Belastingen 2019: alles wat je moet weten

Belastingen 2019 zijn financiële regelingen waarbij de burger moet betalen. Er zijn verschillende soorten belastingen in Nederland. Ieder land kent zijn eigen regelgeving. De belasting vormt een groot deel van de inkomsten voor de overheid. Met name de omzetbelasting en loonbelasting leveren de overheid veel op.Geschiedenis

Het idee van belastingen is eeuwen geleden ontstaan. Nog voor de jaartelling werd in Israël een vorm van belasting ingevoerd. Dit gebeurde niet met geld maar door het afdragen van vee. In het Romeinse rijk werd een zogenaamde tributum soli geheven. Dit was een bijdrage over de grond waarvan andere volken in het Romeinse rijk gebruik maakten.

In Nederland kwam het betalen van belastingen rond de middeleeuwen op gang. De overheid zocht een manier om inkomsten te creëren. Dit deed het door middel van een heffing op bepaalde producten. Burgers betaalden een heffing (belastingen) over zout, vlees en brandhout. Ook andere producten werden onderworpen aan deze extra belastingen. Omdat burgers niet zonder deze producten konden, wist de overheid zeker dat ze inkomsten binnenkregen.

Met name de zout belastingen heeft in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Deze werd rond de 15de eeuw ingevoerd. Zout was een belangrijk levensmiddel. Het werd gebruikt voor het pekelen van vlees en vis. Hierdoor blijft het langer houdbaar. De zoutbelasting trof voornamelijk de arme Franse bevolking. Dit zorgde voor onrust, wat uiteindelijk aanleiding gaf tot het uitbreken van de Franse Revolutie. Vanaf de 19e eeuw werd de zoutbelasting in veel landen afgeschaft. Nederland wachtte hier vrij lang mee en heeft de zout belastingen pas in 1951 afgeschaft.

Dit moet je zeker lezen:

Belastingwetten – pocketeditie 2018 €30,45

Invoering van de inkomstenbelasting

In 1805 werd een centraal belastingstelsel ingevoerd. Dit was de voorloper van het moderne belastingstelsel. In deze periode werd beter rekening gehouden met het inkomen. Iedereen betaalde naar draagkracht. Het bezit van luxe goederen betekende een hogere belastingaanslag.

In 1914 ontstond de inkomstenbelasting en in 1964 de loonbelasting. In het jaar 1969 kwam de overheid met de btw. Tot aan de twintigste eeuw en in de huidige periode zijn verschillende belastingen ingevoerd of afgeschaft.

Waarom betalen we belastingen 2019?

Het betalen van belastingen 2019 vormt een belangrijke inkomensbron voor de overheid. De overheid heeft de afgelopen eeuwen steeds meer taken erbij gekregen. Hier gaan de nodige kosten mee gemoeid, dat gefinancierd moet worden met overheidsgeld.

De overheid financiert met het belastinggeld de volgende zaken:

 • Onderwijs
 • Zorg
 • Wonen en leven
 • Economie en werken
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid en water
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Veiligheid
 • Sport, cultuur en recreatie
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Bestuur en ondersteuning
 • Bedrijfsvoering
 • Ontwikkelingshulp

Dit wordt niet allemaal betaald met belastinggeld. De overheid ontvangt ook inkomsten uit de verkoop van Nederlands aardgas. Daarnaast verkrijgt het inkomsten uit de winst van verschillende Nederlandse bedrijven die onderdeel zijn van de overheid.

Welke bedrijven zijn van de overheid?

Nieuwsgierig welke bedrijven van de overheid zijn? In 2017 heeft de overheid aandelen in 34 Nederlandse bedrijven. Dit zijn onder andere de Nederlandse Gasunie, KLM, Holland Casino, Schiphol en de Nederlandse Spoorwegen. Daarnaast deelt de overheid financieel mee bij de SNS bank, ABN AMRO en nog een aantal andere bedrijven. Het heeft ook een beleids deelneming in ProRail, energiebeheer Nederland en de Nederlandse bank. Het compleet overzicht vind je op de website van de Rijksoverheid.Wat zijn belastingschulden?

Belastingschulden zijn alle schulden die betrekking hebben op het betalen van belastingen. Normaal vallen schulden in box 3. Dit geldt echter niet voor belastingschulden.

