Bedragen kinderbijslag 2019: hoogte KGB

Iedereen in Nederland met kinderen tot 18 jaar heeft recht op kinderbijslag (KGB). Dit geldt niet alleen voor eigen kinderen maar ook voor pleegkinderen, stiefkinderen en adoptiekinderen. Er gelden wel een aantal voorwaarden. In dit artikel de bedragen kinderbijslag 2019. Hierbij is rekening gehouden met de leeftijd van het kind.Kinderbijslag – kindergeld

In Nederland heet het kinderbijslag, terwijl het in Duitsland kindergeld wordt genoemd. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) is verantwoordelijk voor uitbetaling van de kinderbijslag. Je hebt recht op kinderbijslag wanneer je (eigen) kinderen opvoedt en verzorgt. Dit geldt in de volgende gevallen:

 • Eigen kinderen
 • Pleegkinderen
 • Stiefkinderen
 • Geadopteerde kinderen

Dit is ook van toepassing bij andere kinderen die je opvoedt en verzorgt alsof het je eigen kinderen zijn.

Bij de geboorte van een kind doe je aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is. De Sociale Verzekeringsbank ontvangt via de gemeente gegevens over deze geboorte. Ouders krijgen vanzelf een brief van de SVB toegestuurd. Hierin staat het bedrag dat de SVB uitbetaald. Ook staat vermeld vanaf wanneer dit plaatsvindt.

Leeftijd is bepalend

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. De SVB hanteert drie leeftijdsgroepen:

 • 0 tot 6 jaar
 • 6 tot 12 jaar
 • 12 tot 18 jaar

Wanneer een gehandicapt kind niet thuis woont, brengt dit hoge kosten met zich mee. In dit geval kunnen de ouders dubbele kinderbijslag ontvangen.Bedragen kinderbijslag 2019

Wat zijn de bedragen voor de kinderbijslag/ KGB? De hoogte van de kinderbijslag wordt regelmatig aangepast. Dit heeft met inflatie te maken, maar ook met regelingen vanuit de politiek. Hieronder de actuele bedragen kinderbijslag 2019:

 • 0 tot en met 5 jaar: €219,97
 • 6 tot en met 11 jaar: €267,10
 • 12 tot en met 17 jaar: €314,24

Wanneer of op welk moment worden de bedragen verhoogd? Dit gebeurt wanneer het kind 6 of 12 jaar oud wordt. De SVB betaalt de hogere bedragen kinderbijslag altijd na afloop van het kwartaal waarin het kind jarig is. Is het kind op 3 april jarig? Deze maand valt in het tweede kwartaal. Je ontvangt de verhoogde kinderbijslag dan vanaf het derde kwartaal (1 oktober).

SVB zet de kinderbijslag stop

In bepaalde gevallen ontvang je geen kinderbijslag (meer). Dit is bij de volgende situaties van toepassing:

 • Het kind is 18 jaar geworden
 • Het kind van 16 of 17 jaar heeft een te hoog inkomen

Een kind van 16 of 17 mag per kwartaal maximaal €1296 netto bijverdienen. Dit komt overheen met ongeveer €432 per maand. Verdient het kind meer, dan vervalt het recht op de kinderbijslag. Houd er rekening mee dat ook het kindgebonden budget dan stopt.

Als ouder (of verzorger) ben je verplicht om het inkomen dat boven €1296 netto per kwartaal uitkomt, komen door te geven. Doe je dit niet, dan kan de kinderbijslag worden stopgezet of teruggevorderd. Het is zelfs mogelijk dat je een boete ontvangt. Dit komt je duur te staan. Daarom blijft het belangrijk om wijzigingen direct door te geven.

Extra bijverdienen in de zomervakantie

Let op: het kind mag in de zomervakantie €1330 extra bijverdienen (netto). Dit komt bovenop het normale maximale kindinkomen. Het gaat hier wel om de zomervakantie, en niet om de herfst- of kerstvakantie. Belangrijk om rekening mee te houden.

Hoe zit het met kinderen van 13, 14 en 15 jaar oud? Kinderen van deze leeftijd mogen onbeperkt bijverdienen. Het lijkt ons echter sterk dat een kind van 13 – 15 jaar al zoveel verdient! Mocht dit wel het geval zijn: dit is niet van invloed op de bedragen kinderbijslag 2019. Gelukkig maar.

Bron:
https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/

Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.