouw islamitische buurman op een dag met een mitrailleur in je slaapkamer staat, is dan ook onterecht.

Een container vol met wapens is onderschept. Deze container zou bedoeld zijn voor vluchtelingen in Europa. De Griekse kustwacht onderschepte het schip en er bleken wapens en munitie tussen de lading (kantoormeubilair) te zitten. Dit was waarschijnlijk bedoeld voor de IS in Libië, waarnaar het schip onderweg was. Hiermee wordt overigens niet beweerd dat er geen illegale wapens in Europa zouden zijn.

Geweld, vernieling en kindbruidjes

Er duiken regelmatig foto’s op van de puinzooi die vluchtelingen achterlaten. Dit betreft foto’s uit eerdere jaren en vaak gaat het om foto’s van een stortplaats, al dan niet illegaal. Dat vluchtelingen rommel achter kunnen laten, dat is een feit. Dit betreft vaak verpakkingen van voedsel of oude of vieze kleding. Waar veel mensen bij elkaar zijn, wordt er rommel gemaakt. Bezoek maar eens een Nederlands festivalterrein.

Vluchtelingen weigeren voedselpakketten. Hiervan is een filmpje opgedoken. Ook dit klopt. Ze weigerden dit voedsel omdat ze er niet naar vroegen. Ze wilden een betere leefomgeving. Later namen ze de pakketten alsnog aan. Dit had niks te maken met het geloof, zoals sommige websites beweerden. Overigens zijn er vluchtelingen in hongerstaking omdat ze meer geld willen hebben van de overheid. Uiteraard wordt hun verzoek niet gehonoreerd. Dit zou immers het begin van het einde betekenen.

Asielzoekers staan bekend om hun geweldplegingen. Het is een feit dat deze mensen soms met elkaar op de vuist gaan. Ze leven in omstandigheden die ze liever niet hadden gezien, omdat ze noodgedwongen uit hun eigen land moesten vluchten. Te weinig eten, te weinig geld, een trage internetverbinding, geen dagbesteding, al deze dingen zorgen ervoor dat ze zich vervelen en met elkaar slaags raken. Bovendien zijn er groepen die op rooftocht gaan. Ook vinden er aanrandingen op Nederlandse meisjes en vrouwen plaats, gepleegd door asielzoekers. Dit zorgt voor angst en onrust onder de Nederlandse bevolking. De politie moet streng optreden en de politiek zal dit probleem onder ogen moeten zien.

Onder Syrische vluchtelingen zien we veel kindbruidjes. Uit armoede of uit angst voor misbruik van hun dochter, huwelijken veel ouders hun dochtertjes uit. Religieuze leiders mogen meisjes vanaf de leeftijd van 13 jaar aan zich binden. In Nederland gaat het om ruim 50 kindbruidjes, waarvan een groot deel inmiddels volwassen. Nederland wil de wet aanscherpen om kindbruidjes te verbieden. Hoewel het wettelijk dan verboden is, zal het probleem hiermee niet opgelost worden. Dit soort huwelijken is immers in Syrië zelf aangegaan. Het kindbruidje zal ondertussen toch met haar man samen blijven leven. De overheid kan net zo goed het stoppen met roken gaan verbieden. Hoe groot is de kans dat je dan ook echt stopt, wanneer de sigaretten op tafel liggen?

Werkloosheid groeien of afnemen?

Economisch staan we er in 2017 beter voor dan eerdere jaren. De grote stroom aan vluchtelingen zorgt echter voor een nieuwe onrust. Veel vluchtelingen willen graag aan het werk. Nederlandse bedrijven doen hun best om deze vluchtelingen ook aan het werk te krijgen. Dit is mogelijk wanneer de asielzoekers een verblijfsvergunning hebben. Nederlanders kunnen zelf al moeilijk aan werk komen, maar dit probleem zal alleen maar groter worden wanneer de banen naar vluchtelingen gaan. Anderzijds wordt door de instroom van vluchtelingen wel weer werkgelegenheid gecreëerd, alhoewel dit nooit zo groot is om voor voldoende werkgelegenheid te zorgen.

Biddende moslims en kindje Aylan

In 2015 duikt er een internetfilmpje op over biddende moslims die de Franse straten bezetten. Hoe lang nog voordat dit in Nederland is, vraagt men zich af. Deze berichten dateren al van 2011. In de moskeeën was er geen ruimte meer en de biddende moslims gingen massaal de straat op. De straten werden afgesloten met hekken en lint zodat de moslims konden bidden. Vanaf september 2011 is het moslims verboden om te bidden op straat.

Op het strand van Turkije spoelde in september 2015 de driejarige vluchtelingen-peuter Aylan aan. De hele wereld was geschokt toen het de beelden zag. Al snel volgende er berichten dat het kind er opzettelijk zo was neergelegd om medelijden te wekken. Het gaat hier echter om foto’s van het broertje van Aylan, de vijfjarige Galip, die ook dood aanspoelde. In 2015 kwamen ruim 3.000 vluchtelingen om tijdens hun overtocht op de middellandse zee. Vluchtelingen betalen vaak tot ruim 2.000 euro per persoon om in een rubberbootje de oversteek te mogen maken.

Bronnen en informatie:
https://www.volkskrant.nl/alle-nieuws-over-vluchtelingen/
https://www.parool.nl/alle-nieuws-over-vluchtelingen/
http://nos.nl/artikel/2181393-critici-ngo-s-op-middellandse-zee-zijn-pendeldienst-voor-vluchtelingen.html

Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.