Bijverdienen AOW en pensioen 2019

Ontvang je AOW en pensioen en heb je nog een bijbaan? Bijverdienen met AOW is niet belastingvrij. Voor de hoogte van de AOW maakt het niet veel uit of je gaat bijverdienen. Het recht op AOW maar ook pensioen blijft gewoon bestaan. In dit artikel gaan we dieper in op bijverdienen met AOW, maar ook wanneer de partner bijverdient. Daarnaast besteden we aandacht aan bijverdiensten door de ZZP’er.Over de AOW en het pensioen

Het verschil tussen AOW en het pensioen is niet altijd even duidelijk. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dankzij deze wetgeving ben je vanaf de pensioenleeftijd verzekerd van een minimuminkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op deze uitkering. Het maakt onderdeel uit van het pensioen.

Het pensioen is een aanvulling op deze Algemene Ouderdoms Wet uitkering. De pensioenuitkering wordt tijdens de werkzame jaren opgebouwd. In loondienst gebeurt dit via de werkgever. De ZZP’er kan maandelijks of jaarlijks een bedrag in een pensioenfonds steken. Zo wordt ook een pensioen opgebouwd.

Kort gezegd: de AOW is een staatspensioen en de eerste pijler. Het (aanvullend) pensioen regel je zelf of via de werkgever (bij een pensioenfonds of verzekeraar). Het pensioen is de tweede pijler.

Tip

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn AOW en pensioen 2019

Bijverdienen AOW en pensioen 2019: wat zijn de consequenties? Iedere pensioengerechtigde krijgt AOW oftewel het staatspensioen. Het maakt hierbij niet uit of je een aanvullend pensioen of bijverdiensten ontvangt. Dit geldt ook bij een aanvullend pensioen. Je mag net zoveel bijverdienen als je zelf wilt. Dit heeft geen invloed op de hoogte van AOW of pensioen. Wel moet er rekening worden gehouden met een aantal andere zaken.

Bijverdienen AOW en belasting

Bijverdienste worden door de belastingdienst als inkomsten gezien. Dit betekent dat dit wordt opgeteld bij het pensioen. Hierdoor komt het totale inkomen hoger te liggen. Dit is van invloed op de hoogte van de te betalen belasting. Hoe hoger het inkomen, hoe meer inkomstenbelasting je betaalt.

Ontvang je alleen AOW en geen aanvullend pensioen? Over AOW betaal je geen AOW premie. Dit betekent dat je alleen over bijverdiensten een belasting betaalt.

Belasting over AOW en pensioen

De SVB of Sociale Verzekeringsbank is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de AOW-uitkering. De SVB houdt automatisch loonheffing in. Omdat het AOW bedrag laag is, zal ook de loonheffing laag zijn. Bij het ontvangen van één uitkering houdt de uitkeringsinstantie hier rekening mee. Je ontvangt loonheffingskorting, waardoor je op de eindstreep minder belasting betaalt.Krijg je naast AOW ook nog eens aanvullend pensioen of een lijfrente uitkering? De verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds houdt belasting in. Hierbij houden ze zoveel mogelijk rekening met de loonheffingskorting. Het kan bij meerdere uitkeringen voorkomen dat er teveel loonheffingskorting wordt toegepast. Hierdoor moet je bij aangifte voor de inkomstenbelasting mogelijk bijbetalen.

Bestaat het vermoeden dat er teveel belasting betaald wordt? Vraag in dit geval een voorlopige aanslag aan. H et bedrag van de voorlopige aanslag komt niet helemaal overeen met de werkelijkheid, maar voorkomt wél dat je te grote bedragen moet terugbetalen.

Te weinig loonheffing afdragen

Ontvang je pensioeninkomsten en heb je een bijbaan, let dan goed op de loonheffing. Sommige werkgevers houden geen rekening met pensioeninkomsten. Hierdoor wordt er mogelijk te weinig loonheffing afgedragen. Bij de belastingaangifte komt er een naheffing. Dit kan erg vervelend zijn, omdat je mogelijk moet bijbetalen.

AOW en bijverdienen als zzp’er

De zzp’er of zelfstandige zonder personeel heeft altijd recht op een AOW uitkering. Of hier nog aanvullend pensioen bovenop komt, hangt af van de eigen pensioenopbouw. Niet alle zzp’ers zijn hiermee bezig. Pensioenopbouw kan ook in de vorm van een eigen woning of spaargeld.

AOW en bijverdienen als zzp’er. Dit staat je te wachten:

  • Een zzp’er is een zelfstandige ondernemer. Dit houdt in dat er geen recht is op werknemersverzekeringen. Mogelijk moet de zzp’er zelf een aansprakelijkheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstandverzekering afsluiten. Dit geldt ook voor een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • De zelfstandige ontvangt inkomsten over geleverde diensten. Wanneer het inkomen hoger is, word je mogelijk in een hoger belastingtarief/ belastingschijf geplaatst. Dit heeft als gevolg dat je meer belasting moet gaan betalen. Het is daarom altijd zinvol om vooraf uit te zoeken hoeveel je extra mag verdienen.
  • Als zzp’er heb je misschien wel recht op de zelfstandigenaftrek. Dit is voor 2019 een bedrag van €7280. De zelfstandigenaftrek geldt alleen wanneer je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt. Heb je aan het begin van het kalenderjaar wel de AOW leeftijd, dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek van 50%. Hierbij moet je wel voldoen aan het urencriterium voor ondernemers.

Belastingvrij bijverdienen 2019

Als bijverdiener hoef je niet altijd inkomsten op te geven. Wanneer de inkomsten of de vergoeding net voldoende is om de kosten te dekken, dan is er geen sprake van winst. Behaal je echter wel winst met je activiteiten, dan ziet de belastingdienst dit als inkomsten. Voor de belastingdienst ben je dan een resultaatgenieter.

Je maakt zelf uit of er sprake is van inkomsten en of je dit moet opgeven. De belastingdienst kan dit op bepaalde manieren controleren. Dit doet ze door middel van een samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en verhuur platforms. Hiermee verkrijgt de belastingdienst voorkennis. Voor het niet aangeven van inkomsten kan de fiscus een boete opleggen. Deze boete loopt op tot maximaal 50% van het te betalen belastingbedrag. Belastingvrij bijverdienen is dus maatwerk. Neem voor de zekerheid altijd contact op met de belastingdienst zelf.

AOW & bijverdienen partner

Je ontvangt AOW en de partner verdient wat bij. AOW en bijverdienen partner is alleen van invloed op de AOW toeslag. De inkomsten van de partner worden afgetrokken van de toeslag. Hierbij telt de eerste €239 bruto maandsalaris van de partner niet mee. Het salaris hierboven wordt voor tweederde van de toeslag afgetrokken. Verdient de partner meer dan €1423 bruto per maand, dan ontvang je geen AOW toeslag meer.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.