Bij het niet betalen van belasting, zal de belastingdienst overgaan tot het innen van de belastingschuld. Ook kan de burger een naheffing of navorderingsaanslag ontvangen. Dit is het achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting. Kan belastingschuld verjaren? Ja, dit is zeker mogelijk. De belastingschuld verjaart nadat de betalingstermijn van 5 jaar is verstreken. Wel blijft er na verjaring een natuurlijke verbintenis ontstaan.

Na de verjaringstermijn mag de belastingdienst geen aanmaningen meer sturen. Ook mag de belastingdienst geen dwangbevel opleggen. Wel zal de belastingdienst vragen om de belastingschuld vrijwillig te betalen. De belastingdienst kan een verjaring stuiten. Hier heeft het verschillende mogelijkheden toe. Op dat moment begint een nieuwe betalingstermijn van 5 jaar. Bij twijfel over een belastingschuld en verjaringstermijn is het altijd beter om contact op te nemen met een goede belastingadvocaat.

Soorten belasting 2019

We nemen een kijkje bij de verschillende soorten Nederlandse belastingen 2019. De volgende belastingen worden geheven:

 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting
 • Omzetbelasting
 • Dividendbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Kansspelbelasting
 • Energiebelasting
 • Belasting op leidingwater
 • Kolenbelasting
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Rechten bij invoer
 • Rechten bij uitvoer
 • Verpakkingenbelasting
 • Accijns
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Assurantiebelasting
 • Overdrachtsbelasting
 • Verhuurdersheffing
 • Onroerendzaakbelasting
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing

Overige belastingen 2019 waaronder toeristenbelasting, erfbelasting, parkeerbelasting en reclamebelasting

Niet alle belastingen worden rechtstreeks door de Nederlandse Rijksoverheid geheven. Ook provincies, gemeenten en waterschappen heffen een of meerdere belastingen.

Wijzigingen op Prinsjesdag

Elk jaar worden op Prinsjesdag een of meerdere belastingwetten gewijzigd. Zowel het belastingplan als overige fiscale maatregelen worden op Prinsjesdag ingediend.

Wat zijn belastingtoeslagen?

Wie belastingen 2019 betaalt, krijgt mogelijk te maken met belastingtoeslagen. Dit wordt ook wel gewoon de toeslagen genoemd. Deze toeslagen vormen een aanvulling op het inkomen. Zo is er de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Niet iedereen heeft recht op deze toeslagen. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan iemand moet voldoen.

De belangrijkste voorwaarden gaan over de hoogte van het inkomen, het vermogen en de leeftijd van de aanvrager. De belastingtoeslag is een bijdrage van de overheid. Doel is om de zorgverzekering en huurwoning betaalbaar te houden. Het kindgebonden budget is bedoeld als extra aanvulling voor de verzorging van minderjarige kinderen.

Hoeveel belastingen 2019 betaal ik?

Iedereen met inkomen, of dit nu afkomstig is van werk of uitkering, betaalt belastingen 2019. Hoeveel iemand betaalt hangt af van de hoogte van het inkomen. De belastingdienst werkt met belastingschijven. De eerste schijf gaat over een belastbaar inkomen tot €19.982. Al het inkomen in schijf 1 wordt belast met 36,55%. Daarnaast zijn er nog drie schijven, waarbij het belastingtarief steeds hoger oploopt. In de vierde schijf bedraagt het tarief maar liefst 52%.

Belasting terug ontvangen? Hier vind je de leukste voordeeltjes!

Belastingparadijs

Met name vermogende mensen zijn op zoek naar een belastingparadijs. Dit is een jurisdictie met een gunstig belastingstelsel. Een belastingparadijs biedt fiscale voordelen. Het trekt niet alleen vermogende particulieren maar ook verschillende bedrijven aan. Vroeger waren de Nederlandse Antillen, Panama, Monaco en Andora populaire belastingparadijzen. Door aanpassing van de wetgeving wordt het steeds moeilijker om zich aan het eigen belastingstelsel te onttrekken. Het vermogen in een belastingparadijs stallen levert niet meer zoveel fiscaal voordeel op. Vroeger was dit wel anders.

In Panama was het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca & Co beroemd en berucht. Dit adviesbureau zette voor klanten vennootschappen op, in bekende belastingparadijzen. Vanuit de interne administratie van dit advieskantoor zijn documenten uitgelekt. Dit worden ook wel de Panama papers genoemd. Hiermee hebben journalisten kunnen achterhalen welke vennootschappen toebehoren aan het advieskantoor.

Over belastingen 2019

Meer weten over belastingen 2019? Op de website van de Belastingdienst en de Rijksoverheid vind je veel informatie.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.